Neandertalarna

"Svensk ekonomi står stark", har vi vant oss vid att höra. Speciellt från föredettingen Anders Borg. Numera har han säkert roligare än under tyrannen Reinfeldt eftersom han har slagit sina påsar ihop med Dominica Peczynski. Me like.

Trots att ekonomin "går som på räls" är "ladorna tomma", enligt Magdalena Andersson, finansminister. Kanske förväxlar hon ladorna med tomma pavor. För ett år sedan påstod i alla fall Politikfakta att Andersson har/haft alkoholproblem.

 Så om ladorna är tomma måste de ju fyllas med någonting.
På snaphanen.dk får vi läsa om att S+MP höjer 36 skatter. Typisk att man måste gå över sundet för att få veta vad som pågår i Sverige.


Dessa är MP:s specialdesignade skatter:


 1. -  Höjd skatt på avfallsdeponi
 2. – Skatt på handelsgödsel
 3. – Skatt på avfallsförbränning
 4. – Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)
 5. -  Införande av skatt för vägslitage
 6. – Höjd koldioxidskatt
 7. – Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg
 8. – Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor
 9. – Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen
 10. – Högre skatt på vissa biodrivmedel
 11.  - Höjd effektskatt på kärnkraft
 12. – Slopat avdrag för läx-RUT
 13. – Höjd miljöskatt på naturgrus
 14. – Höjd skatt på bekämpningsmedel
 15.  Höjd skatt på diesel med 48 öre/l
 16. – Höjd effektskatt på kärnkraft
 17. – Höjd miljöskatt på naturgrus
 18. – Höjd skatt på bekämpningsmedel
 19.  Höjd skatt på bensin med 44 öre/l (=55 öre/l inkl. moms)

Av 36 nya skatter inkasserar alltså MP in 19. Grönbrunt som sagt...

Så hur går det nu med Svensk ekonomi står stark? Nej, nya prognoser får hamna på soptippen eftersom tillväxten sjunker med miljardbelopp. Och detta trots miljarder i skattehöjningar.

Det är därför ofrånkomligt att fokusera på vad som egentligen tömmer ladorna. Tvärtom vad alla tycks tro har statens utgifter ökat under Alliansens åtta år vid makten. Pensionärerna kanske? Nej, migration, integration plus bistånd kolkar i sig 55 miljarder medan pensionärerna får nöja sig med knappt 40 miljarder. Stöd till barnfamiljer kostar dubbelt så mycket, 80 miljarder. Även Arbetsförmedlingen och alla dess tentakler kostar mer: 66 miljarder.

De utgiftsposter som är vikta för asyl/flyktinginvandring är lustigt noga väldigt svåra att få tag på. Många är de miljarder som bollas med i hetluften. Klart är ändå att Migrationsverket tjatar om mer och mer pengar. 48 miljarder mer, 18 miljarder mer... totalt 157 miljarder för de kommande åren. De senaste prognoser varslar om ytterligare ökningar....

Sanna Rayman chockar rejält i detta inlägg från i höstas:

"(I frågan om) förvaltningskostnader och förvarsverksamhet – handlar det om att ”hela tillstånds- och medborgarskapsverksamheten läggs ner” från 2015. De strama omständigheterna skulle förändra verksamheten i grunden, anser verket och konstaterar att från 2017 skulle det inte längre gå att tala om att Sverige har en reglerad invandring."

Så exakt HUR MYCKET FÅR INVANDRINGEN KOSTA?

För EN person med PUT utgår följande:
 • Drygt 6.000 kr/mån i etableringsersättning
 • För person med barn hemma: 4.500 kr/mån (etableringstillägg)
 • En bostadsersättning på som högst 3.900 kr/mån
Det är bara att räkna för de som kan det (bloggaren är urusel): Ovanstående multiplicerat med c:a 40-60.000 som får PUT... Får det till 725 miljoner kronor (50.000 PUT). I månaden.

Med alla anhöriginvandrare tillkommer minst 50.000 personer fler per år. Förmodligen dubbelt så många. Ingen vet.

Därtill; all byråkrati vilka fyller i princip varje departement, varje myndighet och varje kommuns förvaltningar. Advokater, gode män, tolkar, domstolar, socialfolk, Polis, kriminalvårdare, FK-handläggare.....

Men från 2017 behöver vi inte bry oss om den där detaljen med TUT och PUT. Det är s a s bara tuta och köra. Rakt ut i avgrunden.

Sverige ligger inte längre ankrat tryggt i hamn utan driver ute till havs med rivna segel och trasigt roder. Rekordmånga ministrar och andra makthavare är anmälda till KU, konstitutionsutskottet, Flest anmälningar har icke förvånande gjorts mot Margot Wallström.

Vi har en undermålig regering, historiens svagaste, d v s minst kompetent med lägst genomsnittliga IQ. Vilka ska rädda oss?


Kommentarer

gamling sa…
Sockerbitar.se har en ganska fin sammanställning av kostnader!

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn