"Du behåller din plats i kön". Not

Svenska regler och lagar behöver inte längre följas av alla. Så snart det handlar om asylsökande och flyktingar börjar helt nya regler gälla. Det är så gott som alltid Miljöpartiet som håller i trådarna och alla dansar i takt, viljelösa som dockor.

Den omåttliga ström av människor från framför allt Mellanöstern och Afrikas horn kan nästan ses som en invasion. Vissa dagar passerar 2.000 asylsökande Sveriges gränser. Hur långa är egentligen köerna in till Migrationsverket? Hur lång tid tar det att sätta alla dessa människor på bussar ut till asylboenden? Och så naturligtvis; hur ska alla dessa människor bo?

Tält har vi hört om, men sedan? När vederbörande har fått sitt eftertraktade uppehållstillstånd ska han/hon/de också förväntas flytta till en lägenhet. Det blir alltfler som beviljas PUT också. I början av året var siffran knappt 70 procent. I oktober var den uppe i 85 procent...

2011 beviljades omkring 30 procent PUT, i dag är det således nästan tre ggr så många! Alla ska naturligtvis "få" en lägenhet. Bostadsmarknaden befinner sig redan i upplösning. Här kan man hitta siffror hos Hyresgästföreningen om hur allvarligt läget redan är , och det är i de befintliga bostadsköerna.

86 procent, 246 kommuner, har bostadsbrist (hyresrätter). Kötiderna är 2 - 4 år. I genomsnitt. Längst köer har Stockholm, Uppsala, Halland och Norrbotten.

Boverkets publikation - Nyanländas boendesituation, delrapport - är skrämmande läsning. Med start i bl a just Stockholm och Uppsala tvingas de bostadsföretag som finns i kommunen att lämna över sina lägenheter till ett centralt kösystem. Myndigheten, som kommer att kallas, för att skapa lugn hos massan; bostadsförmedling, blir allsmäktig och så småningom antagligen obligatorisk för hela Sverige.

För att inhysa nyanlända ska "omfördelningar" ske bland de befintliga lägenheterna. Vare sig det går under namnet Aktiv Bostadsförmedling eller Ägardirektiv till allmännyttan och Kommunala hyreskontrakt, så handlar det om att prioritera dem man anser är i bäst behov av lägenheter. Osäkerheten och paniken sprakar igenom dokumentet. Man har egentligen ingen aning om vad man ska göra, förutom då att köra över det kommunala självstyret och inrätta en slags lägenhetsbanker där "mest behov", godtyckligt ska råda. Ordagrant:

"Förslagen som läggs är däremot i allt väsentligt riktade till en särskild grupp: nyanlända som behöver en kommunplats för att kunna lämna sitt anläggningsboende. En bredare målgrupp kan nås genom att temporärt ta det befintliga bostadsbeståndet i anspråk. Därför föreslås en aktiv bostadsförmedling. Det är en öppen fråga huruvidabostadsförmedlingar ska vara obligatoriska i en del – eller alla – kommuner. Dessutom behöver frågan om det dels ska finnas anmälningsplikt för hyresvärdar av lediga lägenheter, dels om bostadsförmedlingarna ska behovspröva vid anvisning av lägenheter utredas. Förslaget innebär att den köhantering som i huvudsak bedrivs på bostadsförmedlingarna därmed skulle ersättas av en mer aktiv bostadsförmedling.""

Med andra ord: Ett statligt dikterande regelverk ska förmå kommunerna att frångå alla principer som normalt tillhör bomarknaden. En socialistisk och byråkratisk Big Brother.

Här i Uppsala har sedan länge utrikes födda varit prioriterade för kommunala, eller sociala kontrakt. Det är de nybyggda och de allra dyraste lägenheterna som kommunen lånar ut till de s k mest behövande. Man har t o m köpt ett stort antal bostadsrätter (2012: 900 st) för att täcka behovet vilket har resulterat i en snabb försämring av snart sagt alla stadsdelar när de har fått tillökning.

Uppsala har inspirerat över 100 kommuner att göra likadant. Siffran har säkert stigit efter 2012. När bloggaren bodde i bostadsrätt hade jag tre lägenheter intill som var sådana sociallägenheter. När kackerlackorna flyttade in var det dags att sälja. Området där jag bodde är nu tydligen invaderat av råttor, det artar sig.

Nu har emellertid Sverige vaknat. Det är Stockholm som har börjat göra prioriteringar bland bostadssökande. Solna är först ut och viker 50 lägenheter åt de som fått PUT. Det kanske inte låter så där väldigt mycket, men då får man tänka på att det aktuella bostadsföretaget inte förmedlar några tusentals lägenheter per år...snarare några hundratal.

Ett land som bultar sig för bröstet för sin jämlikhet, rättvisa och demokrati och som dessutom saknar korruption, har glömt att man ska hålla sig till sanningen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn