De 7 dödssynderna 2014


7 är en central siffra inom kristendomen. Enligt siten Bibelskolan står 7 för sinnestillståndet frid. D v s man är färdig, klar med en svår utmaning eller uppgift. Det är onekligen intressant att följa de centrala tankegångarna om talet 7.

Vårt solsystem består av 7 planeter, vår vecka av 7 dagar, en oktav består av 7 toner; den 8:e tonen är bara en upprepning av den första och markerar början på en ny oktav. Regnbågen består av 7 rena färger, de 7 haven, 7 svåra år, Karlavangen har 7 stjärnor. Praktiska aspekter är t ex 7 punkter till en bättre hälsa, åktenskap krisar eller upphör efter 7 år, ett människoår är 7 hundår. Vi har 7 hudlager! 7 kan sägas vara den balanserande kosmiska ordningen.

Och så har vi då De 7 dödssynderna. I Bibeln räknas de inte upp på det sätt vi känner dem, men samtliga förekommer flitigt. Istället var det påven Gregorius den store som år 600 e Kr formulerade dem:
Läs mer:


 1. Högmod
 2. Avund
 3. Vrede
 4. Lättja
 5. Girighet
 6. Frosseri
 7. Lust/promiskuitet
Högmod heter Pride på engelska och är den värsta dödssynden av dem alla. Det markerar en stolthet över sig själv som mer högtstående än andra. "Mallig" sade man när jag var liten.

Det problematiska med Högmod är att man i sin högre himmel betraktar andra som behövande och beroende av ens godhet och generositet. Faktum är att den högmodige kan bidra till hjälp åt andra, men man göder främst det egna egot. Den grandiosa föreställningen behöver offer för att växa, och därför finns det egentligen inget genuint intresse av att medverka till en förändring.

Vi känner igen den här egenskapen hos tyckareliten och godhetsapostlarna vare sig de finns på Södermalm eller bland kultur- och mediafolket. Man dräller de rätta fraserna omkring sig medan man nedvärderar och spottar på de som inte anses vara så ädla som man själv.

När dessa människor skaffar sig ett tolkningsföreträde skymtar deras folkföraktande, hycklande och ego-absorberade ansikte fram med plågsam tydlighet. Bland de värsta i branschen är Cecilia Wikström, FP (EU-parlamentet) Helle Klein och Jonna Sima; någon typ av journalist med känd farsa, som upprepar den sedvanliga läxan med helt orörligt och blankt ansikte. En blick på henne är som att se in i Medusas ögon; du förvandlas till sten.

En artikel i Dagens Samhälle tar upp problematiken kring tyckarelitens ovilja att verkligen räcka ut sin hjälpande hand, vare sig det handlar om tiggande romer, segregation eller kulturutbyte. Dessa ska bara få fortsätta sina varv runt i grottekvarnen för att godhetsapostlarna måste hålla fast vid sin legitimitet som talesperson för "de svaga".

Den S-ledda regeringen vill "satsa" på ungdomarna i förorten och låter ytterligare något miljonregn skvala över betongen. Ungdomarna ska få ta del av "äkta" kultur som Shakespeare och Strindberg, tycker man.

Men då ilsknade Twitter-vänstern till. Är Shakespeare kanske finare än Adam Tensta? Får inte de stackars frustrerade ungdomarna ens ha kvar sin kultur? Och naturligtvis; förortskulturen är precis lika mycket värd som alla Shakespeare's i världen. Den sistnämnda står dessutom för den härskande klassens förtryck och skapar strukturella murar och rasism. Men vad står man för själv? De murar som har rests i Sverige förstärks genom den egotrippade nyvänstern. Man söker inga lösningar, man söker bara nya arenor att sätta i huggtänderna. Hugga för att krossa och riva sönder. Man gillar ju olika och kämpar hårt för att hindra möten mellan människor även om man säger sig göra det motsatta.

Den olidlige, "gode" Stefan Einhorn har i ett par decennier skrivit böcker om hur vi ska bli snällare. Det senaste alster handlar om just De 7 dödssynderna. Men inte som vi känner dem. Einhorn har låtit 1.200 försökspersoner skriva ner och bli intervjuade för att kartlägga de gräsligaste egenskaper som människor har idag, år 2014. De nya dödssynderna är:

 1. Falskhet
 2. Hat
 3. Hänsynslöshet
 4. Översitteri
 5. Trångsynthet
 6. Främlingsfientlighet
 7. Girighet

Einhorn var förvånad över resultatet. "Falskhet"? Kan verkligen de lättlurade och tillitsfulla svenskarna se igenom fasader och konstatera att lammet egentligen är en varg?

Men bloggarens forskning på Psykologlinjen visade samma sak. På frågan "vilken egenskap hos andra människor tycker du mest illa om", svarade en öronbedövande majoritet Falskhet.

En liten vink om detta är hur De 7 Dödssynderna symboliseras av olika djur:
 1. Högmod - Påfågel
 2. Avund - Hund
 3. Vrede - Varg
 4. Lättja - Åsna
 5. Girighet - Räv
 6. Frosseri - Gris
 7. Lust/Promiskuitet - Get

Fast det är alltid en Get som står för överkonsumtion av det mesta. Det är extra känsligt för bloggaren som råkar vara född i Getens år, enligt den kinesiska almenackan. I den vanliga zodiaken är jag Vädur. Så det är bara bockar och getter, klapprande klövrar och överdrivet käkande och sex, som mina tecken manifesterar.

Fast å andra sidan är jag mycket hellre Get än Påfågel.

Kommentarer

Själv är jag tydligen en nöffare. Men hellre det än ett riktigt svin som dessa skrymtare.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare