Sönderfallet

Julia Caesars söndagskrönika på danska Snaphanen är skakande läsning. Speciellt skakande eftersom det handlar om hur det civiliserade Sverige har förvandlats till en mentalt brutal och barbarisk bakgård för scumbags som tror sig jobba i godhetens tjänst, när de försöker pulvrisera det fria ordet i allmänhet och de som skriver obekväma artiklar i synnerhet.

Hur de, i jakten på sina scoops, förföljer, trakasserar och sprider hat och dynga över en äldre ex-kollega som har bytt spår; från PK-världen till realism. Julia är  värd all vår respekt för sina modiga avtryck i den förgiftade invandringsdebatten. Hennes mod befinner sig i en helt annan värld än de ruttna journalistkollegornas på sina inpruttade stolar på Söderkrogarna.

De som har sina röda snokar tätt ner mot asfalten och sniffar efter sin 'rasism', förstår inte när de väl hittar den vad det är fråga om. T ex i rapporteringarna som gammelmedia försöker sig på någon gång varje år, om situationen i våra förorter där fanatismen gror som svart galla mellan de lådliknande husen. "Svennar" är inte välkomna, invånarna påpekar varje gång att detta är deras områden.

Nu senast var det ett SVT-team som tog med sig en kameraman till Rinkeby för att få lite info om den omtalade radikaliseringen av muslimer som sägs pågå bl a i Rinkeby. Med sig hade de den omtalade somaliska konvertiten Mona Walter, själv utsatt för rasism ifrån alla läger (ständigt mordhotad PLUS förhindrad att delta på svenska debattforum; muslimer tenderar att jaga upp sig).

SVT hade inte uppehållit sig i Rinkeby mer än några minuter innan de attackerades, främst då Mona Walter. Det sedvanliga epitetet 'hora' upprepades i oändlighet, det skreks otidigheter och ägg vinade i luften. Man tog ganska snart till flykten in i bilen då den uppretade man-skaran (inga kvinnor vågade ställa upp) hade börjat jaga dem.

Men när SVT:s Aktuellt sände reportaget, var dessa obehagligheter bortklippta, enligt Mona Walter.Det ständigt nedtystade, skyddade och ängsligt tassande runt den muslimska intoleransen och rasismen mot svenskar, får konsekvenser. Det Stora Spöket kan vakna till liv; som infödd svensk växer irritationen över den allt skevare rapporteringen om vad som händer i landet. Istället för att ärligt och modigt presentera hur det ser ut i många muslimdominerade områden, skyller man svensken för att vara rasist om man bara andas ett knyst om att stämningen och atmosfären i Sverige blir allt hotfullare och otryggare.

Rädsla är ett mycket mångfacetterat och kraftigt verktyg. I händerna på Ondskan är rädslan det ultimata vapnet för att tämja människomassorna. I händerna på det politiskt korrekta används rädslans vapen för att tysta. Tyck och säg vad du vill, bara så länge du tycker och talar som oss.

Istället för att skildra den egentliga rädslan, fokuserar man på något annat. Ett typexempel är IKEA-morden. Asylboenden i närområdena fick omfattande polisskydd då man sade sig tro att "mörka makter" skulle använda sig av morden för att inleda attacker mot de olika asylboendena. De "mörka krafterna", underförstått svenska nazister och dylikt, var alltså som vanligt prio nummer ett när det handlar om samhällsskydd.

Och någon gång brakar det löst, Det Stora Spöket: Rasismen mot oskyldiga invandrare som får klä skott för folkets ilska. Det finns alltid några ruttna ägg i varje korg som utmärker sig på ett skamligt sätt.

Zulmay Afzali är lärare och författare som kom till Sverige MED pass, ID-handlingar och andra viktiga dokument och har ett stort kontaktnät såväl i Sverige som i andra västerländska länder.

Han har bott i Sverige i fyra år och har blivit mycket positivt bemött, d v s fram till nu. Det var dagarna efter det stora ståhejet omkring SD:s affischer som hade ryckts ner av "fredsälskande aktivister." Afzali gillade inte tilltaget utan har helt korrekt uppfattningen om att i en demokrati måste alla åsiktsyttringar få existera oavsett hur knäppa de är.

Men några killar i en Volvo kände sig så taggade att de började ösa skit över Afzali. Han var en "parasit" och "borde skickas tillbaka". Det var naturligtvis helt oacceptabelt men samtidigt symptomatiskt för vad som händer vid demonisering av en part och en glorifiering av en annan. Polarisering kallas det för. Typiskt vid polarisering är att inget snack försiggår i det viktiga gemensamma rummet helt enkelt därför att inget gemensamt rum har tillåtits finnas. I ett friskt samhälle finns gemensamma rum. Men Sverige är inte friskt. Förlöjligande av vissa människor som lågpannade lantisar, degenererade halvapor och liknande är epitet som möter folk som är så "dumma att de röstar på SD".

Afzali är en tålamodets man. Han har förmågan att tänka vidare, vilket folket i hans bransch saknar. Så här skriver han:

"Är alla de 13 procent av väljarna som röstade på Sverigedemokraterna i valet i september 2014 rasister? Är de cirka 20 procent som tillfrågats i opinionsundersökningar och sagt att de stöder Sverigedemokraterna, rasister? Svaret är ett enkelt men tydligt nej."----------------------------
          ------------------------------------>
"Svenskarna ser hur deras land blir allt otryggare och osäkrare, de har sett terrordåden i Köpenhamn och Paris och nu har ett ohyggligt dubbelmord skett också här, på det svenskaste av alla ställen: ett Ikea-varuhus. Den skräck dådet sprider kan inte viftas bort, den är verklig, den finns där. Rädsla, frustration, oro för framtiden, tror jag är vad som gör att allt fler svenskar söker sig till Sverigedemokraterna. Inte rasism. Och klyftan mellan oss invandrare och er svenskar växer."------------------------------------->
          --------------------------------------------
"Sanningen torde vara den, att allt fler svenskar har blivit allt mer frustrerade och oroliga över vad som hänt – och händer – med deras land. De ser hur miljarder och åter miljarder av deras skattekronor används till mer eller mindre meningslösa ”pilotprojekt” och ”åtgärder”. De ser hur Migrationsverket drunknar i asylansökningar, att de asylsökande är så många att det inte finns en chans för tjänstemännen att utreda och kontrollera vilka som kommer till Sverige och varför de kommer hit. De har inte en chans att ta reda på vilka som hör till militanta grupperingar som IS, talibanerna, Al Qaida med flera"

Typiskt är att Zulmay Afzali en främling i traditionell media. Han är så fel som man kan bli. Hur ska man kunna vidmakthålla polariseringen med sådana som Afzali i deras eget hörn? Svensk gammelkultur av 68-snitt vill inte veta av gemensamma arenor för utbyte. Man vill bara ha makten över Ordet. Oavsett hur snett det ligger i tiden.
.

Kommentarer

Anonym sa…
Detta är det som oroar mig mest i Sveriges framtid, den uppdämda reaktionen som förr eller senare kommer på de senaste 50 årens vänsterstyre.
Ju längre det dröjer innan vi får en förutsättningslös, objektiv och öppen debatt desto våldsammare kommer reaktionen bli.
Troligen vet den vänsterintellektuella eliten detta och inser att utvecklingen redan passerat point of no return, de slåss nu för sina positioner i samhället.
Inget offer verkar dem främmande för att krossa demokratin och införa socialistisk elitstyrd diktatur i landet.
Jag tror den tid vi nu lever i är en av de mest kritiska i svensk historia.
I vågskålen ligger hela nationens framtid, endera vinner de totalitära krafterna och Sverige går in i en utveckling likt det forna Sovjet, med stagnation och folkförtryck eller vinner de demokratiska/nationella krafterna.
Den stora risken om utvecklingen vänder i riktning mot en återgång till demokrati är att reaktionen mot vänsterväldet blir så våldsam att verklig rasism kommer fram och skulden för landets förfall och plåga läggs på invandrarna med följd att verkliga raskravaller blir vanliga.
Oberoende av vilken samhällsgruppering som vinner makten i denna vår tid är Sverige som nation och alla de människor som lever här förlorare.
Det demokratiska sönderfallet har gått för långt, debatten är undertryckt och full av invektiv, respekten för motståndaren obefintlig, personangreppen har blivit det normala sättet att bemöta argument.
Ansvariga för denna utveckling bort från ett ansvarsfullt samhällsbygge i demokratisk anda är Sveriges intellektuella elit.
Jag skulle vilja säga att Palme var den som införde denna nya politiska arena med sitt hån och sin mobbning av Torbjörn Fälldin.
Palmes lustmord på T.F. i valdebatten dem emellan öppnade för det debattklimat vi nu har.
/Pllay
Anonym sa…
Vad gäller synen på de som söker asyl,som flyktingar eller parasiter,tycker jag att de som reser genom 7 länder för att få asyl,genom sitt resande är parasiter.Inte skulle jag med 9 år i skolan tro att jag kunde få ett arbete som forskare vid Harvard,förr gällde att inte ligga samhället till last,det är glömt här och okänt bland analfabeter som tror pengarna kommer från Allah.
Maj Grandmo sa…
Tyvärr har du rätt. Man kan inte ljuga för alla hela tiden. Media är idag en propagandamaskin utan motstycke i svensk historia. Samtidigt pågår en stor infantilisering där känslodrypande reportage har företräde mot det faktainnehåll som media har en skyldighet att förmedla.

Att svenskarna nu dissar media längst ner på förtroendelistan över samhällets institutioner, beror på att ingen beskriver den faktiska verkligheten som folk lever med och i. Det är mycket oroande och bekräftar tillståndet i Sverige där man har slutat att reagera på att "vargen kommer" eftersom "vargen" inte känns igen från den beskrivning PK-eliten ger. Vargen existerar snarare inne i snart sagt varje individ som en farlig och oberäknelig best.

Vi ser nu hur länderna i östra Europa stoppar flyktingströmmen från att ta sig in i EU. Även om åtgärderna verkar hårda så andas de också desperation: "Vi har fått nog, vi orkar inte längre". I detta läge skulle det inte förvåna om Sverige öppnar någon typ av luftkorridor in till vårt land. Konflikter med andra EU-länder p g a Sveriges egna agenda ligger i luften. Alltihop kan bara sluta på ett sätt: Folkets vrede mot det mediapolitiska etablissemanget.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn