TBC, Gonorré... och rabies

Sjukdomar som vi har varit förskonade från i många år, ökar nu drastiskt. Till dessa hör multiresistent TBC och gonorré. Dessutom, betydligt värre än så, kan rabies återkomma till vårt land om inte importen av hundar från Östeuropa stoppas, meddelar Jordbruksverket.

När bakterier, som förekommer på bred front behandlas med antibiotika, kommer det en dag då dessa metoder inte längre fungerar. Bakterien har blivit resistent mot alla behandlingsformer. Rabies däremot, är ett virus och kan därför vaccineras mot. Det har inte behövts på 40 år eftersom sjukdomen ansågs vara utrotad.

Men via våra kära flyktinginvandrare har TBC åter letat sig in i Sverige. Just nu har det konstaterats att fem personal på ett HVB-hem för ensamkommande i Emmaboda har smittats med TBC. Det har varit känt att 17 "flyktingbarn" har sjukdomen men man har trott att dessa bara hade den latent. Det är bara när TBC:n är aktiv som den smittar.

Detta är information från Emmaboda kommun från en s k uppgiftslämnare:

"I Emmaboda kommun finns det ett 20-tal ensamkommande som har TBC. Några av dem har varit isolerade på länssjukhuset i Kalmar. De flesta har latent TBC och medicinerar."
"Flera chefer har känt till situationen med TBC bland ensamkommande, men när ny personal har rekryterats till bland annat HVB-hemmen har den nya personalen, enligt källan, inte informerats. "

Det är så likgiltigt ansvarslöst från kommunen att man undrar om man ämnar smitta ner hela Emmaboda med lungsjukdomen. Och det är säkert ingenting som Emmaboda är ensamt om. Istället tigs det, mörkläggs det och man fortsätter att tänka mer på de ensamkommande än kommunens egna invånare. Hur ska det egentligen sluta?

Rabies är en fruktansvärd sjukdom, vilken är den enda sjukdom som dödar 100 procent av sina offer. Det finns ingen kontroll på hur många hundar som importeras till Sverige från Rumänien och Bulgarien. rabieshundar kanske redan finns i landet och letar sig in via romska tiggare som kommer från dessa länder.

Om man inte värnar om den egna befolkningen vem värnar man om? Det nationella självmordet är numer ingen dålig slogan utan kan sägas äga en viss legitimitet. Med tanke på alla sexfixerade unga män från MÖ och Nordafrika, så sprids sjukdomarna per automatik när dessa tvingar sig på flickor och kvinnor i grupp. För bara 30 år sedan skulle ett sådant påstående vara otänkbart och rasistiskt. Idag har vi passerat det otänkbara för längesedan. Samtidigt är alla omnämnaden av grabbarnas "bus" rasistiska.

Men det förakt vi möter från traumatiserade "barn" kommer att slå tillbaka mot dem. Gatubarn och gatuhundar blir ett ytterligare ett trevligt exotiskt inslag i stadsbilden.
Kommentarer

Anonym sa…
1 Gonorrè är ett svenskt problem.
2 TBC spridningen i Sverige är helt relaterat till afrikanska flyktingar.
3 Rabies är en tidningsanka, är i stort sätt utrotat i Europa.
Maj Grandmo sa…
OK, du som vet.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare