De falska nyheterna
PK-maffian har nu skaffat sig ett nytt redskap för att förklara bort obekväma uppgifter från främst alternativmedia, men också rapporter från insiders i utsatta yrken, t ex Peter Springare, polis. MSM (Mainstream Media) talar om "fake news" vilket skulle innebära att allting som inte anses passa mottagarnas öron blir dödskallemärkt och förklaras som ren osanning.

Fake news som term har egentligen inte funnits länge. I själva verket började de poppa upp i samband med det amerikanska presidentvalet där båda huvudkandidaterna fick rejäla smällar på käften för tidigare missöden och oegentligheter. Fans i båda lägren anklagade de andra för att producera just fake news.

De nyheter MSM i Sverige producerar blir alltmer anfrätt av känsloargument och politisering. Man tycks ha glömt att nyheter handlar inte om känslor eller politiska ställningstaganden. Det handlar om fakta och opartiskhet. När media idag rapporterar om det väntande franska valet har man redan tagit ställning mot Marine Le Pen och för vänsterkandidaterna. Le Pens parti Front National beskrivs som högerextremt  och högerpopulistiskt medan den oberoende men dock socialistiske kandidaten Emmanuel Macron bara omnämns i positiva termer och som en växande vinnare.

Högerpopulism är ett vitt begrepp. Man kan tala om Pophöger om man gillar mer konservativa åsiktsinriktningar och om värdet av den egna nationalstaten. Högerextremism är något helt annat. Och det är förmodligen en koppling mellan Hitler och dagens Front National som MSM önskar relatera till. Men för att tala om något parti som extremt bör man ha mer på fötterna. Framför allt som man inte talar om renodlade kommunister som vänsterextrema. Vänster kan per se aldrig räknas som varken extremt eller populistiskt. I MSM:s beskrivning av extremvänster ingår aldrig "extremt" eftersom vänster är alltings ursprung och godhetens definitiva altartavla.

Fake news betraktas utifrån detta filter. Alternativmedia som Nyheter Idag, Fria Tider och Samtiden antas vara högerextrema därför att de t ex ifrågasätter Den Svenska Modellen och avslöjar brottslingars identitet. Det senare visar sig ofta handla om invandrad brottslighet. S-politiker har på senare tid tagit bladet från munnen och börjat prata om brottsligheten i våra invandrartäta när- och förorter.

MSM anfäktas svårt av sina kamper mot osynliga demoner och olydiga tidigare trogna medarbetare som gått över till "andra sidan". I denna kamp ingår att de själva producerar egna fake news. Vi får aldrig se hela bilden i de olidliga och ständigt återkommande snyftreportagen om ensamma "barn" och familjer som inte "får stanna i Sverige".

I själva verket utvisas få som har fått avslag på sina asylärenden. I själva verket utvisas få som har begått grova brott heller. Alla nyheter och reportage om utvisningsärenden fullständigt dallrar av halvgråt och anklagelser mot Staten Sveriges omänsklighet. Att Sverige som land är hjärtlöst och hårdnackat stämmer inte om man betänker att vi har haft svängdörrar in i landet i 20 år. Det är helt enkelt fake news och egenhändigt tillsnickrade historier som basuneras ut från centrala och traditionella MSM.

Men när nu MSM anfaller alternativmedia och centrala verksamheter inom det statliga våldsmonopolet, faller de också ner i sina egna gravar. De framställer sanningen som nys och förbannad dikt medan de själva sysslar med agendapolitik trots sitt centrala uppdrag att granska makten, inte att åsidosätta den.

Om det som skrivs på alternativa siter och bloggar inte räknas och rent av föreslås att "saneras" blir Sveriges tveksamma demokrati en typ av mediadiktatur där MSM har lagt på sig själv att vara sanningens lyktbärare. Man pallar inte den konkurrens som är resultatet av de alternativa medierna. Kan man inte tysta dessa så är man beredd att ta till vilka medel som helst att misskreditera, förlöjliga och framför allt förtiga och förneka vad som förmedlas på dessa media hur sant det än må vara.

Värdegrunden om "allas lika värde" är det tyngsta argumentet som MSM och politiker tycker sig ha när det handlar om de obekväma och förargliga frimedia. Värdegrundsarbete är den indoktrinering som idag omfattar det mesta som förekommer på alla nivåer i samhällsmaskineriet speciellt i skolor och offentliga verksamheter. Värdegrundens huvudsakliga princip tycks inte vara sanningen utan att kämpa emot att denna avslöjas. Framför allt gäller det att kollra bort läsarna när det handlar om "känsliga" nyheter. MSM har onödighetsförklarats sig själva genom att har blivit beslagna med maktens bojor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare