Importen av permanenta problem fortsätterUnder sommaren har det duggat ganska tätt med skandaler av olika dignitet. Men kvalitén på ett samhällssystem kan bara analyseras utifrån dess enskilda beståndsdelar. Det mönster som de bildar visar hur väl integrerade beståndsdelarna är. Bildar de en mandala eller blir det bara klotter?

Från regering till riksdag och statliga myndigheter; samma inkompetens, samma dumheter och samma korkade människor som är ålagda att styra landet. De har blivit en samhällsfara i sin inkompetens och borde avstrippas från all verkställande makt, men vad får vi då istället? Bland de cirka 300 statliga myndigheter vi har i landet har flera börjat ta egna beslut, inte minst Migrationsverket och DO (Diskrimineringsombudsmannen). Det stora säkerhetstappet hos högsta ort sipprar igenom hela samhällsmaskineriet och drabbar alla

Samtidigt växer samhällsproblemen och Makten förmår inte ställa upp för de lagar de själva varit med om att stifta. Det läcker inte bara från Transportstyrelsen utan från många organ i det offentliga Sverige. Man har överlåtit till media att sköta dagordningen för vad som är skyddsvärt och inte.  Den egentliga makten har abdikerat och lämnar efter sig ett hav av allt man funnit som för besvärligt för att ta itu med.

Detta gäller t ex problemet med tiggarna som för några år sedan tog stadskärnorna i besittning. Det taffliga hanterandet av detta har fått tiggarna att massproducera sig och är nu förmodligen här för att stanna. Myndigheterna har inte följt lagarna om vistelsetid på tre månader för turister och andra tillfälligt boende i Sverige. I vissa kommuner ger man tiggarna socialbidrag för att man då tror att det ska bli tomt på gatorna. Det blir det naturligtvis inte. Allt fler kommer då att strömma in till landet av mjölk och honung.

Och så nu då. Den stora inströmningen av marockanska "gatubarn". De är inte asylsökande eller flyktingar, inte arbetskraftsinvandrare, studenter eller turister. Det stämmer att de är från Marocko (ett land som bevisligen inte är i krig eller på annat sätt indragen i konflikter) men de flesta är inte barn utan över 18 år. Bloggaren anser för övrigt att en 17-åring inte heller är barn utan ungdom. Att media talar om dem som "gatubarn" har samma syfte som det uttjatade "ensamkommande flyktingbarn", nämligen att vädja till det moderliga och vårdande hos svenskarna och att "samhället" ska ta hand om dem eftersom de inte förmår att klara sig själva. Att tricket inte fungerar med tiggarna beror på att de tjocka, rynkiga och ibland gråhåriga kvinnorna framför allt, aldrig kan passera som "barn". Men det hindrar dock inte att "samhället" kan ingripa.

När Kungsholmen och Södermalm år 2014 översköljdes av tiggare, bildades medborgargarden för att fösa bort dessa. För övrigt protesterade ingen av godhetsapostlarna och de ömma samvetena i innerstan mot beslutet att låta Securitasvakter jaga bort tiggarna från parker och grönområden. Vad säger man: "Snus är snus om än i gyllene dosor", "Förgyllning förgår men svinläder består".

Nu har Söder även invaderats av marockanska rånarligor, "gatubarn" som rånar, stjäl och misshandlar flanerare, även gamla, för att införskaffa pengar till droger. Man går inte ens säker mitt på dagen har flera bittert fått erfara. Man räknar med att det i nuläget finns 200 "gatubarn" på Södermalm!

Men vad gör staden?, ropar förtvivlade gråterskor i media. På Rapport fick vi veta att "barnen" går och väntar på att få placering i familjehem eller HVB-hem, d v s bli omhändertagna. Polisen förmår ingenting. På sin höjd kan de stoppa in en liten rånare på förhör i en halvtimme, men sedan är ungen ute på gatan igen. Vid ett tillfälle gav sig rånarna på fel personer och blev själva slagna. De stod då och grät när polisen kom och körde dem till socialtjänsten. Polisen säger att de trots allt väljer gatan framför det samhälle man har lärt sig att misstro.

Att Marocko skulle vilja få hem sina "barn" är dock en illusion. Det har blåst upp en konflikt mellan Sverige och Marocko p g a Sveriges planer på att erkänna Västsahara. Men den nu avsatte Anders Ygeman sade redan under asylinvasionen hösten 2015, att "gatubarnen" skulle skickas ut ur Sverige eftersom de inte har här att göra. Men som situationen ser ut så blir också "barnen" här för oöverskådlig tid. Välkommen till Sverige!
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare