Islamofobi, rasism, .könsmaktsordning = sociala konstruktioner?


I dessa dagar av kulturrelativism, extremfeminism och klimathysteri får vi ständigt höra att alla gamla sanningar och värden är "konstruktioner", "strukturer".

Hela den offentliga sektorn är nedlusad med symboljobb utan reell betydelse och makt. Det är omvärldsanalytiker i institutet för framtidsstudier, kommunikationsstrateger i kulturgeografi, husmanskostdocenter på myndigheten för hushållsvetenskap och så skitpatrullerna nummer 1: genusvetarna.

Dessa parader av fullständigt onödiga befattningar kostar miljarder och förökar sig likt ebolavirus. En omvärldsanalytiker behöver en assistent och ett par sekreterare. Sedan en forskare med inriktning på jämställdhet i civilsamhället. Och med tillhörande stab. När denna verksamhet växer per automatik blir det dags för en hel myndighet vilken kommer att besättas av ytterligare onödiga, verkningslösa viktigpettrar.

Myndighetsraseriet har det kommit att kallas. Det finns för närvarande 363 statliga myndigheter med sina respektive underavdelningar. Hittills har det under året skapats tre myndigheter: E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Stockholms konstnärliga högskola.

Folkhälsomyndigheten har inte legat på latsidan utan kommer nu med förslaget att rökförbudet ska utökas till att gälla även utomhusmiljöer som uteserveringar, busshållplatser och entréer. Läs mer
En mycket stor andel av myndigheterna sysslar med folkuppfostran. Det är i själva verket syftet med deras existens. I allt högre grad har myndigheterna börjat ta helt egna beslut utan politikers inblandning vilket är högst tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv.

Social fostran av folket inbegriper idag ett ständigt pågående hamrande och inympande av att svensk kultur inte existerar och att de normer och värderingar som har följt oss och utvecklats under flera hundra år bara är "konstruktioner". Man kan säga att vi omskolas i ett nytt samhällssystem där "strukturer" inte längre är det principfasta och vägledande utan bara något destruktivt konserverande misch-masch.

Från att vara obskyra idéer framväxta längst ner i korridorerna, via webbaserade tidskrifter för frälsta, har nu detta lyckts kravla sig upp till de statliga institutionernas topp. Även civilsamhället dryper nu av förändringsprojekt, odla ditt klasshat, manshat och gammal unken kulturmarxism. Det sistnämnda som ytterst har sitt ursprung ur Franskfurtskolan vars kritiska teori svaldes helt av 68-generationen. Allt kunde ifrågasättas. Så småningom även kön och ras.

Däremot har man missat att kritiskt granska... sig själva och sina egna teorier. T ex idéerna om att allt bara är en spegel av våra färdiginställda fördomar om hur vi själva och det omkringliggande samhället fungerar. De representerar själva en social konstruktion.

Detta teknokratiska och kliniska idégods har inte mer med verkligheten att göra än någonsin en vanföreställning har. Det är en konstruktion som framtagits av uttråkade män i den högre formen av historierevision. Marx och Freud, Hegel och Kant var visserligen förebilder, men dessa missförstods å det grövsta. Ironiskt nog så kallas den skolinriktning som Marx införde för Materialism. Men ganska betecknande om man associerar det med "slit och släng" och "inget är beständigt".

Idéerna om att verkligheten är en social konstruktion har här i ankdammen Sverige utvecklats till att bli parodi på allt som har med vetenskap att göra. De främsta företrädarna för sociala konstruktioner och "strukturer", fanns från början på vänstra sidans extremistiska grupper. Men nu har de klättrat upp till själva regeringsnivån. Framväxten av den politiska korrektheten har utvecklats i "kampen mot rasismen" och igenom den så har också den ursprungliga kritiska teorin fått fritt spelrum. Därav alla sociala konstruktioner. Den kritiska teorin är i sig själv en social konstruktion. Den finns inte i någon egen sfär som man inte kan ifrågasätta. Alltihop är bara cirkelresonemang och tankevurpor utan relevanta data. Kritisk granskning går inte att göra utifrån tomma intet.

Könen, man och kvinna, är en social konstruktion enligt de onödiga viktigpettrarna. Visst, vi är båda från arten homo sapiens, men som bekant är variationerna oändliga. Kanske är då alla varianter en social konstruktion. Eftersom homo sapiens bara är en liten förbättring från Schimpansen så är väl denna skillnad också en social konstruktion Vi delar 99 procent av våra gener med schimpansen. Skillnaden mellan man och kvinna ligger på kromosomnivå vilket gör skillnaden större än människa-apa. Kvinnan har kromosomsammansättningen XX, medan den stackars mannen har XY. Y-kromosomen sägs förkorta männens liv.

Men för de nya kulurbevakarstrategerna och könspiloterna ska man inte komma dragande med någon gammal naturvetenskap. Naturvetenskapen har spelat ut sin roll. All vetenskap är nu genusmärkt och klimatsmart.

Att kvinnans egna val ofta leder in henne i vård och barn är det största beviset för den sociala konstruktionen. Så var det med den friheten. Frihet är också en social konstruktion.

Så var det här med fobier. Islamofobi t ex, orsakar det faktum att unga män i Sverige blir jihadkrigare. Likaså är den ökande radikaliseringen av svenska muslimer en konsekvens av islamofobi och SD:s goda valresultat.

Snacka om social konstruktion!

En fobi är en irrationell rädsla/ångest för något eller någon som normalt sett.inte innebär någon fara. Relevant fakta botar inte en fobi utan det är enbart en exponering av det man fruktar som kan få den att försvinna.

Den påhittade "diagnosen" islamofobi stämmer för det första inte in på kriterierna. För det andra är det inte irrationellt att konstatera att islam är en religion och kultur som strävar efter politisk makt. Att vara rädd för islamism, dödande och terror är inte heller irrationellt. Kunskapen om att islamism är den totalt dominerande källan till konflikter och krig i världen har inget med fobier att göra. Och så - ju mer exponerade vi blir av islam ju mer ökar vår vaksamhet och avståndstagande till den.

"Islamofobi" är helt enkelt en social konstruktion. Ett påhitt av kulturmarxister; åsiktsförtryckare och onödiga viktigpettrar.

Tråkigt nog har både och GDs för de 363 myndigheterna tagit dessa "fobier" till sina hjärtan. Men det är lite av hur Sverige fungerar och har fungerat. Konsensus måste gälla, och om jämvikten på något sätt riskerar att rubbas så gäller det att isolera dessa fridstörare med alla medel. Anklagelserna mot de olydiga har varierat i innehåll genom åren, men gemensamt för dem är att de på relativt kort tid har adopterats av stora delar av folket. "Man vill ju inte sticka ut".

Myndigheterna växer för varje år per automatik. Deras kontroll är oerhört komplex, men sker mest i skolan för att inskärpa den rätta ideologin. När deras uppdrag håller på att erodera beror det på föräldrarnas olika fobier. Om bara föräldrarna bara vore väck så skulle uppdraget bli så mycket lättare.

Det är myndigheterna som ska implementera politikernas budskap. Att de nu agerar mer och mer självständigt är ett tecken på att de totalitära grunddragen i svensk maktutövning bara ökar.

Genom att ge trilskande medborgare en psykiatrisk diagnos har man tagit ytterligare ett steg. Kompisar i de leden har man i gamla Sovjet, DDR, Cuba och Nordkorea. Å andra sidan är det ju där de hör hemma.


Marknad

Folkhälsomyndigheten


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn