Klimathot eller gigantisk konspiration?


Lägg namnet COP21 på minnet. Det står för Conference of the Parties, nr 21 i ordningen och beskrivs av media som om det var fråga om Jesu återkomst. Efter FN:s klimatpanel (IPCC) har mist sin dominans som domedagsprofet efter det s k Climategate, då hackers kunde avslöja blufforskare och manipulerade data, har FN nu spottat i nävarna för att tvinga sig till ännu ett s k klimatavtal. Sådana avtal betyder i sin nakenhet bara: Upp med stålarna!

För att göra en lång historia kort så handlar mötet om hur världens länder ska förmås att verka för en hållbar utveckling, inte bara för miljön märk väl, utan en hållbar utveckling för allt levande på vår planet.

Målen som sattes upp i Agenda 21, Rio de Janeiro 1992, börjar kännas rostiga, men om någon är svårskrämd kan man nu även läsa de utökade direktiven i Agenda 30; en ytterst långtgående förändring av världen som vi känner den.

FN:s utökade maktanspråk verkar inte väcka några farhågor - i Sverige. Tvärtom är de floskler, på gränsen till Bröderna Grimm, sväljas utan ifrågasättanden, i första hand, Stefan Löfven, som närmast äter ur FN:s händer.

FN består av 193 medlemsländer av vilka en stor del består av diktaturer, det var inte möjligt innan 2006. Säkerhetsrådet är FN:s hårda kärna till vilket S-regeringen är så kåta på att delta i som observatör. Annars består säkerhetsrådet av USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Säkerhetsrådet är dock ganska tandlöst eftersom Kina eller Ryssland ofta lägger in veto mot förslag.

De mål som FN sägs vilja kämpa för i både Agenda 21 och 30, är, är, är och är: Hållbar utveckling. Om ni orkar läsa genom dokumenten som jag länkade till så borde det framgå att dessa "mål" består av en flod av ofullständiga marxistiska utopier värdiga gamla DDR och Cuba. Förutom då när finansiering och ledarskap dyker upp mot slutet.

Man ämnar t ex utrota fattigdom, orättvisa och förtryck (bra, men hur?), hållbar sjukvård, hållbar utbildning, hållbart skydd av kvinnor och barn. Den hållbara utvecklingen i miljöfrågorna är omfattande. Vi måste ha hållbar konsumtion (laga cyklarna själva), hållbara energikällor, hållbara drivmedel för fordon (helst inga fordon alls), pust.

I Agenda 30 ska världen gå igenom en global förändring på ett sätt som ställer alla konspirationsteoretiker i skuggan.

Lars Bern hör inte till dessa, men han är obändig i sin kritik mot hela klimatetablissemanget.

"Miljön har ersatt kyrkan och blivit en religion där naturen är den nya guden. En förvånansvärd massa människor har kommit fram till att det som ger deras tillvaro mening, är tron på ett kargare ofritt liv omgärdat av regler mot olika miljösynder. Känns det igen? Tidigare generationer trodde också att naturens nycker orsakades av människors synder och utsvävningar, något som präster utnyttjat i alla tider. Man predikade att oväder och missväxt var något som gudarna skickade på oss som straff för ett lösaktigt leverne.

I dagens sekulariserade samhällen skylls fortfarande naturens olika nycker på ett syndigt liv. Vad som betraktas som syndigt har bara bytt skepnad. Kyrkan har ersatts av Ekologismen som bärs upp av den klassiska dogmen om det begränsade goda, om övertygelsen att de resurser som står tillbuds är starkt begränsade och av tron på en i grunden oföränderlig gudomlig natur som vi människor skadar med vårt syndiga leverne.  

Ekologismen försvaras med jihadistisk nit och underkänner demokratin och förordar en av eliter planstyrd resursfördelning och ett motstånd mot förändringar. Den har fått stort genomslag i det västerländska samhället. Mot bakgrund av all den skrämselpropaganda som sprids i miljöns namn, måste vi fråga oss om resurserna verkligen är så begränsade och opåverkbara som man får intryck av när man följer debatten?"

Nej, just det. Sedan 2003 har faktiskt vår jord "blivit grönare". Den relativa temperaturstegringen på 0,74 grader under de senaste 100 åren har fått öknarna att minska, tidigare kala slätter att blomstra och grönare bergmassiv.

Alla som kan sin fotosyntes vet att det är grönskan som tar upp koldioxid (CO2) ur atmosfären och omvandlar den till syre. De klimatprofeter som dräller överallt, vet förmodligen inte det eftersom man fortsätter att klandra just koldioxiden som boven till all temperaturökning, och som också kommer att driva på utvecklingen till temperaturer upp till 6 grader mer än nu.

När vår jord blir grönare kommer koldioxiden i atmosfären att minska. Hur ska man då agera? Jovisstja: Kossorna fjärtar ju metan, de kanske inte är ensamma om detta. Bloggaren menar: 7 miljarder människor fjärtar väl också?

Kanske vi behöver en världsregering trots allt...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn