Nyord, nyspråk och nyårDet "moderna, nya Sverige" har en benägenhet att skapa nya ord som ingen har hört eller också har hört till leda. Institutet för språk och och folkminnen är en myndighet med c:a 100 anställda. Det man talar om som språkrådet är alltså ett nyord för myndigheten ifråga.

Oavsett vem som har gjort vad så har man lyckats kläcka 40 politiskt korrekta "nyord" som har sett gryningen under 2014. Numer är det ju inga s k gamla ord som kan erkännas som svenska. Allt har kommit utifrån.

Så bloggaren börjar med några exempel på typiska svenska ord som knappast finns i något annat språk. Det är årstidsorden.

Nu på vintern kan vi tala om snö (internationellt ord) i minst 5-6 varianter. I vilka andra språk talar man om "kramsnö", "slask", "blötsnö", "rimfrost", "skare", "pudersnö", "flygsnö", "snöyra"? Jag vet inte, men det verkar osannolikt att man har ordet "skare" i Florida eller i Mellanöstern. Läs merI vårt nya "moderna" samhälle finns inget gammalsvenskt. Allt är plockat utifrån. Så nyorden utgör inget undantag, med få undantag.

Exempel: "Attefallshus" är ett svenskt sammansatt ord i stil med "Friggebod." Ett attefallshus är är ett litet hus som får byggas utan bygglov. Ordet är döpt av sin skapare Staffan Attefall, KD. Ett bra nyord.

Sedan kommer alla nyord med avstamp i vår vansinniga samtid. En "cis-människa" är helt enkelt en person som har sin sexuella identitet i samklang med dess ursprung och där omgivningen också definierar personen som  iklädd sin relevanta sextillhörighet.

Men på svt.se så finns korrigeringen att:

"Cis-personer är människor som upplever att de har samma kön som omgivningen definierar dem som. Det är intressant hur man kan synliggöra och utmana normer. Poängen är att man inte så ofta tänker på att kön är en social konstruktion. Om man även ger normen ett namn så får man syn på den och måste utmana den."

Begreppet social konstruktion är varken svenskt eller nyord. Det är nyspråk. En social konstruktion är hittepå, något som vi människor har skapat för att bekräfta normerna vi tror vi ser runt omkring oss.

Så man presenterar nyord som "könsnorm" "köttnorm"(!), "genusbudgetering", "en" (neutraliserad form av det genussmutsliga "man" som standardpronomen). Vi ska alltså förväntas beskriva något könsneutralt - ex: alla man möter - till "alla en möter".

Och så där håller det på. "Kärrtorpa" - protestera mot nazismen. För mig fullständigt obekant, liksom de flesta "nyord".  "Gurlesk"(?), "gäri"(?), "Icke-binär"(?) hör alla hemma i södermalmsfeminismen. Men till sist kommer så ordet "åsiktskorridor". Det är bara alltför bekant. Typiskt nog är de flesta av nyorden en produkt av åsiktskorridoren. Innovationen lyser med sin frånvaro.

Året har också innehållit "nyspråk". Som bekant var det i George Orwell roman 1984 som nyspråket förekom för att hjärntvätta människorna. Nyspråket karaktäriserades av att antalet definierande och meningsbärande ord minskade för att bara sammanfattas i korta och enkelspårig "bra-dåligt"-spektra. Att befria språket på nyanser och ge det nya betydelser är att skapa enkelspåriga och icke-ifrågasättande människor i ett enkelspårigt samhälle som inte längre går att beskriva i termer av begriplighet.

Ordet "gemensam" har blivit nyspråk. "Gemensam" betyder inte längre något vi alla gör tillsammans, eller något vi beslutar tillsammans. Det betyder istället att en exlusiv krets torgför det som vi andra mer eller mindre tvingas att acceptera som vårt eget.. I själva verket fungerar dagens gemenskap som en metod att frigöra angnarna från vetet. I nyspråk skulle det kunna sammanfattas i: Gemenskap är Isolering.

"Demokrati är diktatur" har blivit nyspråk i och med Decemberöverenskommelsen. På ett liknande sätt: "Olikhet är enfald" och "Likhet är mångfald" . "Frihet är tvång" och "Ofrihet är styrka". George Orwell vänder sig i sin grav.

I vilket fall som helst är 2014 slut och som vanligt är man optimistisk inför ett nytt år. För kanske, kanske blir det lite, lite bättre....


GOTT NYTT ÅR!


Kommentarer

Anonym sa…
Det är aldrig för sent så länge det finns liv så finns det hopp att ändra på språket och svängen. Decemberuppgörelsen är början på en ny sväng i Sverige. Gott Nytt År från en trogen läsare.
Anonym sa…
Det finns vissa ting som inte kommer tillbaka som det förflugna ordet och den avskjutna pilen. Man kan väl säga att stat, aldrig och avgå nu får en mer mångfasetterad innebörd. Med decemberuppgörelsen gäller det även demokrati. Reagerar väljarna på samma vis som när Mona omfamnade V så kan vi troligen glädja oss den svängen under lång tid.
Gott Nytt År

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare