Rasism och feminism - en fråga om perspektiv


All samhällsdebatt i Sverige domineras av 1) Rasism och 2) Feminism. Och detta i termer av om a) vi har en strukturell rasism b) tror på lönebaserad jämställdhet?

Såväl kvinnoförtryck och rasism sägs vara inbyggt i samhällsstrukturen. De är inte beroende av vad individer anser, utan en struktur anses inbyggd i "systemet". Så på detta sätt bär inte vi medborgare något ansvar utan pinsamt nog är det inget vi kan göra eftersom det är "strukturerna" som bär ansvaret.

Ett sådant propagandaverktyg ingår i arsenalen hos företrädesvis vänstern. Men numer bekänner sig t o m nya moderater som anhängare till den strukturella bakgrunden till rasism och kvinnoförtryck.

Just nu pågår en utrensningskampanj utan motstycke. Det är åter Hackarna i den vänsterstyrda Researchgruppen som på Expressens initiativ har dechiffrerat anonyma kommentarer och insändare på sidor som Avpixlat.

Det vore inte så märkvärdigt om det handlar om vem som helst, men nu råkar skrivarna vara Sverigedemokrater. Det är svårt att frigöra sig från tanken att man har legat på materialet fram till senaste möjliga datum innan valet.

Mycket riktigt är de här kommentarerna flera år gamla i vissa fall. Finns det ingen presprektionstid för dumhet?
I

Men nu har också sedvanlig dold kamera avslöjat valstugerasism; ett kärt recept för att förstöra folks liv. Så flera moderater har avslöjats och t o m en C-kvinna som kan tänkas att regera med SD (i Värmland).

Rasism är något vedervärdigt. Att säga att muslimer är "bra på att föda barn och lyfta bidrag" är elakt. Men rasistiskt är det inte.

Att som SD:s Christoffer Dulny hävda att "araber har aggressiva gener" är dumt. Då ska man ha rejält på fötterna om forskning i den riktningen. Men rasism kan man inte säga att det handlar om. Faktum är att det finns forskning om olika "rasers" skilda genuppsättning. Inte bara det. Genetiskt skiljer sig svenskar mycket från finländare! Men detta är ingen anledning till att betrakta vissa typer av ras som undermåliga och sämre ur alla aspekter.

Vad bloggaren vill säga är att i Sverige är det rasism om man nämner den blotta existensen av att människor är olika.

Vi är så jämlikhesskadade att vi har fått tvingande lagar som ska reglera de förmenta olikheterna som finns mellan kön, bakgrund, ålder och "ras". Det absurda med detta är att vi då befäster och understryker det faktum att skillnaderna finns vilket man samtidigt hävdar inte finns.

Här någonstans förstår man att tänkandet bland politiker, journalister och annat löst folk ligger på en låg nivå. Nästan neandertalig. För hur får man detta att bli ett grundlagsskyddat axiom i avsaknad av logik och fakta? Det hela bygger faktiskt på en social konstruktion som startade med Palme: Städa höghuset fritt från historia, kulturhistoria, kristendom, familjetraditioner, moral och hänsyn plus medmänsklighet.

Det är bara så man kan operera in ett nytt betraktelsesätt på världen. Ett betraktelsesätt som är lojalt med makten. En ny människa.

Alla anklagelser om vår gemensamma strukturella rasism som dagligen haglar över oss, döljer mycket viktigare samhällsproblem.

Vart tog t ex vår hjälpsamhet vägen? Folk idag går bara förbi någon som har ramlat på gatan/trottoaren.

Vart tog engagemanget och omsorgen om våra gamla, sjuka, handikappade och psykiskt svaga vägen?

Och vart tog den verkliga toleransen vägen? Toleransen för det udda och avvikande.

De här frågorna lär ingen ställa i den sista sammandrabbningen mellan partiledarna inför valet på söndag.

Men det är klart. Detta handlar om verkligheten och inte om 1) Rasism eller 2) Feminism.


Kommentarer

Kung Fy sa…
Angående Dulnys kommentar om aggressiva gener så var det såvitt jag förstår inte hans egen åsikt, utan citat från ett rättsfall, där domstolen tagit hänsyn till förövarens härkomst och dömt till en mildare påföljd pga denna

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn