Flyktingkris och sjukvårdskris


Det kausala sambandet; att en händelse resulterar i en annan händelse, kan utökas med ett orsakssamband som innebär att två av varandra oberoende händelser resulterar i en ny reaktion som ändå är logisk under rådande omständighet.

Den svenska sjukvården lyder under kategori två. Den har länge varit underfinansierad och haft personalbrist, främst sjuksköterskor. Antal läkare har däremot ökat i antal om än inte som antal per tusen invånare eftersom Sveriges har haft en stor befolkningsökning p g a invandringen. Inom Europa ligger Sverige över genomsnittet av antalet läkare per tusen invånare.

Men vad hjälper det när människor får vänta i årslånga vårdköer och kanske t o m dör under tiden? Det stora problemet med svensk sjukvård är att antalet vårdplatser är skrämmande lågt. Och de minskar stadigt:


Vårdplatser inom somatisk slutenvård
ÅrVårdplatserVårdplatser/1 000 invånareÖverbeläggnihgar/100 vårdplatserUtlokaliseringar/100 vårdplatser
200821 3022,3*
200921 1112,3*
201021 0192,23
201120 9892,21
201220 8172,18
201320 4212,122,61,3
201420 1432,072,91,3


I själva verket har Sverige en av de lägsta antalet vårdplatser  i hela världen! Inte per capita utan i absoluta tal per 1000 invånare. Orsakerna är flera: Man har fört över pengar till primärvården med hoppet om att vårdcentralerna ska fånga upp patienter som inte direkt behöver slutenvård. Slutenvården har blivit allt dyrare eftersom vi satsar så mycket på specialister. Allmänläkarna håller till på vårdcentralerna och remitterar i mycket hög grad patienter till de dyra specialisterna.

Sjukvården ligger i ekonomisk strykklass när det gäller Sveriges fördelning av resurser i den offentliga sektorn. Drygt tre ggr så mycket pengar som sjukvården kostar ligger posten "socialt skydd". Den har exploderat p g a de ökande antalet pensionärer, sjukpensionärer och flyktinginvandrare. Bland annat.

Om man har misstänkt lunginflammation, har brutit ett ben får man vänta 6-8 timmar på akuten. Det är påfallande många utlänningar på akutmottagningarna. De tar lång tid på sig och vissa aktiverar samtlig personal genom ständigt pockande på uppmärksamheten. Vi är många som har suckat djupt när vi har sett en hel släkt komma indundrande genom akutporten.

Dessa använder sig redan av en oproportionerligt stor andel av sjukvården. Men det är bara en västanfläkt jämfört med det som just nu växer fram: De nyanlända asylsökande och s k papperslösa, inklusive tiggarna, betalar ingenting för sjukvården, och med politikernas goda minne ska alla genomgå hälsoundersökningar och bjudas på tandvård. De redan långa vårdköerna fylls nu på med minst 150.000 personer. Ofta via gräddfil in. Det kommer att leda till sjukvårdens definitiva kollaps. Skaffa privat sjukförsäkring. NU!

Här står det vilka "rättigheter" till vård man har, inte bara som asylsökande, utan naturligtvis om du inte har rätt att vistas i landet. Klart och tydligt står det att rätten till sjuk-och tandvård får du:

"Om du söker asyl eller är papperslös har du i Sverige rätt till sjukvård och tandvård. Om du anser att du behöver skydd som flykting för att du är förföljd i ditt hemland kan du söka asyl i Sverige. Det kan också finnas andra orsaker till att du söker asyl, det vill säga möjligheten att få ett uppehållstillstånd och stanna kvar i Sverige."
"Om man är papperslös eller gömd i Sverige vistas man i landet utan tillstånd, kanske för att man blivit utvisad."


En ovanligt informativ lägesrapport för hur det se ut har Länsstyrelsen i Örebro län gjort. Det är en iskall beskrivning av ett samhälle i upplösning. Allt har kapsejsat: bostadsmarknaden, socialtjänsten, skolan och hälso-sjukvård. Man rekryter massor av ny personal som naturligtvis sväljer oerhört mycket skattepengar. Polisen får ökade resurser eftersom hot och våld har ökat explosionsartat.

Och så är det då hälso-sjukvård: Samtliga vårdinstanser, alltså också kommunernas, arbetar sig blodiga för att tillgodose alla de krav som så orättvist har drabbat dem. Man talar om undanträngningseffekter, egentligen en ekonomisk term för hur den offentliga sektorns storlek stryper utvecklingen av nya företag.

Men i flyktingkaoset så får undanträngningseffekten en annan innebörd. Hälso-sjukvården är så överbelastad att den inte kan fullgöra sin plikt att erbjuda vård till alla. Istället undandrar man vård för svenska patienter på olika sätt t ex nekar vissa medborgare operationer eller ställer dessa i väntelistor även om det är fråga om kortare och mindre komplicerade insatser, men som dock måste göras.

Jag känner till två händelser då sjukhus har nekat vård:

I ett fall fick en kvinna inte en bröstoperation p g a bruk av nikotinersättning. I ett annat ställdes operationen in tills patienten hade minskat tio kilo i vikt.

Hade dessa två varit flyktingar, skulle man rent teoretiskt tro att dessa fick göra operationerna även om inte kriterierna matchade. Själva poängen är att man undandrar svenska medborgare vård för att istället ge den till icke-medborgare och t o m sådana som uppehåller sig illegalt i landet. Undanträngningseffekten. Och diskriminering.  För att inte tala om den cynism och fördömande av människors livsstil som präglar dagens "välfärdssamhälle".

Här är så Länsstyrelsens egen tabell över situationen i november 2015:

Påverkan på samhällsviktig verksamhet

Område

Påverkan

Hälso- och  sjukvård samt omsorgHällefors kommun beskriver sin skolverksamhet och hantering av ensamkommande barn som kritisk. I Karlskoga kommun leder den sänkta kvalitén på utredningarna inom socialförvaltningen till minskad rättssäkerhet för den enskilde. Detta medför dessutom undanträngningseffekter för andra medborgare som också behöver stöd. Även Lindesberg och Nora kommun bedömer nivån på respektive socialförvaltning som kritisk. Kritisk nivå på boendeplatser för ensamkommande barn i Kumla då det inte finns några att tillgå. Det påverkar även utredningsverksamheten inom ansvarig förvaltning.

Ansträngt läge för kommunerna med att hitta familjehem, andra boenden och godemän åt ensamkommande barn.

Inom Region Örebro län är Folktandvården, Vårdcentralerna, Tolkservice, Asyl- och invandrarhälsan och Akutsjukvården mest ansträngda.
Information och kommunikation  Det kommunikativa läget är förhållandevis lugnt men mottagande i kommunala evakueringsboenden har lett till ett större intresse från media. Intresset från allmänheten har ökat mest med frågor i hur de kan hjälpa till och bidra.
Skydd och säkerhet Viss ökning av insatser för polis. Resurser hos räddningstjänsternas förebyggande verksamhet används till flyktingsituationen vilket medför att andra förebyggande arbetsuppgifter blir eftersatta.


Kommentarer

Anonym sa…
"Inte per capita utan i absoluta tal per 1000 invånare."

Per invånare (oavsett om det är ental eller 1000-tal) ÄR samma sak som 'per capita'. Absoluta tal är det totala antalet. Googla om du inte tror mig.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Språket som klassmarkör