Vilka vi är = vilka vi var
IS - Islamska Staten slaktar inte bara människor. De håller som bäst på att pulvrisera kulturens vagga som stod mellan floderna Eufrat och Tigris; det forna Mesopotanien. Att engelsmännen redan långt innan IS framfart, förstörde originallandet genom att dra upp gränser rakt igenom med linjal, är också oförlåteligt. Splittringen i Mellanöstern har många orsaker.

Önver Cetrez och Johan Mårtelius skriver på svt.se om IS smular sönder mänskligt kulturarv . Kyrkor från 700-talet sätts i brand liksom bibliotek med oersättliga gamla dokument. 3.000 år gamla statyer slås sönder med hammare och borrmaskiner. Förstörelsen är ytterligare ett led i drömmen om det världsomfattande kalifatet.

Reaktionerna i Sverige har varit relativt starka. Med rätta. Det fundament som hela den judisk-kristna kulturen vilar på är ytterst det bevis som legitimerar västvärldens oerhörda framgångar. Värdet på detta fundament finns inte inom matematikens ramar att beräkna. Istället handlar det om ett existentiellt bevarande av vårt sätt att leva, våra värderingar; och ytterst sätt vilka vi är.

Den vi kallar för västvärlden är inte begränsad till nationer utan har en global spridning. Centralt ligger emellertid vårt hjärta i det centrala Mellanöstern där tre religioner så småningom föddes, tre kulturer, där vår egen kom att dominera.

Assyrierna, armenier och yezidier har varit föremål för etnisk utrensning ett flertal gånger. Artikelförfattarna skriver:

"Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, särskilt 1915 och 1933, kännetecknas av massakrer och folkmord på assyriska, kaldeiska och armeniska grupper..."/..
"Simelemassakern 1933, i det då nybildade Irak, tjänade tre syften: att skapa en känsla av nationalism i en för övrigt fragmenterad situation, att demonstrera staten Iraks legitimitet och styrka som en militär kraft, och att demonstrera dess suveränitet som stat gentemot andra stater....",/ ...."Men samtidigt är detta också ett led i att etablera en ny maktordning." 

Att nu kasta sig in i det svenska kulturarvets bevarande kanske verkar lite väl långsökt, men ändå. Här har vi också en attack på vårt kulturarv även om det inte används några tanks eller bulldozers. Men en symbolisk Wrecking Ball håller ändå på att förstöra de gamla ursprungliga värdena. Orsak: Att skapa en ny maktordning.

Här är det historielösheten och okunskapen bland allmänbefolkningen som har skapat grogrund för maktövertagande av en mindre, avgränsad grupp kulturmarxister vars enda bidrag till kulturarvets bevarande är att det inte finns något kulturarv. Och om det finns så är det ingenting värt eftersom det inte existerar något som kan kallas för värde. Det finns bara i var mans huvud.

Här finns ett praktexempel: en donna från vänsternästet Södertörns Högskola som försöker framstå som intellektuell genom att "ställa frågor" som vad som kan kallas för kulturarv och för vem detta kulturarv i sådana fall existerar.

Det är just här det verkliga hotet mot vår förståelse för oss själva ligger. Självtillräckliga kulturrelativister gör sitt bästa för att smula sönder vår kulturhistoria av samma orsak som IS: Att etablera en ny maktordning.

Att bevara minnet av vår kulturhistoria innebär att vi får en referens till oss själva. Vilka var vi? Vad gjorde oss till vilka vi är? På vilket sätt påverkar det oss idag? Den yttersta frågan är emellertid: Vem är jag? Utan en historia, utan en kultur är jag ingen. Jag är bara en lerklump som kan formas till vad som helst beroende av vem som håller i mig. Hela min identitet utformas på ett nyckfullt och godtyckligt sätt.

Kulturmarxisternas yttersta mål är att skapa en ny människa från scratch. En människa som är befriad från alla kulturskapande och därmed konserverande band. T ex kärnfamiljen och trohet och tro på en bevarande struktur. Genom att "befria" människan från detta blir hon en lättstyrd bricka för maktelitens mål.

Det var detta förfaringssätt som gjorde det möjligt att bygga stater som Nordkorea och Cuba. Hur Hitler lyckades med tyskarna har en betydligt mer komplex förklaring.

Genomgående för kulturmarxisterna är att de har en faiblesse för makt och kapital. Medan man underminerar befolkningens ekonomiska utrymme genom skyhöga skatter, säkerställer man sina egna höga inkomster genom makten över andras pengar. 

Förhoppningsvis kan vi hindra utvecklingen genom att observera hur IS förstör arvet av vår gemensamma historia och förstå hur illa ute vi själva är..


Kommentarer

Anonym sa…
Slutade läsa vid "judisk-kristna". Neocon terminologi.
Anonym sa…
Du skriver om IS och hur de förstör kulturer, någonting som Sverige och många andra europeiska länder har drabbats av i samband med EU-projektet som med hjälp av USA vill förstöra de europeiska kulturerna och amerikanisera dem. Man söndrar Europas gamla och homogena mono kulturer genom multikulturalismen. Etablissemanget tillsammans med kulturmarxisterna attackerar kristendomen och traditioner och hjärntvättar folken genom att ifrågasätta t.ex. vad är svensk kultur när man samtidigt aldrig ifrågasätter kurdisk kultur eller palestinsk kultur o.s.v.

Man vill förstöra Europa och den europeiska kulturen och skapa en ny europeisk kulturmarxistisk utopi. Man måste göra allt som man kan för att inte låta dethär hända.

Det som du skriver hjälper att kämpa mot monstret. Tack du ger hopp!

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn