Neandertalarna del 2

"Det var en magkänsla". Så förklarar Lillemor Elfgren,sitt förslag till att Försvarsmakten inte ska finnas representerade på de årliga spektaklet 6 juni när man välkomnar de "nya svenskarna" som svenska medborgare efter fem år i landet.
"Tyvärr är det ju så att många nya svenskar kommer från traumatiska förhållanden. Det kändes inte rätt att ha militärfordon på området."

Tyvärr är det ju så att Lillemor Elfgren inte tillfrågade de "nya svenskarna" först utan bara hade en magkänsla om att dessa skulle bli kränkta. "Det kändes inte rätt".

Herregud, är det Lillemor Elfgrens mage och känsloregister som ska besluta om kommunens aktiviteter? Detta utspelade sig i Umeå, men förmodligen kommer magkänslan att breda ut sig söderut.

Magkänslan ifråga handlar om Lillemors Elfgrens feghet. Ingenting annat. Att utgå från att någon, några eller alla blir kränkta är prio nummer ett när något ska utspela sig som på något sätt är knutet till invandrare. Rädslan för att kränka handlar egentligen om den egna rädslan för att bli angripen.


Det är ur detta perspektivet man alltid får betrakta svensk säkerhetspolitik under de senaste 100 åren. Som en del av säkerhetspolitiken ingår den vettlösa invandringen av människor från de mest krigspigga och terrororisttäta områdena i världen. "Du ska inte kränka" är ett elfte bud som Moses aldrig fick på Oljeberget.

Så här beskriver bloggen Lagen.nu begreppet 'kränkning':

"När kränkningens ska bedömas ska hänsyn tas till de omständigheter som anges i punkterna 1-5 i 5 kap. 6 § skadeståndslagen: Att handlandet 1)haft förnedrande eller skändliga inslag, 2) varit ägnat att framkalla rädsla för liv eller hälsa, 3) riktat sig mot en person som har svårigheter att värna sin egen integritet, 4) inneburit missbruk av beroende- eller förtroendeställning, eller 5) varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet. Vidare ses generellt sexualbrott och grova våldsbrott som grövre kränkningar. Även upprepade handlingar föranleder ofta att kränkningen ses som grövre."

Den svenska tolkningen av "kränkningen" skulle komma ifråga i punkt 3, 4 och 5. Det bloggaren undrar är: Är det inte kränkande att förutsätta att personerna ifråga har svårigheter att "värna sin egen integritet"? Är det inte kränkande att se andra människor som varande i "beroende- eller förtroendeställning"? Jag tycker det. Det är i själva verket kränkande att definiera andra människor som försvarslösa mähän.

Hela den svenska makteliten har denna syn på asylanter. Dessa är mindre kapabla människor beroende av Storebrors beskydd och välvilja i sin ställning som "humanitär stormakt". Det är kränkande att överhuvud taget neka någon asyl.

Hela detta paket av humanitär storslagenhet och det faktum att vårt insläpp av hundratusentals s k flyktingar, bygger i grunden på rädsla. Asylinvandringen är helt enkelt ren säkerhetspolitik.

Lars Berns blogg skriver Lennart Bengtsson om hur den svenska undfallenheten, historielöshet och förakt för den egna nationen kommer att utplåna oss som folk. Vi kommer att bli en liten rest som förmodligen helt försvinner utom som DNA-fragment.

Denna utveckling påminner till viss del om hur neandertalmänniskan assimilerades för att så småningom helt försvinna. Homo Sapiens var starkare i sin egenskap av intellektuell överlägsenhet och förmåga till snabb fortplantning. De kom snart att dominera bland människotyperna.

Vad vi ser nu är ett motsatsförhållande i evolutionen. Sverige förändras i rasande fart genom den vanvettiga asylexplosionen. Det enda man kan hoppas på är att hela systemet kollapsar. Vilket det kommer att göra, hellre förr än senare. Bengtsson skriver:

"Den svenska politiken, till skillnad från de flesta europeiska nationer, driver nämligen avsiktligt på en snabbast möjliga förändring genom att fortsätta behålla en gigantisk invandring relativt till landets befolkning från främst mellanöstern och Afrika och där av folkgrupper av annan kultur och religion än landets tidigare inhemska befolkning. Sannolikt har inte dagens politiker förstått vad som håller på att hända utan föreställer sig att alla nykomlingar så småningom skall assimileras i den svenska kulturen och bli en del av denna som ett slags mini-USA. Detta kommer knappast att hända. I själva verket kan vi förvänta oss att de nya invandrarna har med sig sin kultur som gradvis kommer att ersätta den svenska kulturen.  Detta kan komma att ske på en tidsskala på 100-200 år."

Det var 2011 som vildhjärnor inom Centern drömde om ett svenskt nybyggarland där segregationen inte behövde bekämpas (nej, det är ju omöjligt) utan vi skulle begåvas med Chinatowns och Little Italy's.

Fast det är ju bara en liten detalj: Majoriteten av invandrarna i Sverige är inte kineser eller italienare. Det är befolkningsgrupper som kommer från primitiva förhållanden, många är analfabeter och har ingen som helst förankring i ett västerländskt samhälle. Det enda de kan skapa är möjligen "Lilla Bagdad" eller "Somaliby".

Så... trots allt. Sverige ÄR ett högteknologiskt land där krav ställs på kunskap och kompetens i den högre skolan. Somaliska analfabeter kan inte matcha den svenska arbetsmarknaden, det är ju självklart. De blir bidragsberoende på livstid. Det är precis detta som kommer att strypa invandringen till Sverige till en rännil av idag.

Det s k välfärdssamhället tål inte hur tunga lass som helst. Boendesituationen har redan passerat the point of no return. Man kan inte höja skatterna hur mycket som helst utan att det leder till företagsflykt och folkutvandring.

Kort sagt; välfärdsstaten kommer att rämna. Kvar få vi en slags nattväktarstat där bara de mest nödvändiga institutionerna kommer att finnas kvar: Polis, försvar, brandkår, räddningstjänst, akutvård m fl. Härifrån kommer så "naturlagarna" att träda in.

Charles Darwin må ha varit en flatulent cyniker, men han hade rätt i sina idéer om Survival of the fittiest (Ungefär: De mest anpassningsbara överlever). Den svenska tolkningen; den starkaste överlever, är falsk. Styrka har faktiskt inte mycket med anpassning att göra.

De primitiva befolkningsgrupperna plus det faktum att de i längden inte tål det svenska klimatet med lång vinter och för lite sol, har ingen framtid här. Precis som oss i deras regioner för övrigt. Vi har inte de fysiska förutsättningarna för att leva i ökenklimat eller i de tvära kasten i temperatur mellan dag och natt. Vår ljusa hud blir sönderbränd om vi inte klär oss i heltäckande klädsel. När det gäller somalierna i Sverige får de för lite sol p g a sin mörka hud och sina klädsjok. Detta leder till svårartade bristsjukdomar från framför allt D-vitaminbrist.

Den svenska befolkningen kommer inte att dö ut. Problemen kommer bara att växa till en viss gräns. När hela välfärdsbygget går i däck är inte Sverige så hägrande längre så de som nosar efter bidragsförsörjning kommer att nosa sig någon annanstans

Den stora faran är att S+MP+V kommer att förändra utbildningssystemet på ett radikalt sätt genom att sänka kraven till dagisnivå för att passa kunskapsbrister hos folkgrupper med ingen eller liten utbildning. Det blir en omvänd "Survival of the fittiest" till "Survivel of the less fittiest". Man kan höra argumenten för en sådan ordning: "Det är viktigt att allas kunskaper räknas. Därför får vi rekrytera praktiskt inriktade lärare som tar till vara våra nysvenskars kompetens i t ex mattknytning och kamelskötsel". ;-), = /

Hörde just på radio att hundratusentals miljoner kommer att tas från biståndsbudgeten för att användas till asylmottagning. Ringer det aldrig några klockor i huvudet på politikerna?
Kommentarer

Peter sa…
Vad gör de nya svenskarna när bidragssystemet kollapsar? De har inget jobb och kan troligen inte få något heller, kommer de tyst och stilla sitta i sina fina lägenheter och svälta? Nej, tror nog inte det nej, de kommer se hur svenskar med arbete och inkomst fortfarande kan handla mat och julklappar, varför skall de inte ha detsamma? Det nya klassamhället träder fram, med ett nytt trasproletariat som inte har utbildning, språk eller kultur att kunna försörja sig här i kylan i vår högteknologiska miljö. Hur reagerar vi svenskar när skatten närmar sig 90% igen och vi med ett nödhår klarar att hålla kronofogden stången, kommer vi fortfarande vara en humanitär stormakt? Barnen aldrig någonsin kan få ihop pengar till att köpa sig eget boende, skolsystemet blir helt segregerat, med svenskar i skyddade bostadsområden med egna privatskolor och invandrarna i kommunala. Den där iden om att alla människor föds som ett oskrivet blad och sedan kan utbildas till vadhelst samhället behöver är inte ens en god dröm, det är ren idioti, som vansinnigt många människor kommer att få betala med liv och hälsa. Dagens Europeiska invandring kommer leda till en större humanitär katastrof än vad ww2 var, denna gång är det mycket större befolkningsgrupper som ställs mot varandra och ännu större motsättningar kommer bli synliga då resurserna så småningom tryter på allvar.
Maj Grandmo sa…
Ja,hela utvecklingen går mot ett hårt präglat klassamhälle. Det är ironiskt eftersom all svensk politik under de senaste 35 åren har försökt utplåna inkomstskillnader. Man har aldrig lyckats förstå att klass inte har speciellt mycket med inkomst att göra.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn