Det accelererande våldet

De börjar bli många nu. Sprängningar, granateld och skottlossningar håller på att ödelägga städer som Malmö och Göteborg. Härom natten utsattes socialkontoret, individ och familjeenheten, Malmö, för explosioner från troligtvis två granater. I stort sett varje natt bränner förortsgängen av någon bomb, granat eller pistol/gevär och man kan bara tänka sig hur situationen är för boende som står utanför men drabbas ändå.

I Göteborg pågår häktningsförhandlingarna mot två män som är misstänta för terrordåd i Syrien. Men bevisbördan ligger tung runt åklagaren. I Stocholm har fler unga män skjutits till döds den senaste veckan. I natt var det Falkenbergs tur Vad fan är det som pågår?

Enligt ordinarie svensk förklaringsmodell så är det ojämlikhet som bildar basen för våldet. All brottslighet har sin grund i sociala och ekonomiska klyftor, enligt teorin. Men hur är det med den saken?

Daniel Vesterhav, chef för Brå's enhet för organiserad brottslighet, har delvis en annan uppfattning. Subulturer som söker primitiv bekräftelse har etablerat sig i Sverige. Nyckelord är "respekt", "heder" och "hämnd". Att bli något och vinna de stora grabbarnas gunst är samma sak. Mauricio Rojas vägar t o m gå så längt att våld, vandalisering och gängbildningar mer än något annat har kulturella förklaringar.

För hur ska man förklara det faktum att vålds- och sexualbrott har en stor slagsida åt vissa invandrargrupper? Pojkar och män från.Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade med bortåt 400 procent.

Enligt Rojas finns det inga socioekonomiska faktorer som skulle kunna förklara denna överepresentation. Tvärtom är de brottsaktiva förvärvsarbetande och då speciellt i tjänstemannsektorn.

Feministernas eviga udd riktad mot vita, medlålders män får klä skott för alla mäns våd mot kvinnor. Det är obekvämt att peka ut en viss kultur som extra patriarkal och macho trots att det är sant.

För 20 år sedan var det Hell's Angels och Brödraskapet som utgörde fokuset för extremism, våld, knark och maffialiknande strukturer. Det var aldrig tal om några socio-ekonomiska skillnader grupper emellan utan man hänvisade bara till att MC-kulturen i sig var förklaring nog.

Men att idag kläcka ur sig att MENA-männens överrepresentationen i vålds- och sexualbrott skulle vara kulturellt betingad, är förbjudet d v s om man inte vill bli anklagad för att vara rasist.

De senaste årens massinvandring från just sådana länder har skett samtidigt som granateld, bomber, gängkrig, nerbrända bilar och skolor har accelererat i de invandrartäta stadsdelarna i princip överallt. Svenska makthavare tittar åt andra hållet och ger det etablerade samhället skulden och lämnar då i princip walk-over till våldets epicentrum.

Våld uppstår i gränslöshet. Människan är en biologisk varelse och styrs av samma lagar som resten av djurvärlden. När omgivningen börjar förändras i snabb takt föloras den nödvändiga sociala kontrollen. Denna kontrollförlust medför så småningom ett kaorsartat tillstånd där de alllmänna styrinstrumenten tappar sina funktioner och en svårbemästrad gränslöshet breder ut sig.

I Sverige har detta redan hänt p g a en tillåten destruktiv förändring av den demografika sammansättningan, där det modernt samhället och en svårintegrerad och växande befolkning från primitiva kulturer med primitiva värdesystem går på tvärs med hela det västerländsa tänkandet.

Det finns idag bara en möjlighet att stoppa utvecklingen och det är att stoppa invandringen av asylanter som saknar ID-handlingar. Cirka 90 procent av inflödet kommer därefter att falla bort. Sedan får Miljöpartiet säga vad de vill..

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn