PK-språk är inget språk

N-ordet, K-ordet, Z-ordet, F-ordet. I P1-morgon fanns ett intressant inslag om laddade ord i svenska språket. Björn Häger, ordförande i Publicistklubben och Mikael Parkvall, lingvist och författare till boken "Laddade Ord" körde över reportern rätt rejält när det handlade om PK-ord snarare än de ovan nämnda.Media; högsätet för PK-språket, matar oss ständigt med nya ord, omskrivningar och så renodlat påhittade ord som normalt inte ska finnas i svenskan, De är helt enkelt grammatiskt oriktiga. Som exempel: 'hen' och 'en' (istället för det riktiga 'man'), "EU-migranter" och "papperslösa" är inte korrekt. 'Nyanlända svenskar" är fullständigt obegripligt: Är alla världens invånare svenskar? Kommer man sålunda hem till Sverige efter det att man har vistats utomlands ett tag?

Ett trick som den statsägda media använder sig av är att begrepp används i bestämd form, t ex 'klimatförändringarna' för att på detta sätt skapa ett intryck av fullständig sanning. Detta är också det mest effektiva för att förmedla att något pågående är med verkligheten överensstämmande och att befolkningen ska följa direktiv utan fakta.

Mikael Parkvalls studier över genomsnittsmedborgaren visar att denne reagerar med ilska över påhittade ord som 'hen' och 'en' därför att det är svårt att koncentrera sig på vad som sägs och skrivs om meningar innehåller grammatiska felaktigheter helt medvetet.

Andra svårartade ord är också knutna till feministerna och som lök på laxen, HBTQ-kollektivet. Ord som 'heteronorm', 'normativ', 'queer-', cis-' med valfri ändelse. Det blir extra jobbigt att hålla reda på de myriader av uttryck som är knutna till 'genus-' i denna djungel. Någon gång på 90-talet försvann kvinna från universiteten och genus uppstod. Detta har sedan trängt ner till hela den offentliga sektorn inklusive skolan.

'Genusperspektivet' måste väl ändå syfta att gälla även män? Eller har inte mannen något genus? I sådana fall täcker ordet 'genus' bara kvinnor. Det är fel på flera sätt: Fel ur språkligt hänseende. Fel ur ett anatomiskt/biologiskt hänseende. Fel enligt jämlikhetsdoktrinen och värdegrunden om allas lika värde; även män har ett värde(?).

Uppsala har ett alldeles eget Pride. Där är inte alla välkomna. Det fick ungdomsliberalerna (LuF) erfara för några år sedan. Arrangörerna lät meddela att festivalen hade en inkluderande queer-feministisk profil men att Liberalerna var för mycket höger och inte passade in!!

HBTQ-världen talar också föraktfullt om cis-män (och så naturligtvis vita, medelålders vän). Bloggaren vet inte riktigt vad cis- står för men gissar att det kanske ska skrivas som C#, d v s ett höjt C på musikspråk. I alla fall står cis- enligt HBTQ-språket att (män) är heterosexuella till 100 procent utan variation. Kanske t o m till 110 process. Och det är riktigt illa.

De som mest annonserar om sin egen förträfflighet är egentligen både föraktfulla och intoleranta mot sina medmänniskor som inte delar deras uppfattning och som inte uppfyller kraven för hur en riktig människa ska vara.

Lika snurriga är de s k "rasifierade". De utmärker sig genom att det vill ha rasbegreppet kvar så att de kan känna sig hatade, förtryckta och diskriminerade. "Rasifiera, rasifierar, rasifiering och rasifierad". En helt underbar samling av osannolika kombinationer och grammatiskt feltänkande. Och folk blir förbannade. Men huvudsaken är att dessa 'rasifierade' får känna sig så diskriminerade och hatade som de vill att man ska vara.

OK, slutligen ska jag försöka tota ihop en mening som är inkluderande, d v s där allt och alla finns representerade:

Cis-mannen passerar den rasifierade EU-migranten där en även stöter på papperslösa nyanlända svenskar och en måste krossa patriarkatet så en kan stötta var och en en träffar på så hen kan få mat via våra queer-feministiska genustrafikkonsultföreningar.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare