Lån och könssegrering
"Nästan alla behöver låna pengar men köpmannen som fixar fram dem är sedan medeltiden sedd som girigbuk. En unken attityd som började med judehatet. De enda pengar som i somligas ögon är godkända verkar vara de som tas från skattebetalare, kammas hem på spekulativa lotterier eller vanligt lönearbete."

Detta skriver Mats Edman på Dagens Samhälle . Bloggaren skriver helt och hållet under på detta torra konstaterande. I dessa förryckta dagar är det inte något att förvånas över när förslaget (kravet?) åter dyker upp om räntefria lån för muslimer lyfts upp på agendan.

Muslimer hatar judar. Det är inte svårare än så. Judarna anses vara ansvariga för hela det förtryck i form av utsugning av ekonomin, som det kapitalistiska Väst har utsatt världen för. Till detta hör den ränta som tas ut på lånade pengar vilken judarna hade skapat, menar man.  Ingenting om eget ansvar inte.

Men islam är huvudsakligen orsak till arabländernas och nordafrikanernas ekonomiska och sociala stagnation och förfall. Att vara underkastad Allah har sina konsekvenser. När man nu fullständigt sköljer över hela Europa vill man ta del av de frukter som kapitalismen har odlat och skördat i cirka 200 år. Men man vill inte följa spelreglerna som följer med marknadsekonomin. Här finns en mycket matnyttig sida för hur systemet med räntefria lång är tänkt att fungera.

Vid köp av en kapitalvara, t ex en lägenhet, ska det ordinarie lånesystemet skrotas och ersättas med att banken, långivaren, köper lägenheten. Därefter börjar den skuldsatte att betala in lånet med en fastslagen bankavgift per månad. Genom att kalla det för 'avgift' istället för ränta slipper man den skymf mot islam som annars blir följden. Att sedan skillnaden i praktiken inte betyder ett dyft - förutom lek med ord - är inget problematiskt. När vi lånar av banken skriver vi visserligen under kontraktet själva men banken äger faktiskt bostaden tills den dag vi har betalat klart.

Problemen kan emellertid hopa sig när de goda muslimerna inte har eget ansvar över lägenheten man säger sig äga. Man hyr faktiskt bostaden av banken. Och banken blir istället helt ansvarig för vad som händer med denna boning. Hur kommer det att fungera med både en hyra och en avgift på lånet? Risken finns att bara den ena delen betalas. Kan en sådan här familj vräkas på ett sedvanligt sätt om inte avtalet hålls?

All särlagstiftning är i grunden negativ. Om man kvoterar en grupp kvoterar man också bort någon annan. All särlagstiftning och all kvotering skapar i grunden konflikter med det "naturliga urvalet". Det är inte de bästa som får chansen, det är de som är underrepresenterade och det oavsett hur olämplig man är.

Ytterligare en form av särbehandling är de nu uppmärksammade kvinnotiderna på badhusen. Sakine Madon skriver insiktsfullt om det orimliga i att flickor från nio års ålder ska räknas som sexuella objekt för männens lystna blickar. Vet en 9-åring vad "lystna blickar" är för något?

Denna form av könssegregering sker alltså i en tid som är nerlusad med könsneutralisering, relativisering och genusporr redan i förskolan. Hur ska man ha det? Är det bara svenskar som ska genusanpassas och få ha ur många kön man så önskar? Det klingar så falskt och så sjukt att man förstår att patienten är döende.

Och apropå patienter... I Dagens Samhälle kan vi få ytterligare en tugga i luftstrupen.En muslimsk kvinna flankerad av make och medtagen tolk, skulle göra en gastroskopi; en fruktansvärt obehaglig undersökning av magsäcken, där en slang förs ner genom svalget och matstrupen. När den manlige läkaren dök upp för att göra undersökningen sträckte han fram handen för att hälsa. Men nix; i utbyte av en tyst fråga till mannen, vägrade kvinnan att hälsa tillbaka. Troligtvis hade man väl pluggat in hur alla uteblivna handskakningar brukar generera höga skadeståndsbelopp. I detta fall var det 75.000 kr, betydligt mer än ett våldtäktsoffer brukar få.

Läkarens version är att han gav upp om en undersökning av sådan intim karaktär och lämnade rummet för att leta efter en kvinnlig läkare. Detta innebar att det såta paret fick vänta längre än om den manlige läkaren hade gjort undersökningen.

Detta är bara ett fall bland många. Segregationen i vården får också ett ökande existensberättigande när Landstingspolitiker lägger sig platta som ruttet virke inför en medeltida religion vars kultur är väsensskild från vår egen. Det duger nämligen inte heller att behandlande läkare är en kvinna i vissa fall.

Sveriges lagstiftande församling är bakbundet och ur funktion p g a DÖ. Decemberöverenskommelsen. Olika lagar och regler och hokuspokus med s k papperslösas legitimitet för bl a gratis vård, tandvård och skola enligt MÖ, Migrationsöverenskommelsen, SAMTIDIGT som polisen har till uppgift att placera dem på första plan hem där de kom ifrån. S k EU-migranter som nu också inkluderas i de papperslösas gräddfiler trots att de bara är här som "turister". Människor som alltså inte har i Sverige att göra utan vistas olagligen här ska alltså utnyttja välfärdssystemet på ett sätt som ingen svensk medborgare ens kan komma i närheten av.

Under tiden växer den inhemska hemlösheten med människor som nu inte får plats på härbärgen eftersom där är knökfullt med romska tiggare ( = turister). Prostitutionen ökar dessutom eftersom det är lagligt i det här landet. Var är ni, alla godhetsknarkare och tokradikalgenusfeminister?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn