Lotsar, coacher, instegsjobb - och nu utbildningsplikt


Vi blev lovade ett kompetensregn. Syrierna betraktades av de styrande som ingenjörer, läkare och programmerare redan INNAN ankomsten till Sverige. Men man räknade förmodligen inte med att ett skepp kommer lastat med lite av varje; inte minst av lågpannade afghanska tonårsgrabbar och enstaka kvinnor insvepta i lager av tygsjok.

Det har satsats som det heter på politikerspråk. Få se om jag kommer ihåg: Etableringslotsar, coacher, nystartsjobb, instegsjobb, momsbefrielse och skattelättnader vid starta eget m m. Allt med MYCKET klent resultat; bara några procent hit och dit.

Så för att "få ut" de (tydligen) ointresserade nybidragare, sorry, nyanlända, på arbetsmarknaden dras nu tumskruvarna åt. Enligt 2015 års migrationsöverenskommelse (vilken i ordningen ?) mellan regeringen, M, KD, L och C införs fr o m nu en utbildningsplikt för alla de som inte har någon form av skolbakgrund. Alls! Långt ifrån kompetensnederbörden som skulle störta över oss när minst vi anade det.

Tanken är att utbildningsplikten skulle innebära en obligatorisk komvuxutbildning, motsvarande svensk grundskola. Skolverket har fått äran att genomföra insatsen. Om den nyanlände inte närvarar i skolan och helst också på lektionerna kan etableringsbidraget dras in. Så detta är så sällsynt som ett krav från den undfallande, humanitära himlen.

Ylva Johansson är arbetsmarknads- och etableringsminister:


"Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på."

Den vettiga representanten för M, Elisabeth Svantesson:"Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper."

Men hur kommer då denna "insats" att gestalta sig? Det ordinarie komvuxutbudet är nämligen för svårt för de som aldrig ens sett en bok. Skolverket måste därför utforma ett mer lämpligt studiematerial som kan göra dessa människor anställningsbara överhuvud taget. Idéerna med "enkla jobb" är svåra att genomföra då facket protesterar mot lägre löner i denna sektor och vilka jobb som är  "enkla". Är det att betrakta som "enkelt" att diska, städa, plantera blommor eller plocka skräp från gårdar och trottoarer? I en västerländsk civilisation är det naturligtvis det, men hur är det för dem som har växt upp med avsaknad av logistik, med jordgolv och där man äter med händerna? INGENTING är enkelt i vårt samhälle med sådana erfarenheter.

Anställbarhet och "chansen till ett första jobb", säger Ylva Johansson. Det fattas emellertid ytterligare en liten detalj: Incitament. Hur ska man motivera en bushman eller liknande att överkomma alla svårigheter när det absolut enklaste är att sitta hemma med parabolen och lyfta bidrag?

De med ambitioner reser inte hit till Sverige, de sticker till USA. Somalier är där duktiga egna företagare och entreprenörer. Skolverket får nog dra sig tillbaka och slicka såren efter ytterligare en förlorad strid mot importerade losers.
 Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare