Sverige: En magnet för världens lågutbildade
En magnet kan bara appelera till sin motpol. + plus + och - plus - gör sig icke besvär. Runt omkring magneten "med partner" bildas ett kraftfält som vi brukar kalla ett elektromagnetiskt fält eller strålning. Sådana kraftfält är skadliga och kan ge upphov till vissa cancersjukdomar. Därför byggs inga hus omedelbart under stora kraftledningar. Det är lite grann av en paradox inom fysiken. För varje + finns också ett -.

När man hör hur makteliten beskriver vårt stora behov av invandring fungerar det enligt samma princip: Ett aldrig sinande smörgåsbord drar till sig människor från hela jordklotet. Men väl här startar en negativ spiral som slutligen kommer att brisera när den inte längre förmår hålla den stora kolossen upprätt. 

Det här är vad vi vanligtvis hör när det handlar om invandring och kostnader: De bidrar netto med mer till Sverige än vad de kostar (inga absoluta tal). Likaså har man i något högre omfattning en högre utbildning än svensken i gemen. Den rekordstora invandringen till Sverige är alltså en riktig megahit.

Den pigge svensk-kurdiska ekonomen och forskaren Tino Sanandaji har för vana att vederlägga alla dessa glädjerapporter genom att helt enkelt läsa dessa rapporter i sin helhet. Han kommer fram till helt andra slutsatser.

Och visst har en hel koloni utrikesfödda en bättre utbildning än de flesta svenskar. Och de kommer från länder som Kina, Tyskland och USA. Det är också dem som Sverige helst önskar värva till vårt högteknologiska samhälle. Man har t o m infört en s k expertskatt där utomrikes högutbildade får lägre skatter än vi andra stackare. Men det har inte lockat hit speciellt många IT-genier, istället har expertskattesystemet används till rekryteringar inom fotboll och ishockey.

I asylinvandringens spår däremot frodas lögnerna. När SVT demonstrerar invandringens oerhörda vinst för Sverige kallar man det för "kompetensregn".

"Aldrig tidigare har så många välutbildade flytt till Sverige. In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer. Antalet godkända civilingenjörer från utlandet har mer än fördubblats på bara ett år."

"Strömmar"? År 2013 bestod strömmen av 401 st godkända experter såsom läkare, civilingenjörer och ekonomer. Under 2014 var de 920 st., d v s drygt dubbelt så många. Om man sätter detta i proportion med den sammantagna invandringen till Sverige på c:a 100.000/år så förstår även den med ringa färdigheter i matematik att SVT ljuger så att näsorna trasslar in sig i varandra. Det är inte bara ohederligt, det är en medveten desinformation om det verkliga läget.

The Survey of Adult Skills (PIAAC)  som har gjorts av OECD, visar för år 2011 att den utomeuropeiska invandringens konsekvenser för Sverige är katastrofala. Den omöjliga uppgiften att integrera asylinvandrare från de mest instabila och underutvecklade länderna i världen, är ett resultat av att så många är analfabeter eller knappt har någon utbildning alls.

"Foreign-language immigrants in Sweden are much less proficient in literacy than the average for this group. The difference in literacy proficiency between foreign-language immigrants and native-born Swedes is very large: at 59 points, the difference is the largest observed among all participating countries. "

Där har vi så kompetensregnet. Integration finns knappt på kartan och kan inte uppnås i Sverige p g a massimporten av analfabeter och lågutbildade som aldrig bekymrar sig speciellt mycket om att läsa och skriva; speciellt skriva och läsa svenska. Det finns massor av människor (mest kvinnor) som inte kan svenska trots att de har bott 20 år i landet. Och vad värre är: De BEHÖVER inte lära sig. Bidragen strömmar in ändå. Detta gör Sverige extremt attraktivt för de invandrare som inget annat land vill släppa in. Det liknar ett nationellt självmord.

Och ändå räcker inte detta. Vi har en pågående tiggarinvasion som saknar motstycke i ett modernt land. Från början var media starkt avståndstagande till tiggarnas behov och rättighet att vara här. Man ropade på förbud och omedelbar utvisning. Men så hände någonting:

SD startade en kampanj mot tiggeriet och ville ha ett förbud. Som ett trotsigt barn började nu eliten och godhetsapostlarna ömma för "de utsatta romerna". I Göteborg startades tillfälliga boenden, härbärgen och miljöpartistiska röster har hörts om att skänka lägenheter till dessa människor. Fri sjuk- och tandvård har i vissa fall beviljats.

Om det är något som regnar så är det floskler om att "man kan inte förbjuda fattigdom", "det handlar om människor", "Sverige skickar svårt sjuka människor i döden". Det är sannerligen en fördom om Rumäniens sjukvård.

Bloggaren tror inte på floskler och på dem som så passionerat uttalar dem. Det är människor som har behov av att fylla på sig själva. Likt ett barn som saknar kontakt med vuxenvärldens omsorger, så vill man demonstrera hur värdefull man är. I Sverige tycks de växa lavinartat. Det är intressant ur det perspektivet att de allra flesta växer upp och uppfostras på dagis och fritis. Ett sådant system göder narcissism och egennytta och döljer det faktum att man också har ett ansvar.

Skönmålningen av den svenska invandringen är i grunden ett demokratiskt problem då man inte längre duckar för att framföra renodlade lögner. Media agerar vakthundar åt den politiska makten samtidigt som man har en osund egen agenda för att påverka makthavarna till allt stolligare beslut.

Stora delar av den svenska befolkningen har slutat att bry sig om maktens kullerbyttor. Man vill hellre se Let's dance än nyheterna och man klickar hellre igång lättuggade färdiglistor på Spotify än läser en tidning. Så även jag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn