De största hoten mot Ordningen är SD och Döden

Tvångssyndromet är den värsta typen av ångestsjukdom. Den olyckliga personen försöker kontrollera sin massiva ångest med hjälp av tvångsaktiviteter, omständiga rutiner och ordning in i absurdum. Men det lyckas aldrig utan det sker en ständig upptrappning av kontrollen.

Det bästa sättet att behandla tvågssyndrom är beteendeterapi eller det mer kända KBT. För att vara lite elak så innebär beteendeterapi på att byta ut den egenproducerade kontrollen mot en expertstyrd kontroll. Oavsett vilket så är terapin relativt lyckosam, även om återfallsrisken är stor.


Att bygga upp trygghet i vårt inre innebär att vi har en yttre kontroll som säkrar att tryggheten förblir stabil. En viktig beståndsdel är därför ordningen. I relationer, i ekonomi, socialt och arbetssituation.

Men som i så mycket annat finns alltid en annan sida. Ordning kan vara så mycket. Ordning och reda på gator, skolor och arbetsplatser är nödvändigt för att överhuvud taget fungera. Men ordningen i hemmet och relationer är nog det viktigaste av allt. Men den ordningen skiljer sig från den förra därför att den föutsätter andra kvaliteter som ärlighet, öppenhet och innerlighet.

Men den politiska Ordningen är något helt annat. Just nu går en pjäs på Stockholms stadsteater vid det enkla namnet Olof Palme - en pjäs från Sverige.  I en scen med Palme och Erlander i en eka utspelar sig ett intressant samtal. Palme ställer frågan om den stora Ordningen till Erlander, samtidigt som han ställer frågan till sig själv om det är detta han själv vill arbeta för.

Ordningen innebär att alla medborgare invaggas i en tro på att staten är God och att man är beredd att göra alla eftergifter åt denna. Lösningen blir konsensus utan ifrågasättande. Så länge konsensus råder drabbas ingen av otevliga konsekenser.

Men Makten är livrädd för att denna balans ska rubbas då Ordningen bryts. Det är då fråga om de saker man inte kontrollera. Inklusive allt som inte engår i konsensus utan vågar kliva ur leden.

Det finns mycket man inte kan kontrollera. Exempelvis har samhället totalt förlorat kontrollen över utvecklingen i invandrförorterna. Men man låstsas att man har en lösning. För annars kan ju medborgarnas tro på Ordningen rubbas.

Det man dock aldrig aldrig kan låtsas att Ordningen botar genom konsensus är Döden. Inga politiska krafter kan påverka denna så den är ytterst störande och irriterande för makteliten

Palme och Erlander sitter rädda i ekan och beklagar sig om Döden och hur man ska hantera den för att försäkra kollektivet att staten har fullständig kontroll över situationen.

Idag är det Anders Borg som har kontroll. Även om jämförelser med t ex USA faller till Sveriges nackdel så pratar han om att det är Ordning i statsfinanserna som består.
På arbetsmarknaden råder oordning. 25 procents ungdomsarbetslöshet. De fasta jobben är på väg bort osv
Barnens psykiska hälsa är i oordning. Mycket på grund utav att Ordningen framtvingande av "Ropen ska skalla, Dagis åt alla" där föräldrarnas självförverkligande anses som viktigare än att ta hand om sina barn.

Nu är också den största garanten för Ordningi svajning, nämligen Konsensus. Att alla tycker lika har varit en förutsättning. När nu Katten smyger in till hermelinerna blir det sådant kaos att ingen längre hittar tillbaka till sin plats. Ordningens nuvarande hövding blir så rasande att hans tvångssyndrom har övergått till något mer allvarligt: Paranoid Schizofreni. Det delar han för övrigt med massmördaren Brevik.

Att ett nytt parti med knappt 6 procent av rösterna kan åstadkomma en sådan turbulens, sådan ångest och sådant hat är helt enkelt för att Ordningen är bruten. Någonstans var systemet så bräckligt att bara en lätt tuva kunde välta hela lasset.
Det får man säga är en bedrift.

Kommentarer

En som verkligen lider av tvångssyndrom är Äggskallen själv, med sina lappar i byxfickan och sitt neurotiska hat mot SD.
Så utomordentligt bra skrivet!

Själv är jag besviken på att det blev SD som bröt ordningen och tog på sig rollen att påtala invandrarproblematiken. Jag hade hellre sett KD i den rollen, eller ett nytt konservativt parti med förankring hos den högerkonservativa intellektuella eliten. Men, men, alltid en början..

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn