Sanningen eller arbete - vad gör.oss fria?

"Sanningen ska göra er fria". Detta citat kommer ursprungligen från Bibeln, Johannes evangelium och kan definieras som att Jesus ger oss möjligheten att utveckla ett samvete som guidar oss genom livet till skillnad mot lögnens fängelse. I ett sekulärt samhälle kan det sammanfattas som de normgivande värderingar och vår historia förser oss med. sanning. Har vi gemensamma strukturer och ramar omkring oss blir livet helt enkelt enklare. Finns det en sanning finns det också gemenskap och respekt för individen och hennes integritet.

Men vad händer om allt detta ifrågasätts eller rent av förnekas? På det sätt som görs idag? "Strukturer", "normer" och "identitet" är idag under kraftig kulsprutseld. Istället handlar det om splittring och samhällskaos i ett sammanfallandev Sverige.

Uppfattningen om att inga sanningar finns utom de rent personliga skapar otrygghet,, osäkerhet och ängslan. För trots allt innehåller det normkritiska projektet kraftiga pekpinnar om vilken normkritik som är sann och detta bildar i sin tur en ny norm.  Strukturell rasism och strukturell diskriminering förutsätter att strukturer finns och hur ska ett samhälle fungera utan strukturer? Svar: Inte alls.

I denna flod av normkritik, feministism, queerteori, rasifiering, cis-heterosexuella och identitetsdiskussioner etc etc har man också tappat bort den egna sanningen. Det är som om de har glömt att en fastlagd sanning innebär stabilitet och frihet. Existerar begreppet frihet för de normkritiska, anti-aktivisterna. Bloggaren har aldrig hört ordet från någon gaphals på vänsterkanten, tvärtom. Allt handlar om att kisögt granska allt från sedlar till historieböcker för att eventuellt hitta rasistiska och/eller kvinnodiskriminerande bilder eller historiebeskrivningar. Vi vet ju hur det brukar sluta. Hyenorna i Stockholms innerstad ser till att dessa förfärliga tecken på ruttenhet försvinner med ett tangenttryck. Det ursprungliga duger inte så man tillrättalägger det gamla till det som för närvarande anses som rumsrent. Så brukar diktaturerna agera mot det och dem som inte uppfyller sanningen för dagen.

Om det tillåtna hela tiden förskjuts och muteras så blir resultatet instabilitet och totalitarism. Såväl stat som folket förslavas. I Sverige har vi förslavats under något som kallas för Värdegrund. Denna förment goda konstruktion avsedd för elevfostran har upphöjts till att fungera som såväl domstol som demokratibegrepp. Värdegrunden har med tiden utvecklats till ett utrensningsinstrument med argumentet att det oönskade inte är demokratiskt. Främst gäller det SD-aktiva men också de som inte svär eden om att man är feminist.

När det handlar om arbete talas det däremot om frihet. Vare sig det är LO eller Moderaterna som utvecklar tanken så sammanfattas den i Arbete är Frihet. Såväl LO som M tog snabbt ner plakaten när någon försiktigt påpekade likheten med en viss skylt från WW2: Arbeit Macht Frei...

Det speglar mer än något annat dagens Sverige. Frihet är arbete. Frihet är slaveri. Att vara löntagare är att i någon mån vara en slav. Du har få möjligheter att förändra din arbetsplatsmiljö. Bara små förändringar av arbetsuppgifterna. Istället möts du av en tjänstbeskrivning det första du gör. Lönen kan du bara påverka delvis och karriärmöjligheterna är bsmå. Jag vågar påstå att de allra flesta sitter på samma stol hela arbetslivet.

I ett land som Sverige med sin ofantliga offentliga sektor, är det nödvändigt att alla som kan jobbar. Vem ska annars betala? Arbetslinjen är på detta sätt bara ett annat ord för arbetstvång. När man pratar om "rätten till heltid" är det inget annat än rena uppmaningen.

Att som Alliansen föreslog; testa sjukskrivna mot arbetsmarknaden, misskötes grovt av Försäkringskassan. Man kommenderade svårt sjuka ut i arbetsträning, drog in ersättningar och skickade hotbrev. Men på något vis var det en kommendering om att dra sitt strå till ofantliga offentliga sektorn, den som man själv nyttjade. Sedan backades det hela upp med att "Arbete ger Frihet", "Arbeit macht Frei".

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn