Sveriges väg mot diktatur

Den senaste tidens händelser i efterdyningarna till mordet på 22-åriga Alexandra Mezher är uppseendeväckande. Uppseendeväckande t o m för Sverige.

Som bekant dog Alexandra Mezher efter ett knivöverfall på ett HVB-hem för "ensamkommande barn" i Mölndal. Denna händelse har i sig varit obekväm för all snyftmedia då man har som policy att det är det stora känslopaketet som ska slås på när det gäller denna grupp. Och visst har de lyckats. De flesta svenskar har säkert huggit på kroken och stämt upp i änglakören.

En 15-årig somalisk pojke (sannolikt äldre) står åtalad för knivmordet. Alexandra Mezher själv hade flera gånger yppat att "barnen" på hemmet var vuxna och kraftfulla män. En ingående beskrivning av mordet samt ålder och bild på mördaren fanns på världens största webtidning, Daily Mail. Med betoning på "fanns". Artikeln är nämligen blockerad för oss svenska läsare. Även en annan artikel har blockerats. Den ifrågasatte systemet med att beskriva vuxna män som "barn" och vilken oreda som pågår på många boenden. Dessa artiklar går att läsa från servrar utomlands.

Att försöka förklara den skräck som svenska politiker och press har för att blott knysta om invandrad våldsbrottslighet, är svårt att förstå i ett land som England där premiärminister David Cameron är den förste att förkunna att hålla flyktingkvoten så låg som möjligt. I Sverige råder nu inte bara en tystnadskultur utan en panisk skräck för att de inre och yttre spänningarna i landet inte ska gå att kontrollera länge till. Men spelet bara fortsätter. Artiklarna från Daily Mail blockerades för att inte "gynna SD". Det är inte längre skrattretande, man känner en kvävande blodsmak i munnen.

Det har åtminstone förekommit en gång tidigare. Det var 2006 och året innan hade Jyllandsposten publicerat sina berömda Muhammed-karikatyrer vilket hade utmynnat i en rad hämndaktioner från islamister världen över.

I denna upprörande artikel får vi ta del av spelet bakom kulisserna i samband med att dåvarande utrikesminister Laila Freivalds gav order (fortfarande inget medgivande trots övertygande bevisning) om att stänga ner Sverigedemokraternas hemsida där man hade utlyst en tävling om bästa Muhammedkarikatyren.

Freivalds hade i samband med Muhammedkrisen i Danmark, haft 18 ambassadörer från lika många muslimska länder "hemma på besök". S k tyst diplomati utvecklades till att Freivalds låg som en undergiven knähund inför världens mördarnationer, förklarade och lovade att svenska politiker aldrig, aldrig skulle tillåta några kränkningar mot muslimerna. I någon form.

Ur artikeln:

"När arton muslimska ambassadörer inledde mötet med Laila Freivalds blev samtalet något av ett mångkulturellt seminarium. Alla lade fram sin syn på krisen. Det fanns inte skäl för någon ambassadör att rapportera hem om att Sverige drabbats av en dansk smitta
Freivalds framfördede dock en tråkig nyhet: den högerextrema SD-kuriren hade utlyst en tävling om de bästa Muhammedkarikatyrerna och var just på väg att publicera dem. En första nidbild låg redan på nätet och visade Muhammed som ett svart streck i en spegel. ”Muhammedansk självcensur”, löd bildtexten.

Freivalds beklagade bilden. Hon lovade att offentligt be om ursäkt om SD-kuriren eller någon annan svensk tidning skulle publicera sådana nidbilder. Samtidigt betonade hon att SD-kuriren bara företräder en liten minoritet svenskar. "

UD såg det också som sin uppgift att undervisa lite grann om demokrati; yttrandefrihet, åsiktsfrihet och tryckfrihet också. Plus naturligtvis "mänskliga rättigheter. Kanske ambassadörerna blev stordiggare av svensk demokrati efter detta, det är svårt att veta.

Vidare:

”Jag ber om ursäkt att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion”, sade Freivalds i en skriftligt uttalande där hon sade sig skämmas över ”SD-kurirens provokation”.

Flera av de diplomater som idag fortsätter dialogen med Laila Freivalds gläds över att hon varit mer lyhörd för muslimska synpunkter än vad Danmark varit. "Slicka röv är något som svenska politiker är mästare på. Det är kväljande när man förstår hur man har krypt inför de värsta dödsmaskinerna i historien. Dödsmaskiner som har utrotat obekväma eller oönskade människor bara för att få söndra och härska i evighet. Även om man inte mördar obekväma och oönskade element i Sverige av idag, så brännmärker man dem för livet.

Från nazisterna till kommunisterna och DDR har rövar slickats, Nu är dessa hot mot vårt välbefinnande undanröjda men något har kommit istället: Den muslimska/islamistiska terrorismen. Kanske den dödligaste av dem alla. En i alltigenom outvecklad kultur styrd av religiösa föreställningar om över- och underordning där gemensam hämnd ligger impregnerat i varje troende muslim. Den oförrätt finns inte som inte muslimer genomlider. Att kränka muslimer och islam görs så frekvent att man istället kan undra över vad som inte kränker en muslim.

De vedervärdiga krypandet inför de samlade muslimska ambassadörerna beskrivet ovan, är emellertid ingen isolerad händelse. Något år efter Muhammedkarikatyrerna publicerade Nerikes Allehanda den nu världsberömda bilden av profeten Muhammed som rondellhund under devisen Rätten att förlöjliga en religion. Återigen bjöds de 18 ambassadörerna in, nu av Mr Reinfeldt. Den egyptiska representanten Samah Sotouhi framförde önskemål om en ändring i grundlagen om att islam inte får kränkas. Visserligen sades det att något sådant aldrig skulle få förekomma, demokratin ligger fast, men vad vet vi ? Egentligen?

De blockerade artiklarna från Daily Mail handlade båda om ensamkommande "barn" från muslimska länder. Eftergifterna till den muslimska världen var lika stor när det gällde mörkläggningen av övergreppen på flickor och kvinnor såväl i Stockholm som i Kalmar och förövarna var "ensamkommande barn" från muslimska länder. "Inte gynna SD" var naturligtvis den gängse förklaringen.

För att "inte gynna SD" ska vi alltså inskränka jämställdheten mellan könen, förklara att tjejer har sig själva att skylla, censurera "provocerande och kränkande" tidningsartiklar, TV-program och nyheter. Företräde män och pojkar i daglig rapportering, tillåta böneutrop, ha statliga imamutbildningar och krav på huvudbonad för alla flickor från 10 års ålder. Vem vet? Man får ju inte gynna SD.

Det förekommer inga som helst krav på de hundratusentals asylinvandrare som nu finns  i Sverige. Istället är det "samhället" som har allt ansvar för dessa människor. Den groteskt stora asylinvandringen innebär en katastrof på alla nivåer och de som drabbas av denna katastrof är de som redan befinner sig i en beroendeställning till att systemet fungerar. Pensionärer, sjuka, handikappade, psykiskt sjuka, sjuka barn, förståndshandikappade, missbrukare och hemlösa.

När man poängterar detta får man höra att man inte ska ställa grupper mot varandra. Det är en kommentar från en människa som inte har något svar.

Hur mycket vet vi egentligen? I ett land som steg för steg maskerar för insyn, undanhåller viktiga uppgifter, tystar ner, mörklägger och t o m ljuger; hur mycket är det vi inte vet?


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn