Fejkade drömmar


"Fake news" har etablerat sig som det namn som makteliten använder när de ställs inför en obekväm och obehaglig nyhet eller rapport om det "onämnbara". Så fort man inte vill se eller erkänna, viftas det bort efter samma princip som att stoppa huvudet i sanden. Fast att anklaga budbäraren att leverera felaktiga uppgifter är att gå ett steg längre. När man stoppar huvudet i sanden vill man inte se det uppenbara. Man förnekar inte att företeelsen finns. Med öppna ögon.

Förnekande är en kraftfull försvarsmekanism. Många befinner sig i ett tillstånd av ett permanent förnekande, främst gäller det människor med olika slags missbruk. Substanserna må variera, men resultatet är alltid detsamma. En form av berusning, ett rättfärdigande av denna och en förvissning om att man behöver denna.

Det godhetsberusade maktskiktet i Sverige tål inga ifrågasättanden av sitt missbruk. För dessa är verkligheten en ond dröm. I själva verket har, precis som i andra missbruk, drogruset etablerat sig som den enda sanna verkligheten.

De nyheter som kablas ut från speciellt de stora svenska städerna är inte verkliga när man är godhetsberusad. Det finns inga maffialiknande strukturer i de mest invandrartäta förortsområdena. Det finns inga kriminella ungdomsgäng med invandrarbakgrund. Det finns inget hedersvåld, balkongflickor, könssegregering eller mansdominerade förortscentrum. Det finns inget bråk och våld på bibliotek och sjukhusens akutmottagningar. Sverige är ett rosa paradis i Vintergatans utkant.

Samtidigt blir budbärarna av sina respektive berättelser allt fler. Johan Hakelius berättar i Fokus om att tiggeriet faktiskt är precis så organiserat som alternativmedia sedan länge rapporterat om. Nyligen greps 10 personer för människohandel; i Kronobergs län har runt 30 personer tvingats tigga utan att själva få många korvören fast verksamheten har omsatt flera miljoner kr. De 10 har leende poserat med nya lyxbilar och iPhones. Men tiggarna, som är bulgarer och rumäner, har behandlats som slavar och misshandlats om de inte har velat tigga.

Såväl i Göteborg och Örebro har domar fallit om människohandel utan att de godhetsberusade vaknat upp. De tömmer sin mugg med örthé på bästa kändisfiket och grinar illa åt det senaste på fake-news- tabloiden. Så här skriver Johan Hakelius:

"Responsen på information av det här slaget har i tongivande kretsar varit bortförklaringar. Först ifrågasattes om tiggeriet är organiserat. Sedan om särskilt mycket av tiggeriet är organiserat. Tills sist om allt tiggeri är organiserat. Små, ständiga reträtter med ett och samma syfte: att slippa tvingas till något politiskt känsligt ställningstagande om tiggeriet. Hellre blunda för att bulgarer och rumäner utnyttjas mitt framför våra ögon, än att misstänkas för att ha en inopportun ståndpunkt om tiggeri."

Hakelius sätter fingret där det gör som ondast. LortSverige förvandlades till Välfärdsstaten av en anledning: Att försöka avskaffa fattigdomen. Den lyckades inte men nådde ändå långt. Tiggare på gatorna är en restprodukt från ett Lortsverige vi borde arbeta aktivt för att avlägsna. Istället har godhetsnarkomanerna omfamnat tiggeriet som en resurs för att stärka (sin egen) solidariteten.
Att vidmakthålla armodet har därför varit nödvändigt. Det är skrämmande. Vilka är egentligen de man offrar på godhetens altare? Godhetsmissbrukare har bara sitt eget bästa för ögonen. Det är inga fake news

Detsamma gäller den invandrarrelaterade brottsligheten. Man har erkänt att den finns, men kokar ner det till en soppa av mjölk och honung som utmynnar i samma kanal som i fallet med tiggarna. Det som har hänt är att MSM har tvingats till reträtt på en rad områden och där t o m godhetsberusade vänstermän blir uthängda som våldtäktsmän under #metoo-lavinen. Sverige är under stor omvandling och även den värsta missbrukaren måste nyktra till.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare