Nazisterna måste få demonstrera!


Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har fått tillstånd av polisen att gå igenom de centrala delarna av Göteborg under mupparnas egen julafton, Göteborgs bokmässa. Från början var det tänkt att demonstrationståget skulle gå från Svenska mässan till Gustav Adolfs Torg, men förvaltningsdomstolen  har nu beslutat om att  demonstrationen bara ska ske 500 meter från mässan till Gamla Ullevi. Och polisen räkna med kravaller i samband med att ett otal demonstranter från i huvudsak extremvänster, kommer.

NMR är i huvuddrag ett renodlat nazistiskt parti som vill skicka ut alla utlänningar och införa ett enpartisystem enligt fascismens alla spelregler. Man har inga önskedrömmar om ett demokratiskt samhälle utan tvärtom en sjuhövdad hydra som ser och hör allt och alla.

Men trots att NMR står för ett antidemokratiskt system måste vi tillåta dem att gå på våra gator, Det är inte lätt men ändå ganska enkelt. Sverige är i grund och botten en demokrati (även om man tvekar ibland) och som demokrati måste man tillåta sådana som de i NMR att demonstrera. Om det vore ett saudarabiskt parti som ville marschera så skulle detta också gå bra. Kvinnor i niqab eller burqa, det kan vi inget göra något åt, det spelar ingen roll, deras plats i demokratin är självklar.

Det bloggaren undrar över att NMT väljer just Bokmässan som demonstrationsplats. Förstår man inte hur kontraproduktivt det är? Bokmässan är en demokratiskt baserad ordning som står för en plats för alla att ha ett bord om man så vill. NMR kanske sökte tillstånd, vem vet.

Snurrigt blir det dock när deltagare inte vill medverka på mässan p g a att tidskriften Nya Tider finns med. De vill inte slänga ut utlänningarna men väl de som har gjort sig skyldiga till brott samt det faktum att det demokratiska underskottet hos media är stort. Nya Tider kan mycket väl vara en täckmantel för minde demokratiska spelregler, men ändå verkar steget vara långt.

Men både Nya tiders medverkan på Bokmässan och framför allt nazisternas demonstration får nu konsekvenser när ett antal organisationer drar sig ur mässan och istället bildar en alternativ mässa. Man säger sig som vanligt att stå för delaktivitet, integration och demokrati..Och med frånvaro av högerextremister som NMR och Nya Tider.

När det handlar om begreppet demokrati verkar den vardagliga språkordningen vara skev. Demokrati verkar enbart vara tillägnat dem med samma åsikter. Det är något odemokratiskt i sig att inte tillåta organisationer som inte delar den egna åsikten att yttra sig. Bland vänsteranhängare verkar det demokratiska underskottet vara stort. Deras medverkan är det ingen som protesterar mot trots att deras uppfattning kan tangera det samhällssystem som NMT förespråkar. Kommunister, maoister och DDR-kramare är väldigt välkomna trots att deras idéer är lika odemokratiska. Dessutom är det stater med sådant styre som har mördat i särklass flest människor. Men vilka extremister protesterar mot dessa?

Nazister må demonstrera men knappast för att värva medlemmar. Deras manifestation måste ses som en provokation av det rådande samhällsklimatet. På detta vis går det att förstå dem trots att man inte delar deras åsikter.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Språket som klassmarkör