Masspsykosens historia - godtrogna är är det verkliga hotet

År 2009 genomfördes massvaccineringen mot svininfluensan. Detta trots att det redan hade visat sig att influensan var ganska beskedlig och mindre farlig än de influensor som brukar härja varje åt. I huvudsak var det läkemedelsbolaget Glaxo Smithkleine som vann storkovan på vaccineringen. Svenska staten gick loss på 1,3 miljarder för två doser per invånare och detta utan att det fanns några direkta bevis för att influensan var något som liknade rena pesten.Läkaren Sven Britton skrev redan 2009 om att man måste utreda huruvida vaccinet skulle ha biverkningar. Detta för att det tidigare har förekommit att vissa vaccin kan ha ödestridiga effekter utan att för den sakens skull ha någon effekt på det det skulle ha.
Nej, han berör i själva verket något som låg till grund för massvaccineringen: Samhällsekonomi.

Det cyniska i att enbart räkna sjuka som en samhällskostnad, har legat som en väsande kobra i alliansens arbetslinje. Och förresten, om nu vaccinet kostade staten 1.3 miljarder: Är inte det kanske mer än de eventuella ekonomiska följderna av ett stort antal sjuka?

Nej, istället är det andra faktorer som dominerar. Åtminstone vad man uppgav när det gäller svininfluensnan. De s k samhället är den offentliga sektorn med drygt 1 miljon anställda och det är utan dem som alla hjul skulle sluta snurra. De industrier och byggarbrancher är de som tvingas injicera nya kronor i kollossen på lerfötter som hela tiden kräver mer och mer, tänkte man inte på. Det bara förutsätts att dessa ska vara på jobbet, sjuka eller inte.

Nu står vi med facit i hand. Vaccinet var inte bara dyrt, det var verkningslöst också. På Nya Zeeland vaccinerade man inte en enda kotte, men någon skillnad mellan antalet sjuka skilde sig inte alls mellan länderna. Det enda som skiljer är att i Sverige blev folk sjuka av vaccinet och 168 barn har fått den obotliga sjukdomen narkolepsi. Några vuxna har också drabbats av förlamningar i samband med vaccineringen.

Men en annan, mycket mer skrämmande scenario j´kan urskiljas i vaccineringen; masspsykos. Men denna psykos är framkallad av politiker, myndigheter och media. D v s den vanliga trojkan när det handlar om hjärntvätt av befolkningen för ett högre mål; makten över individens egna tankar och val.

Svenskarna är världens mest myndighetstroende folk. Politikerns pekfingar, medias kampanjer och myndigheternas bandhundar, bombar folket med sin indoktrinering och propaganda. Och en majoritet av svenskarna flyter tacsksamt med strömmen. Då slipper man det jobbiga att stå själv för sina idéer och beslut. Detta är en konsekvens av 70 års sossefiering där man ligger trygg i politikernas händer.

Varannan individ beräknas bli dement som gammal. Att inte tänka själv är alltså sjukdomsframkallnade.
De myndighetstrogna slår alla frihetstänkare på tafsen och skriver på så många näsor att ningen håller täkningen.
För att Myndigheten kan inte ha fel. Politikern kan inte heller vara lögnare. Och media är deras megafon.

Ser någon mönstret? Det handlar om en treenighet, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den svenska propaganmaskinen är i själva verket den enda Gud som folket ksn känna förtroende för.

I historiens allra mörkaste bakgårdar finns precis samma konstruktioner. Vare sig de har varit tsarer, kejsare eller mullor så har strukturen varit precis densamma.
Och i nutidshistoria har vi en mängd despoter och diktatorer som höll folket i ett järngrepp utan att dessa visste om det. De var så inympade, så genomindoktrinerade att de kunde göra vad som helst för att makten påbjöd detta. Men sin egen fångenskap kunde man inte relatera till. Det var därför Hitlers hantlangare gasade ihjäl judar. Det var därför Stalin hade en sådan maktfullkomlig påverkan på sin befolkning att de själva transporterade fångarna till lägren där de försvann och i själva verket dödades.

De godtrogna är i själa verket allierade med den makt som förtrycker dem och följer dess order.

2009 vaccinerade sig 60 procent av den svenska befolkningen Hjärntvätten och Treeningheten hade lyckats. Att sedan några offer blev följden, det bryr man sig inte om, man fick ju restan att lyda.
Också lydnad är ofta förenat med relgion. Eller snarare bristen på religion i Sverige. Gud finns inte eftersom det är Trojkan som är Gud.

Och naturligtvis; bloggaren vaccinerade sig inte.

Kommentarer

Inte jag heller och jag kommer inte att göra det heller. Vill dom spruta in skiten i mina ådror får dom väl skicka polisen på mig och hämta mig, för frivilligt gör jag det aldrig.
Anonym sa…
När pesten kommer får du glädjen att dö ovaccinerad.
Kanske tänker du ta till magiska trick, som människor ha gjort många gånger genom tiderna. Bränn bögar, muslimer, genusforskare, gråsossar och annat otyg på bål, för att blidka makterna, så att de rena må leva.
Anonym sa…
Dags att köpa ny PC, skrev till dig förut om länder jag inte hört talas om, du skrev då att "a" var utslitet på din PC. Nu verkar det som om de flesta av dina tangenter är utslitna, eller är du bara full?

Fröken nyfiken
Anonym sa…
Tack för ett bra inlägg igen.

Nu förstår jag hur folk kan luras när politiker och media lever i symbios och endast berättar deras egna sanningar åt folket. Man kan styra dem att göra vad som helst.

Som Abraham Lincoln sade: “You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all the time.”
Maj Grandmo sa…
Underligt med det där om saknade bokstäver. När jag ser min text syns inget konstigt. Jag kanske har blivit illiteral på gamla dagar. Nej, full var jag inte, det skulle jag inte komma ihåg =).

F ö anonym har jag ingen lust att bränna varken folk eller böcker. Du överreagerar.
Pesten lär ingen komma undan. Men å andra sidan överlevde jag både Asiaten och mässlingen (det sistnämnda var inget märkvärdigt för 30 år sedan.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn