Kopparn och samhällshaveriet

Koppar, Cu, har atomnummer 29 i det kemiska periodiska systemet. Det säger inte mycket men om man tillägger att koppar är en av de mest värdefulla metallerna bland grundämnena , så blir det genast intressantare. Vi kan faktiskt ifrågasätta om inte kopparn med sina multipla användningsområden, är mer värdefull än både guld , Au, och silver, Ag. Ädelmetallerna är mjuka, tätheten i materialen är låg, och kan därför användas till system som är beroende av dynamik, smidighet och stor elektrisk ledbarhet .

Koppar används i huvudsak för dessa egenskaper när den ingår i elektriska system, vare sig det handlar om golvvärmare eller högspänningsledningar. Men medan det är svårt att komma åt kopparn på dessa platser finns det ett användningsområde där det är förhållandevis lätt att kapa åt sig ganska stora mängder koppar. D v s stjäla. Det är i järnvägsspår och då särskilt i växelsystemen där funktionen är helt beroende av hela koppartungor och överföringar.

Kopparstölderna från järnvägen har ökat kraftigt på bara några år. Och detta trots att kopparn på många platser har bytts ut mot aluminium. Stöldernas kostnader ligger på mångmiljonbelopp, men kanske ännu allvarligare utgör de en säkerhets- och olycksrisk. När kopparledningar friläggs och/eller bryts kan det drabba såväl elförsörjning som telefoni eftersom ett okontrollerat el-flöde sprids till många system. Man kan tala om en allmän livsfara i de områden som drabbas.

Det finns 11.000 mil järnväg i Sverige. Naturligtvis kan inte all denna sträcka bevakas utan detta sker på de mest drabbade sträckorna. Till dessa hör Stockholms södra spår och det är där, vid Södra Station, som det just nu är totalstopp i järnvägstrafiken. Tiotusentals människor är drabbade när såväl fjärrtåg som pendeltåg står stilla.

Detta är inte första gången utan det är nästan dagligen vi hör om försenade tågförbindelser p g a signalfel och trasiga växlar. Om det fanns något sätt att förhindra kopparstölderna skulle många fel i trafiken aldrig ske. Men hur skulle det gå till?

Ett sätt att minska dessa stölder är att göra försäljningen mindre lönsam och att lägga moms på köparen istället för säljaren. Likaså kan man röja sly och buskar vid järnvägsspåren så att tjuvarna blir lättare att upptäcka. Plus då patrullerande bevakning. Men detta är alltför dyrt för att genomföra på längre sträckor.

Men var finns marknaden för kopparförsäljning?  Det är skrothandlarna som är både köpare och säljare av koppar till ett hittills hisnande belopp av en halv miljard kr. Det handlar om organiserad brottslighet, grov organiserad brottslighet. Polisen arbetar sedan tidigare med Alcatraz-listan, d v s en lista över de grövsta brottslingarna i branschen. Dessa anses ligga bakom många av de skjutningar, varav många mord, i Göteborg de senaste åren. Så här såg den ut för några år sedan:Det mest anmärkningsvärda är den absoluta dominansen av utlandländska namn, det näst mest anmärkningsvärda är att de är män som kommer främst ifrån Jugoslavien. På senare tid har även romerna stulit mycket koppar varhelst det har funnits.

Här kan vi läsa hur metallstölder hittills har drabbat Sverige:

"Men stölderna drabbar (enligt rapporten) inte bara järnvägen, utan även andra vitala samhällsfunktioner. Försvarsmakten uppger att den drabbats hårt av metallstölder, dels ur förråd men även från andra typer av militära anläggningar. I januari 2011 drabbades telefon- och datatrafiken i norra Sverige av omfattande störningar då tjuvar klippte av fiber- och kopparkablar i jakt på värdefull metall. Samma år slogs ett reningsverk i Västmanland ut efter att tjuvar brutit sig in och tagit delar av reningsutrustningen som bestod av stål, koppar och aluminium. Även flera byggarbetsplatser uppger att de drabbats av ligorna och i april i år blev stora delar av Åkersberga utanför Stockholm strömlöst efter att elnätet skadats under ett försök att stjäla kopparkabel."

Det är symptomatiskt att den ena delen av samhället "kämpar" för de "mänskliga rättigheterna" när det gäller invandrare i allmänhet och numer romer i synnerhet, medan den andra delen kämpar mot den grova brottsligheten de skapar. När ska eftertankens kranka blekhet infinna sig? Ska X antal människor mista livet innan något ljus går upp? Hur många samhällsfunktioner ska slås ut innan man kopplar in det tunga artilleriet mot den organiserade brottslighetens verkliga kärna?

Det står skrivet i stjärnorna. Precis som den skenande organiserade brottsligheten, skenar hyckleriet till nya oanade höjder.


Kommentarer

Evert sa…
Att koppartjuvarna skulle vara zigenare är fel. Efter att ha studerat deras utseenden står det klart att det i stort sett är en jugoslavisk liga. Inte ett enda zigenarnamn.
Knute sa…
Ett reportage i National Geographic redovisar hur organiserade, storskaliga stölder av "metaller", huvudsakligen koppar, runt om i Europa skapat rikedomar i Rumänien:

http://ngm.nationalgeographic.com/2012/09/wealthy-roma/oneill-text

Maj Grandmo sa…
Ok, jag korrigerar det.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

En våldtäkt av många