Som sagt...

Det är nyttigt att göra tillbakablickar mot vad som tidigare avhandlats här på bloggen. Inlägget om Kriget mot SD har inletts genererade 17 tänkvärda kommentarer. Utlandssvensk, som alltså har rymt Sverige till behagligare klimat, kan alltid jämföra Sverige med förhållanden i andra, mer civiliserade länder.
I en kommentar understryker han det som alla medvetna svenskar antingen vet eller anar.:
"Per Albin Hansson, leader of the Swedish Social Democrats who was Prime Minister between 1932 and 1946 and worked for the establishment of “Folkhemmet,” the People’s Home, as the Swedish welfare state model became known as. Hansson was a dear pen pal with Italy's Fascist leader Mussolini klmand praised the corporate, Fascist system where the entire economy and each individual were intimately tied to and subordinate to the state. Hansson was positively disposed to Fascism and saw his welfare state as a related concept."
Denna avhandling var skriven av Ph D Marcos Cantera Carlomagno vid Lunds universitet. Strax efter disputationen blev Carlomagno kastad ut i kylan. Året var 1995.

Den svenska modellen har hyllats, men även utmålats som det socialistiska systemets verkliga genombrott: Att upprätta en stat som alla underkastar sig och ingen ifrågasätter. Där de flesta aldrig förstår förtrycket eftersom det maskerar sig i en kostym av "good intentions". Där staten plundrar dig på pengar som du sedan är helt ovetande om var de hamnar. Under de sista tio åren har detta Folkhem möglat i grunden och takpannorna fallit ner. Men... alla har det största förtroende för systemet trots detta.

Visserligen har vågorna gått höga när det gäller förändringarna i sjukförsäkringarna. Men ingen tycks ha knotat innan trots att tillämpningarna från Fk:s sida var ungefär desamma.
Politikerna - det Godas vapendragarna är det närmaste svenskar kan relatera till som Gud - får bara inte svika sina barn.
Därför är det högst naturligt med tusentals myndigheter som var och en kontrollerar våra liv. Självklarheter presenteras som ny forskning, fem års långa utredningar som utmynnar i gamla förslag. Bländverk och skådebröd.

Hela sjuklövern ställer sig dessutom bakom massinvandringen från ointegrerbara kulturer. Varför? Är det Gudskomplexet som träder in? Eller är förklaringen någon helt annan?

En förklaring är att det ger jobb. Åt svenskar. Ett boende för tio skäggbarn ger tio personer jobb. Staten betalar, så kommunen ifråga behöver inte känna sig ekonomiskt utsatt. Men sedan?

Bostadsområden som står tomma och rivfärdiga får hyresgäster och hyran ... ja den fixar sig på något sätt. Man hoppas förstås att analfabeterna ska skaffa ett jobb så snart som möjligt.
Under tiden regnar miljonerna ner över dessa områden: Allaktivitetshus, simhallar, teatrar, sportcenter, fritidsgårdar, rekreationscenter, caféer, medborgarkontor... you name it.
Massor av människor får ett jobb att gå till. Betalda av svenska folket. Men det är också svenskar som utför de flesta av dessa jobb.
På detta sätt hålls arbetslösheten nere.

Men vad man aldrig räknade med var att "de nya svenskarna" inte hade mycket gemensamt med de gamla. Det mesta har gått fel alla miljonsatsningarna till trots. Det borde väcka en eftertanke om att skatter inte länge fungerar som styrmedel.

Brottsligheten eskalerar och man har motvilligt fått medge att samhällssammansättningen mellan medeltid och nutid inte är en riktigt lyckad kombination.

Skatternas som ekonomiskt styrmedel som länge har ansetts behövda och berättigade av svenskarna, börjar vackla i förtroende. Vart tar pengarna egentligen vägen?

Att man också ger upp den ena efter den andra svenska kulturarten till förmån för de främmande kulturerna är att medge att dessa har rätten att förändra Sverige. När skyldigheter förvandlades till rättigheter började Folkhemmets förfall. När människor bara skriker tillräckligt högt så får man en napp i munnen.
Så är det inte riktigt längre. Istället är det budskapet om "lika värde" och "öppenhet" som framförs. Det pågår just nu en inplementering av denna socialuppfostrande värdegrund i alla skolor. Detta har förberetts och arbetats fram i rakt nedstigande led genom sex(6) ! myndigheter.
Även detta ger upphov till en ny stab av jasägare och pappersvändare som nu axlar 40-talisternas härjningar.

Så under regeringen Reinfeldt firar realsocialismen nya triumfer. Det ställer t o m Olof Palme i skuggan. Palme som för övrigt var en av dem som 1975 tog det ödestridiga beslutet att göra om Sverige till ett mångkulturellt samhälle.
Med facit i hand är det det mest idiotiska som staten har påfört Sveriges befolkning. Och det med våra pengar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn