Röda tupp


Bloggaren snubblade över en PDF-rapport författad av redaktionen på tankesmedjan Katalys. Eller tankesmedja, det är en mycket mager och asketisk site som inte gör många knop. Ändå är den idag i högsta grad aktuell och innehåller ett tvärsnitt av de idéer som ligger bakom det i veckan fattade beslutet om stora inskränkningar i verksamheten inom de fria alternativen för det vi kallar för välfärd.


Ytterligare ett minimalistiskt parti på 5-6 procent har fått sin önskad uppfylld av den generösa nya regeringen. Det gamla kommunistpartiet får ett oproportionerligt stort gehör för sina marknads- och tillväxtfientliga förslag vilka berättar att kommunismen lever och har hälsan i väldigt hög grad. Arma Sverige.
I det kommunistiska tänkandet finns inget som är bra utan att det resulterar i något dåligt i den andra änden. Hela livet är ett nollsummespel där vi alla lämnar in med skägget i brevlådan utan att vi kan ta "med oss någonting dit vi går" Läs mer
I Slaget om den likvärdiga skolan känns ränderna igen och är en god illustration till dagens uppgörelse med kommunisterna.


Vi får veta att likvärdighet representerar en dröm om sammanhållna skolor där alla elever får samma förutsättningar. Läs mer
Det är möjligheten som är samma, inte att alla är ljushuvuden och är ambitiösa. Men det är troligtvis ingen felskrivning. Alla måste vara lika; ekonomiskt, socialt, utbildningsmässigt, och intellektuellt. Annars får man räta upp olikheterna
Det Alliansen hann med var att tillgodose flera val för ungdomar och familjer. Idén om att individanpassa sådant som hjälp i hemmet (RUT), möjlighet att vara hemma mer med barnen (vårdnadsbidrg) och möjlighet att få läxhjälp (RUT), blev verklighet. Inga kvoteringar eller 50/50-tvång, inga centralstyrda kommunala vårdbolag utan fri etablering.
Att det som är fritt också skapar en egen marknad är ingenting konstigt. Företag går bra eller dåligt, det är svårt att förutse. De innovativa människorna som satsar kapital och 24/7-veckor kan väl få   något i utbyte för detta. Har man marknadsekonomi så är företagens vinster det som driver marknaden framåt.
Det stora problemet är när den röda tuppen gal. Budskapet är alltid detsamma; Om inte alla får tillgång till godsakerna så ska ingen få några. Att folk med lite mer i plånböckerna kan köpa sig lite extra, tolereras helt enkelt inte när de styrande är röda. Då stryper man kranen - för alla. Och när det gäller begåvade kontra mindre begåvade, så har vi samma mönster

Det svenska politiska systemet har i största möjliga grad hindrat begåvade att utveckla sin driftighet och adaptiva förmåga. Den svenska enhetsskolan är det största hindret för ALLA att utveckla sina bästa sidor  Att skolan är likvärdig betyder att smartare elever får uppgiften att stötta och hjälpa "svaga" elever. På detta sätt minskar man det förhatliga gapet mellan smart och dum. Tror man. Sanningen är att alla förlorar. Men hellre det än att någon grupp ska gynnas.
Det är de gamla bilderna som lever kvar:En hårt arbetande kvinna/man i den offentliga vården, och motsatsen; en tillbakalutad Farbror Anka i solstol och paraplydrink som styr sitt företag via iPaddan. Gott och ont i den röda tuppens rike.


Och här så den gamla spanska kampsången:


"Svarta tupp, när du hörs gala, blir det mörkt, natten är inne,
(samma)
Men när den röda tuppen gal, då gryr morgonens timme,
(samma)"
¨

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn