Jorå, invandringen är lönsam!

Det ständiga tjatet om hur mycket vi vinner och tjänar på den vansinniga invandringen från dysfunktionella länder med medeltida samhällen, är naturligtvis en stor bluff. Vi har ingenting att vinna på outbildade människor som inte klarar livsuppehället eller ens har befunnit sig i ett modernt land. De människor som i huvudsak söker sig till Sverige verkar inte ha ambitionen och kan inte bidra till att utveckla landet och skapa välstånd. Det som vill och har förmågan till detta reser till USA.

I en debattartikel från mars 2014 skriver ett antal namnkunniga kändisar om att de vill "punktera de vanligaste myterna om invandring" (Inte att förväxla med Erik Ullenhags 6 myter). Så i 10 översvallande glädjekalkyler ger man besked: Flyktingar och arbetskraftsinvandrare är mer lönsamma än etniska svenskar.

Att kalla människor för "lönsamma" är i sig cyniskt och objektifierande. Det blir inte bättre av att man börjar jämföra denna lönsamhet grupper emellan. Dessa rasistbekämpare tycks inte förstå detta. Bloggaren kommer osökt att tänka på denna teckning från 70-talet:


"ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN?"

Vi får läsa i artikeln att 36 procent av inflödet till Sverige varje år har en eftergymnasial utbildning vilket är på samma nivå som befolkningen i övrigt. Av naturliga skäl måste man starkt ifrågasätta denna siffra. Hur kan man vara säker på att alla är ärliga i detta, eller ens förstår vad "eftergymnasial" betyder? Kommer man från Somalia i ett tält har man inte sett många universitet i sina dagar. Tvärtom, analfabetismen är hög bland somalier och andra asylinvandrare från Africa.

Men när det handlar om vissa akademiska yrken finns många med utländsk bakgrund som har arbetskraftsinvandrat, inte minst läkare där en tredjedel av hela den svenska läkarkåren består av utlandsfödda.

Det är en mycket hög siffra internationellt sett. Länder som USA, Canada, Australien och Storbritannien har bara hälften så många, 18 procent med utländsk bakgrund. Det Sverige bedriver är inget annat än en effektiv braindrain vilket Lancet Commission of Global Surgery konstaterade redan för några år sedan. De flesta människor i världen har ingen tillgång till specialkirurgi och de som finns flyttar utomlands. Men det är en lönsam affär för länder som Sverige.

Men den största andelen som kommer till Sverige är ändå asylinvandrare. Förra året var antalet invandrare drygt 105.000. Av dessa var 349 st arbetskraftsinvandrare!!! Inget annat land har så liten arbetskraftsinvandring, så dålig integration och så hög arbetslöshet för utlandsfödda plus deras uppväxande barn som föds in i utanförskap.

Så vari består lönsamheten? Egentligen behöver man bara nämna ETT namn för att ge ett riktmärke till hur kapital och arbetstillfällen skapas genom invandring: Bert Karlsson. Denne Karlsson har på ett övertygande sätt visat att det går att tjäna hundratusentals miljoner på asylboenden och flyktingförläggningar. Det är inte bara Karlsson som skyfflar in pengar på verksamheten utan också hans anställda vilka måste vara tusentals.

Karlsson är dessutom så smart att han låter Migrationsverket och därmed skattebetalarna stå för fiolerna eftersom man blir tvungna att hyra lokalerna från Karlsson när man inte har några egna att vaska fram på nolltid.

Men förutom Karlsson et al så går ändå Sverige med vinst genom invandringen. Tänk på alla de små utflyttningsorter som nu får stora tillskott av nyanlända och ensamkommande "barn". D v s det är ju inte dessa som genererar pengar själva utan alla de som kommer att arbeta med/för dem. Långa kedjor av arbetstillfällen skapas; från chefsnivå till kokerska.

Ändå är det den sociala sektorn som ökar mest genom invandringen. Och med denna antal anställda. För varje ensamkommande "barn" som ska servas, dras ett arbete igång för ett femtiotal människor. Nya myndigheter växer fram och läggs till de cirka 500 som redan finns. Dessa lägger under sig all tillgänglig information som överhuvud taget finns i denna värld, t o m den nästa, men med ett undantag: Migrationsverket. Där är korrekt information en lika sällsynt gäst som en kamel i köket.

En gammal huvudregel för borgerligheten är att man aldrig ska betala mer än det man själv förbrukar. Går jag och köper en dator ska jag ju inte betala för alla datorer som de andra i kassakön tänker inhandla. Men så fungerar det i Sverige och ingen svensk borgerlighet tycker detta är ett dugg konstigt.

Det kallas så fint för solidaritet men är en förment pekpinne rakt i nyllet på oss att om vi inte betalar är vi inget annat än ett egoistiskt svin, en cancer på samhällskroppen. Så det har fått till följd att det allra mesta vi betalar via skattsedeln är sådant vi aldrig begagnar oss av, behöver eller ens vet att det finns. När det gäller asylinvandringen med tillhörande anhöriga har vi ingen aning om vad det kostar oss personligen.

"Jannarna" Ekberg och Tullberg är eniga om att invandringen är en förlustaffär för Sverige, men de är oeniga om med hur stor denna förlustaffär är. Ekberg är försiktig och drar plus från minus och landar på en kostnad mellan 60-80 miljarder kr (ungefär lika mycket som hela grundskolan) eller en minuspost i BNP med 1-1,5 procent.

Tullberg plockar med betydligt mer i kakan, t ex rättssamhället, styrning av resurser till förorter och segregerade skolor, bostadsområden, s k satsningar Han landar då på en ungefärlig summa på 125 miljarder och en 3,5 procentig minuspost i BNP. Det är den summa man får om man slår ihop både skolan och sjukvården tillsammans.

Tar vi fram en vanlig hundralapp så fördelar sig de största utgiftsposterna så här: Socialt skydd; 42 kr, "Myndighetssverige": 15 kr, Sjukvård: 13 kr, Skola: 12 kr, Infrastruktur: 8 kr plus några till

Skulle siffran för asylinvandringen plockas in i hundralappen så skulle den motsvara 15-25 kr beroende om man räknar efter Ekberg eller Tullberg. För att få plats skulle fördelningen av kronorna bli omstuvade på hundralappen.

Men på det typiskt svenska sättet att se på den ekonomiska verkligheten, är alltså ett mångmiljarduttag av skattebasen en investering och en lönsam utveckling av arbetsmarknaden. Det är mer än cyniskt. Det är samvetslöst.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn