Upp till bevis Sverige!


I Sierra Leone smittas fem människor i timmen enligt SR. Sammantaget har drygt 7.000 människor blivit sjuka, hur många som dött vet man inte. Sjukdomen har nu spritt sig och kontrollerna har varit dåliga, framför allt i Spanien.

Det handlar naturligtvis om Ebola, den lömska virussjukdomen som tar upp till tre veckor att utveckla sig. Man har försökt att tona ner farligheten i smittspridningen genom att hänvisa till att viruset bara slår till genom direktkontakt. Sanningen är att det är luftburet. Läs mer
Luftburen smitta innebär att människors hudpartiklar, små vattendroppar som färdas i luften från hosta, förkylning men också toalettbesök resulterar i vattenånga. I närheten av en sjuk människa lägrar sig ett helt moln av dessa utsöndringar, så även om man inte tar i personen kan man smittas.

Och vad gör då den "humanitära stormakten? Ett av världens rikaste länder, som det brukar låta i flyktingfrågan. I förhållande till andra länder har Sverige minimalt med kunnigt folk på plats. Landstingen försvarar sig med att man själva behöver sin personal! All s k spetskompetens måste hållas kvar i Sverige. Det är skamligt. Och här ser vi att PK-landet nr ett bara är en skenhelig kossa med hybris.

Som bloggaren har skrivit så många gånger. Det finns så många egoister i detta land. Det man kallar för individualism är bara en omskrivning för "satsa på dig själv och skit i andra". Tätt förknippat är det s k välfärdssamhället där vi betalar för att slippa ta hand om, vårda och uppfostra.

Det är precis beroende av dessa faktorer som vi inte vill ställa upp där den verkliga nöden finns. Karriären är viktigare och vägen snitslad till samhällets övre skikt får inte avbrytas av några sjuklingar nere i Afrika. Dessutom kan man bli smittad och dö. Bäst att stanna hemma och "kämpa för de mänskliga rättigheterna" när Sverige har dörrarna öppna för all världens kleti och pleti som kallar sig flyktingar.

När det gäller det stora ebolautbrottet blir Sveriges bidrag; bidrag. Det vi är världsbäst på. SIDA har tilldelats sammanlagt 20 miljoner kr som ska distribueras till olika organisationer som kämpar mitt i orkanens öga. Men att Sverige skulle delta aktivt, det kan man bara drömma om.

Nu finns ju också risken att någon asylsökande kommer från det eboladrabbade länderna. Eftersom så få asylsökande uppger sin rätta identitet så är det högst troligt att Sverige står här när som helst med ett helt flyktingboende smittat. Vad gör man då?

I rimlighetens namn måste man nu kontrollera de som står vid gränsen. Blodprover, lungröntgen you name it. Sverige är ju ett land som är rigoröst utrustat för smittorisker. Det bara dräller av desinfektion, våtservetter och Hubbiskrubb. Minns bara massvaccineringen 2009 mot svininfluensan, ett virus som inte var farligare än vanlig säsongsinfluensa. Statsmakterna byggde upp ett panikscenario, men inte p g a någon stor omsorg om befolkningen. Istället var man rädd för att om en så stor andel skulle vara sjukskrivna så skulle inte samhället fungera. Så var det med den humanitära stormakten.

2013 hälsotestades mindre än hälften av de asylsökande. Ingen rapport har kommit från någon av de 500 myndigheterna om hur många smittade har vandrat över gränserna redan. Det är fråga om resistenta bakteriestammar som, t ex MRSA,VRE, TBC och gonorré.

Nu finns ju inte något vaccin mot ebola, men om detta kommer så blir den svenska statsmakten den första att köpa till sig en ansenlig mängd av detta precis som man gjorde 2009. Då inköptes 18 miljoner doser till en kostnad av 1,3 MILJARDER kr!. Med administration, personal, lokalkostnader blev summan ännu högre. SKL (Sveriges kommuner och Landsting) hade bara att hosta upp pengarna Allt för att här är det viktigaste av allt att människor jobbar, för att "klara välfärden". Vaccinet var bara hjälpligt testat och har efteråt visat sig framkalla narkolepsi hos bortåt 200 barn..

Den prognos Migrationsverket har satt för antalet asylsökande 2014 var hela 80.000 personer i juli. Nu har siffran uppgraderats ytterligare och man förväntar sig ett flyktingmottagande på 100.000. Syrier, kurder, eritrianer och afghanier. Och bubblar gör Libyen där den arabiska våren helt har frusit inne och folk flyr hals över huvud till andra delar av landet.

Nästa land att öppna dörrarna för?

Anders Ygeman, inrikesminister, intervjuades i Studio Ett angående EU:s förstärkta bevakning av gränserna och de flyktingsmugglare som tjänar miljoner på att ta människor över dessa gränser. Han förvånade genom att tydligt säga att illegala invandrare måste stoppas på sin väg in i Europa. för att fortsätta bedriva en generös flyktingpolitik men med krav på legala vägar in i Europa. Insatsen bedrivs av Polismyndigheten i samarbete med Frontex och naturligtvis kommer de sedvanliga protesterna från de som tjänar pengar på asylinvandringen. Inklusive de godhjärtade som kan tjäna politiska och kulturella poäng på kritik av allt som andas begränsningar i världens slappaste asylsystem.

Frontex sysslar med en rad av begränsande åtgärder:

  • att samordna medlemsstaternas operativa samarbete av kontrollen av de yttre gränserna,
  • att bistå medlemsstaterna med utbildning av nationella gränsvakter,
  • att göra riskanalyser,
  • att följa utvecklingen inom forskning som är relevant för kontroll och bevakning av yttre gränserer,
  • att bistå medlemsstater vid omständigheter som fordrar större teknisk och operativ hjälpinsats vid de yttre gränserna och
  • att stödja medlemsstaterna med nödvändig organisering av gemensamma återsändningsoperationer.
'
Att detta arbete nu intensifieras kan sannolikt bero på ebolahotet mot Europa. "Hjälp på plats" kan nu för en gångs skull bedrivas. Kan man ana en viss anpassning till SD? Vad har S att välja på?

Ebola får på intet sätt sprida sig vidare. Det är ett ansvar som statsmakten måste ta. Allting annat är ett svek mot ett Europa som i princip är under belägring. 
Kommentarer

Gäsp... sannolikt tio-hundra ggr fler som storknar av vanlig lunginflammation här för att inte snacka om stroke o hjärtinfarkt.Ebola är en lyxsjukdom som används som skäl för att skicka ännu fler européer till dysfunktionella länder i Afrika där folk inte ger ett rött öre för hur det går för deras vanskötta länder.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn