Könssegregering i feministiskt land
Som bekant är makthavare av alla kategorier tvungna att svära eden: Jag är feminist. Lika tvunget är det att förklara att man är för "allas lika värde" oavsett om man vet vad man talar om eller inte.

Jag brukar inte kalla mig för feminist eftersom begreppet är kidnappat av socialister. men visst kan man vara feminist när det handlar om kvinnors rättigheter, trygghet och karriärsmöjligheter. Som jag ser det är den viktigaste rättigheten alla kvinnors rätt till trygghet, såväl inomhus som utomhus. Antalet våldtäkter är en del, våldet en annan, eller i kombination. Dagens situation är horribel och kan knappast att jämföra med någonting annat som svenska kvinnor har varit med om. Frågan är om inte flickor är ändå mer utsatta när de trakasseras i skolan, på gatorna och fritidsgårdar. 'Hora' är idag ett av de mest frekventa orden i det svenska språket. Kvinnors och flickors situation är att betrakta som låggradig terror.

Hur hanterar då samhället denna situation? Hur motverkar en feministisk regering att flickor helst ska uppsöka badhuset när killarna inte är där? Dessutom har det framkommit att en muslimsk skola i Vällingby delar upp pojkar och flickor i var sin del på bussen: Pojkar fram och flickor bak. Uppdelningen görs redan i kön utanför så det kan inte betraktas som ett frivilligt val. Men rektorn, Hussein Ibrahim, säger sig inte ha en aaaning om det hela och detta trots att det tidigare framkommit att skolan har könssegregerad gymnastik.

Skolan praktiserar inte s k muslimsk värdegrund utan demokratisk sådan, sägs det. Den värdegrundsbaserade demokratin är som bekant "allas lika värde". Men inom islam är detta alldeles uppenbart: flickor och pojkar är INTE lika mycket värda.

I terrorattacken förra fredagen dödades fyra personer. Vad som inte är sagt är att tre av offren var av kvinnligt kön, den yngsta flickan var bara 11 år. Var mördaren och jihadisten Rakhmat Akilov ute efter kvinnor i huvudsak? Sådant har hänt förr.

Mattias Flink mördade fem kvinnor (plus visserligen två män) efter att ha bråkat med en tjej. Han sades ha blivit "narcissistiskt kränkt", det blev ändå livstids fängelse. Men Flink kom ut efter 20 år och vandrar nu ute bland oss andra. Men hans öppna förakt för kvinnor kanske han fortfarande bär med sig.

En del säger säkert att jag nu blandar ihop äpplen och päron. Flink är ju knappast jihadist och Akilov knappast svensk, försmådd militär. Men en sak förenar dem. Terror. Båda var ute efter att döda så många som helst och båda värderar ett kvinnligt liv lägre än en mans. Båda skapade dödlig skräck omkring sig, en skräck som kan komma att stanna i många kvinnors och mäns hjärtan för alltid.

När segregationen mellan de som har och de som inte har växer, likaså mellan kvinna och man och mellan olika grupper och bostadsområden - då sker en uppluckring av det normalt medvetna kontra det omedvetna jaget och saker vi aldrig har föreställt oss att göra, gör vi ändå. Reptilhjärnan tar vid.

När makteliten håller upp en förlåtande fasad mot de som inte delar våra värderingar och normer utan istället är flat och undanglidande, får detta konsekvenser. Att motverka segregation från talarstolen är ingen match, att markera kraftfullt och låta stänga igen skolor och badhus som missköter sin uppgift är att visa vilja och beslutskraft. Det är i alla fall ett försök. Som det ser ut idag har nästan en normalisering skett av det vi säger kämpar mot mest.

Men alla makthavare, media och alla skolledare, kommunledningar och landsting blir skitnödiga när de tänker på att de kan riskera att bli kallade för rasister om man går ut och KRÄVER något. Sverige är mjukryggarnas paradis.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare