Det islamska kalifatet är inget hjärnspökeSäger man att det största hotet sedan andra världskriget är islam så blir man kallad för rasist, islamofob och nazist. Säger man att målet för islam och alla dess utövare är ett världsomspännande kalifat får man sitt förstånd ifrågasatt. Men de grymma slakten av människor som IS, Islamiska Staten, just nu utsätter Mellanöstern för, har fått även de mest hängivna mångkulturförespråkarna att tveka om paradiset. För IS har som mål att skapa ett världsomspännande kalifat med början i Mellanöstern. Så sent som i juli skrattades det åt idéen om att IS skulle bilda ett kalifat. Nu är det inte så roligt längre.

Och så idag släpper själva Public Service nyheten om att en islamsk grupp, Hizb ut-Tahrir, har förökats sig med blixtens hastighet bland Sveriges muslimer. Målet för organisationen är att låta Sverige omvandlas till en islamisk stat styrd av sharialagar och en kalif. Ett kalifat. 

Hizb ut-Tahir betyder ironiskt nog Befrielsepartiet. Dessa skäggiga, aggressiva och påtvingande herrar ska göra oss fria.
Det som kanske gör rörelsen farligast är att den inte direkt uppmanar till våld. Den smyger sig in, med fokuset ställt på ungdomar från början. Aningslösa, rotlösa och suktande efter en mening i tillvaron, kan det vara lätt för en yngling med rötterna i MÖ att dras med i locktonerna.
Läs mer


Organisationen har en svensk hemsida vilken man kan ögna igenom om man har nerverna i trim. Exempel:

  • Demokrati är en "farlig livsåskådning" då den är människofientlig och utesluter Gud
  • Civilisationer handlar om materialism och avgudar. Den muslimska kulturen kompromissar inte. Den praktiserar Guds lag.
  • Alla brott är en skymf mot Allah så straffen är hårda; stening av kvinnor som tittat på en annan man. Och tjyvar ska få händerna avhuggna. 
  • Islam måste implementeras radikalt och inte gradvis. D v s genom jihad.

Helt plötsligt blir namnet Befrielsepartiet begripligt. Vi ska befrias från vår dekadenta livsstil, vårt materiella välstånd, vår västerländska kunskapstradition och istället dyrka ett högre väsen. Det påminner mycket om de tillväxtfientliga grupperna på vänsterkanten som önskar att vi slutar att konsumera och skrotar bilen för att ta oss tillbaka till Edens lustgård innan Eva åt sitt äpple från Kunskapens träd.

Den judisk-kristna idétraditionen bygger på individens frihet och individens behov. Tillsammans bygger vi nätverk och organisationer som ska syfta till att ta vara på dessa behov. Vi har byggt upp ett ofantligt välstånd och där var och en av oss inte behöver tyngas ner av krig, svält och sjukdom. Det har kunnat uppnås genom gemenskap, samförstånd och en homogen nationell identitet.
Den nationella identiteten stänger inte ute människor, den inkluderar dem. Den utveckling vi nu ser i vårt land är motsatsen: vi inhyser hundratusentals människor som lever utanför det ordinarie svenska samhället. Aningslösa och fega politiker har haft en diffus idé om ett mångkulturellt land där hundratals olika etniska grupper ska leva och le hand i hand mot solnedgången.

Utanförskapet och parallellsamhället är utifrån detta perspektiv något önskvärt för mångkulturkramarna. Men det vi ser är att splittring och otrygghet äter upp Sverige inifrån samtidigt som det oavbrutet fylls på med tusentals nya kulturfrämmande människor.
Det är ett understatement att denna stora mängd människor från skilda kulturer, påverkar både svensk politik, samhällets fundament och ursprungssvenskars vardag. 

Om man ska förstå islam och muslimsk kultur kan man tänka på ett stort träd med långa, kraftiga rötter. Trädet representerar islams kollektivistiska syn på människan. De enskilda individerna är trädets olika utskott. Men var och en av dessa utskott har ingen direkt makt eller ens makten över sina enskilda liv. 
Islam betyder underkastelse och det man underkastar sig är Allahs allseende öga. Den underkastelse som präglar islam bygger på rädsla för Allahs vrede. För att blidka den nyckfulla Allah måste man leva som en sann muslim och läsa de obligatoriska surorna fem gånger dagligen. Det finns mycket tvång i det muslimska vardagslivet. 
Att radikal islam ska slå ner sina bopålar i Sverige borde inte förvåna någon. Även SR1 förstår detta. Så man kallade in en s k expert på radikal islam (Södertörns högskola) som sade många bra saker men det var bara en av dem som SR ansåg skulle kunna lämnas till eftervärlden. 

De radikaliserade och fanatiska rörelserna inom islam beror på islamofobi och Sverigedemokraternas framväxt!! Att "högerpopulister och nationalister" har växt fram i Europa är den direkta orsaken till att vi har både Jihadkrigare och sådana som kämpar för sharia både i Sverige och Europa.

SD:s Mattias Karlsson kommenterade:

"Det är lite som att beskylla antinazister för att nazismen växer. Jag tror inte att någon som inte tidigare har haft en böjelse för islamism blir radikal islamist, går med i Hizb ut-Tahrir eller åker ner som frivillig till Syrien och dödar kristna bara för att Sverigedemokraterna får 13 procent i valet."

Eller hur?

Kommentarer

GOTINNA sa…
Är det någon som vet kopplingarna
svensk vapenindustri - wallenberg - carl bildt - fjäskandet för rika oljerika islamiska stater?

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn