Jag blir så trött

Ibland blir det bara för mycket. Hur mycket dårskap tål egentligen svenskarna? Själv är jag så less på denna att det är svårt att ens skriva om det mera. Hur kommer det sig att några få extremister så totalt kan kidnappa hela offentligheten? Jag tänker just nu på detta, en skylt från en barnavårdscentral (heter det så numera?) någonstans i Sverige:


Hur ska man bemöta en pojke eller en flicka som något annat än dess biologiska och psykologiska kön? "Det", "den", "barnet"? T ex:

En till tårar förskräckt mor (vårdnadshavare) ringer vårdcentralen och berättar om sonen som är sjuk och hostar upp blod. Sjuksköterskan ska då vara PK och svarar. "Har den feber?" Mamman blir då förvirrad och upprepar att det handlar om hennes son och ingen hund. "Här talar vi inte om kön", svarar PK-sköterskan uppenbart ointresserad om pojken är sjuk eller inte.

När det handlar om sjukdom, lidande och död handlar det inte om att vara PK. Det handlar om engagemang, yrkeskunskap och en förmåga att snabbt bedöma läget. Naturligtvis handlar det om bemötande, mjukt men med en anda av professionalism och respekt. PK handlar inte om något av detta. PK är bara kallt, hårt och ängsligt. Istället för "gör jag rätt nu" blir det "säger jag rätt nu", 'hen', 'det' eller 'den'?

Sjukvården i Sverige bågnar av en överbelastad efterfrågan. Folk föder barn i bilen eller åker till Finland för att föda barn. Förklaringarna är många men bristen på vårdplatser är den främsta. Faktum är att Sverige har minst antal vårdplatser i Europa och t o m färre än i länder som Etiopien och Kazakstan (siffror från 2013) och platserna fortsätter att minska.

I det läget går det åt dyrbara timmar för personal att gå i värdegrundsutbildningar. En viktig punkt i värdegrunden är dess bud: Du ska inte ifrågasätta. Ifrågasättande hör inte hemma i PK. Åtminstone inte ifrågasättanden om hur värdegrunden hjälper en svensk sjukvård i fritt fall.

Migrationsöverenskommelsen mellan M och Mp från 2011 gav bl a de s k papperslösa rätt till både sjukvård och tandvård till priset av 50 kr (vilket inte heller betalas). Fler "ensamkommande barn" än tidigare skulle få stanna. Dessutom numer om man vill gå ut gymnasieskolan. Asylsökande får för övrigt också full tillgång till sjukvården för endast 50 kr. Och det utnyttjas i hög grad. 2015 års flyktingrekord har försatt vården i ett allvarligt skede, redan i förväg. Behoven ser bara ut att öka

Sjukvården är välfärdens viktigaste beståndsdel. Fungerar inte den så kommer resten också att kollapsa. Under tiden har man krav på sig att bemöta människor som neutrum. Och vansinnet bara fortsätter.

Nu läser bloggaren att Feministiskt Initiativ ökar raskt i opinionsundersökningarna. Det är främst miljöpartister som tydligen anser att partiet har blivit för mesigt och nu är det dags för något ännu mer extremt. Och mer extremt än kommunisterna i Fi får man leta efter.

Men Mp har krattat manegen noga. Fi behöver inte göra så många knop när nu redan 'hen' har värdegrundsimplementerats.

Det svenska folket är lydigt efter alla år av socialiststyre. Graven har grävts allt djupare mot obestånd och krackelering av samhällskontraktet gentemot folket utan att någon tycks förstå det. Under tiden uppfostras vi till att objektifiera varandra till "ett", "en", "det" och "den". D v s den delen av värdegrunden som talar om för oss att ingen är värd något.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare