Var ligger makten?

 
Makt. Vad väcker begreppet 'makt' för associationer för er? Makt har aldrig varit så centralt som just nu i en besatt tid när alla värden trampas ner i gruset av just Makten. Men vilka är denna vars välde vi tyngs ner av?

På den utmärkta nättidningen Vaken ställs vi inför dessa frågor mellan andra högaktuellt fräsande innehåll. Bl a handlar den om den synliga och den osynliga makten över vilken vi inte har någon kontroll över att vare sig uppfatta eller förändra.

Det är egentligen inte politikerna som har makten. Det är ett stort gäng av styrelseproffs som agerar enligt sina egna intressen och syften. Att driva samhällsutvecklingen åt ett speciellt mål ligger hos dessa styrelseproffs agendor och inte hos regering och riksdag. När slutligen Riksdagen beslutar om en specifik lag, stadga och åtgärd, har denna genomgått en metamorfos mot vad de ursprungliga förslagen handlade om. De kallas för remissinstanser, statliga verk och lagråd men är redan från början anfrätta av den icke-synliga makten. Skulle Sverige ha en Författningsdomstol skulle makten bli mer avskalad och synlig men det är där kruxet ligger. Sverige har ingen Författningsdomstol. Ingen eller inget tar egentligen hand om hur våra grundlagar följs eller i hur hög grad lagar och beslut strider mot folkets fri- och rättigheter. Det tandlösa Lagrådet kan inte stoppa propositioner från Regeringen utan dessa slinker rätt igenom utan problem för den lagstiftande makten, Riksdagen.

Ett mycket flagrant exempel är hur den s k migrationsuppgörelsen mellan M och MP drevs igenom 2011 samtidigt som en annan lag REVA syftade till dess motsats. Papperslösa skulle åtnjuta välfärdsstatens frukter men samtidigt riskera att bli kontrollerade av polisen eftersom man uppehöll sig i Sverige utan tillstånd. Bakgrunden till detta rättstatshaveri var till synes att en psykiskt instabil statsminister var besatt av att hindra ett specifikt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, få något som helst inflytande i maktens innersta kärna. Exakt på vilket sätt detta vansinne drevs igenom myndigheterna inklusive Lagrådet får vi aldrig någon förklaring till. Makten ligger som sagt inte där vi tror.


"I stora drag kan man säga att det genom tiderna alltid har funnits två olika världsbilder. En yttre, allmän syn på världen och en inre, esoterisk [inåtvänd]syn. Den yttre bilden karaktäriserats av att vara kraftigt förenklad och har till yttersta syfte att erbjuda den stora massan en världsbild som inte stör ordningen för den styrande klassen. Den esoteriska världsbilden är bara tillgänglig för de få och utvalda."

Det skriver Vakens redaktör Mikael Cromsjö.

Den postmodernistiska världsbilden är att det inte finns någon total och global sanning utan att var och en av oss skapar sin egen sanning. Postmodernisterna regerar Sverige; en liten klick talar om för tio miljoner individer att vi har fel om vi tror på något absolut och vedertaget. Här ligger maktens verkliga ansikte. Kletigt av påmålad propaganda om "hen", "normkritik", "strukturer",  "antirasism", "allas lika värde", bla bla bla, försöker man få sälja en världsbild som bara skuldbelägger om våra kunskaper och värderingar inte tillåter oss att köpa detta.

Tyvärr består flocken av styrelseproffs denna typ av kulturmarxister som inte blev korrekt pottränade när de begav sig. Man kackar bakom dörrar och hoppas att inte bli upptäckta. Men stanken kan de aldrig dölja.

De historiskt mäktiga ekonomiska intressena får man inte glömma. Newsvoice skriver om ett förslag som just nu lämnar Socialutskottet angående folkhälsofrågor. Den aktuella sidan på Riksdagens egna förslag och överlämnanden har numer ingen information om saken utan här står bara: Dokumentet är inte publicerat.

Men innan dess har Newsvoice tagit del av förslaget som ska upp i Riksdagen för beslutet om att hela Sveriges befolkning måste vaccineras 2018. Svininfluensans haveri har tydligen inte nått fram ordentligt till beslutsfattarna. Istället har samma läkemedelsföretag anlitats igen; GlaxoSmithKline för ytterligare en omgång vaccin och nu ska vi "tvångsvaccineras". Vill vi inte så... vadå?

De ekonomiska ramarna för ytterligare samarbete med GlaxoSmithKline, känns verklighetsfrånvända. På vilket sätt hänger detta ihop? Vaccinet 2009 var ju en skandal då hundratals människor, främst unga och barn, drabbades av narkolepsi. Förklaringen känns lika ihålig som en schweizerost: Det finns en gentyp som ökar risken för narkolepsi i Sverige, sägs det. Varför då försöka igen?

Svaret är makten. Allt längre från allmänheten och allt tätare förbunden med stora ekonomiska intressen blir makten fullständigt oberäknelig. Den högljudda klicken av "sanningssägare" protesterar inte mot övergrepp på en hel befolkning. Sådan är kapitalismen. Så också marxismen. Welcome to the New Order!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare