Viss förodrar Koranen slöja

Den mest framträdande symbolen för att man är muslim är kvinnors slöja (hijab) och ännu värre niqab eller burqa. Orsaken till att dessa plagg bör/kan bäras är emellertid mångfacetterad.

Egypten har efter "den arabiska våren" blivit mer fundamentalistiskt än någonsin tidigare. Och det är framför allt två grupper som "våren" försämrade livet för: De kristna kopterna och kvinnorna. Kristna är för övrigt världens mest förföljda folk i de flesta muslimska diktaturerna i MÖ. I Sverige håller man däremot tyst om folkmordet på kristna. Ivar Arpi uttrycker det väl i SvD.

När "våren" blommade som bäst på Tahirtorget i Kairo, blev kvinnor på plats i de jättelika demonstrationerna, gruppvåldtagna i en omfattning som t o m förskräckte den annars statsfeministiska, miss "patriarkala strukturer" Jonna Sima. Bl a i hennes beskrivning av våldet:

"Kvinnor har omringats av män och ­pojkar och fått sina kläder avslitna, blivit tafsade på, misshandlade med käppar och kedjor – och utsatta för regelrätta våldtäkter. Bara under förra onsdagen ska minst 91 våldtäkter på kvinnor ha in­träffat på Tahrirtorget."

Är det någon som känner igen sig? Jovisst; stora grupper av muslimska män utsätter nu kvinnorna här i Europa för samma sak. Också i Sverige. Här inträffar dagligen övergrepp på unga flickor och kvinnor överlag. De är alltid i grupp. De verkar njuta av det och tycka det är roligt.

Ett färskt exempel är kvinnöverfallen i Östersund som har pågått sedan i somras. Misshandel, våldtäkt och våldtäktsförsök, och trakasseringar av så små flickor som 10 år har inträffat. "Okända gärningsmän", men som rapporterats i alternativ media som utomvästliga män (ensamkommande?), har i grupper antastat och förgripit sig på ovetande och oskyddade flickor och kvinnor. Polisen har nu varnat kvinnor att vara ute efter mörkrets inbrott.

Men åter till islam:

Det är en rådande uppfattning att påbudet om slöjan inte skulle ha något stöd i Koranen. Det är en myt. En mycket matnyttig förklaring finns att läsa i en infosite om Islam, skriven av en muslim: Abd Al-Walid Yahia.

Följande finns att läsa:

Substantivet khimār (plur. khumur) betecknar slöjan som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar.
Kvinnorna uppmanas här därför att dölja den med hjälp av en khimār."
Denna passus är direkt hämtad från Koranen:

"Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg (jilbāb); på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." 

De sinnliga männen ska alltså lätt kunna se skillnad på anständiga och oanständiga kvinnor genom att de förstnämnda har en hijab för att dölja sina behag. Väl inbyggt finns uppfattningen om att icke-muslimska kvinnor är slavar som man kan utnyttja för alla tänkbara ändamål. (Och också gör det).

Egypten är emellertid på väg att förbjuda heltäckande klädsel för kvinnor, precis som Turkiet försökte göra. Även länder i Europa har gjort samma sak. Svaret är givet när det handlar om det fria Europa, men i de muslimska länderna ser det annorlunda ut. Niqab ( i viss mån burqa) förekom långt innan islam ens var påtänkt.

Förklaringen kan finnas i det faktumet att judarna hade en sådan tradition för tusentals år tillbaka i tiden. Och som bekant älskar inte muslimer judarna speciellt mycket. Så att separera religionerna/traditionerna från judarnas blev ett mål i sig.

De som bromsar lagstiftningen mest för ett förbud är faktiskt kvinnorna själva. Man har lärt sig att bakom niqaben är man säker; trygg och säker. Man kan alltså känna sig fri bakom klädsjoken! Annat är det med oss "slavar". Vi har bara att böja oss för den övermakt som de muslimska männen har och att han kan nyttja våra kroppar när helst han behagar och var han än behöver. Feministerna brukar nästla sig in i fördömanden över den "vita, heterosexuella mannen" utan ett ord om den kvinnosyn som dominerar islam. Både hos män och kvinnor. Hellre då att gå att riva ner H&M-affischer med en aning lättklädda tjejer än att gå i demonstrationståg med plakat om hur det känns att bli betraktad både som horor och slavar i de muslimska männens ögon. På detta sätt rättfärdigar feministerna det muslimska kvinnoförtrycket.

Till slut kommer väl rätten till att bära heltäckande klädsel och hijab att ingå som en punkt i FN:ns deklaration om de mänskliga rättigheterna. Denna tycks ju betraktas som lag här i Sverige.

Kommentarer

Anonym sa…
Sluta snacka skit!!!

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn