Multikulti och HBTQ - förenen er
Mångkulturen är ett samhällsexperiment som har visats sig vara omöjligt att uppnå på ett harmoniserat sätt. Överallt. Den är en hög på ett skrivbord som aldrig borde ha realiserats. På skrivbordet bredvid består högarna av exempel på varför.

Det är omöjligt att få ett modernt samhälle att inkludera ett religiöst präglat ålderdomligt folk och system. Ovillkorligen kommer det att slita sönder hela samhällssystemet plus allt som vi har vant oss vid ska fungera. I Sverige har experimentet drivits till sin spets och vi befinner oss nu i point of no return. Alla landvinningar, alla innovationer, all utveckling inom sjukvård, medicin, skola, all forskning och den allt överskuggande demokratin kommer att sönderfalla likt ett korthus. Fritt fall, kallar man det också.

Feminismen och HBTQ-rörelsen är också en delkomponent i sönderfallet även om det sker på ett annat plan. Gemensamt har de emellertid uppluckringen av hur samhällsgemenskapen trasas sönder.

I mångt och mycket står mångkulturen i motsatsställning till feminism och HBTQ. Medan de förra vrider utvecklingen bakåt så försöker de senare skapa något som naturligt inte finns. Det icke-normativa kritiska tänkandet står dock inte i opposition till det extremt patriarkala samhälle som de flesta multikulti tillhör. Detta kastar direkt ljuset på orimligheten att både försvara det normkritiska,  tänkandet och trampa ner på dem som protesterar mot mångkulturens kvinnoförakt. Det går inte att ha både äpplen och päron i samma korg.

Det akademiska förfallet och därmed samhällsutvecklingen står och stampar eller t o m går kräftgång sedan genusvetarna gav sig in på sina projekt som Genustrumpeten, Fittaktivism, genuscertifiering på alla kurser och utbildningar i universitetsvärlden. Det senare har omskapat kärnämnen som fysik, kemi och matematik till genusanpassade vilket innebär att perspektiven nu omdanas till att t ex Einsteins relativitetsteori ska betraktas genom rosa glasögon för att hindra eleverna från att se att det hela handlar om hastighet och kraft ( = sexistiskt). Och detta sker utan att majoriteten av befolkningen, inklusive eleverna har ett dugg att sätta emot. En lite klick av stollor håller på att förstöra hela utbildningssverige.

HBTQ-rörelsen gör gemensam sak med tokfeministerna och ägnar sig åt nedmontering av gamla normsystem och värden och ersätter dem med obegripliga begrepp som inte närmare tål en granskning. Man sitter i en skyddad värld, deras aktivism utesluter alla politiska rörelser förutom feminism. HBTQ har egentligen väldigt lite att göra med gatvärlden; jag föreslår att de byter namn.

Bråket om förekomsten av ett tredje kön; man ska själv få välja vilket kön man tillhör inklusive inget kön, har helt gått överbord. Från det enklaste som att någon som uppfattar sig som tjej ska byta om i tjejernas omklädningsrum, till det stora; Trump kommer på att han egentligen är kvinna och därmed lesbisk när han älskar kvinnor så mycket.

I detta land av hysteriker går det snart inte att andas. Riksdagsbeslutet från 1975 som förkunnade att Sverige skulle utvecklas till ett mångkulturellt land, skulle aldrig ha tagits om det inte vore för flyktinginvandringen från Iran och Chile som tog sin början strax efter 1970. Det blev synd om invandrare och dessutom var svenskarna helt plötsligt ansvariga för detta. Resten är historia.

HBTO-rörelsen och feministerna är självklara antirasister, det ingår i receptet. Frågan är om inte antirasismen är den bärande väggen för alla bokstavsorganisationer. De vet alla att antirasistkortet alltid erbjuder dem en plats i de finaste salongerna. I dessa salonger finns konstigt nog inga invandrare, eller ytterst få.

Att få känna sig som om man vore ett annat kön än det man har begåvats med borde också innebära att man får välja vilken nationalitet eller religion helt fritt. Det borde vara en mänsklig rättighet att få vara muslim i två veckor för att sedan vara buddhist lika länge. Släpp alla benämningar, dessa uttrycker bara normer och dum identitet.

Istället för normkritisk så borde man kalla spektaklet för identitetskritik. För det är vad det handlar om i förlängningen: Anarki och identitetsupplösning.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare