De radikaliserade


För femte natten i rad har USA (tillsammans med ett par arabstater) bombat det man tror är IS-fästen och de oljekranar där IS tros tjäna sina pengar ifrån. Storbritannien står i startgroparna för att hjälpa till. Även Belgien och Danmark säger sig bidra med totalt 19 stridsflyg till det oförtjänt drabbade Irak. Jan Eliasson, som är vice generalsekreterare i FN, uttrycker sig typiskt svenskt i SR P1 när han ska kommentera IS mördande och om att ett ingripande från FN eventuellt kommer:


"Vi (FN:s säkerhetsråd) har gjort ett uttalande där vi uttrycker förståelse, för att denna grupp som förföljer människor och som driver dem in i döden i många fall, att denna grupp måste påverkas och måste motarbetas, säger Jan Eliasson. 
– Men samtidigt är vi medvetna om att när det handlar om en aktion över en gräns så blir det en diskussion av en folkrättslig art. Och vi värnar givetvis om att de folkrättsliga principerna bevaras."

!!!!!!!!!!! "Förståelse?" Detta är en skymf och så fegt att man bara vill gå och lägga sig eftersom karln är svensk. Och "folkrätt", "mänskliga rättigheter" och "konventioner" av diverse slag är den ursäkt Eliasson och alla hans svenska makthavare har för att slippa göra någonting, inte för att göra någonting. Man skickar pengar och bryr sig inte var dessa hamnar utan pengarna tjänar samma syfte: Att slippa göra någonting. Läs mer


Och precis som Margaret Thatcher sade (se förra inlägget): "Skulle vi ha agerat som ni (Sverige) så skulle Hitler ha vunnit".

Detsamma gäller nu IS, en totalt hjärntvättad grupp som är i stånd till vad som helst. De filmade halshuggningarna tjänar till att skrämmas, men likväl blir det tydligt att dessa terrorister är något utöver de vanliga i utstuderad grymhet och ondska. Det finns bara en väg att stoppa dem på: Våld. Att ett ingripande skulle "strida mot folkrätten" är en undanflykt som är så äckligt genomskinlig att man förstår att Sverige kommer att göra exakt likadant som i WW2 om vi skulle stå här med IS vid gränserna. Makthavarna skulle lägga sig platta och med hundögon fråga vad man kan göra för IS för att hjälpa till i deras framfart.

Men denna gång kommer det inte att räcka. Vi kommer, p g a den enorma invandringen utan kontroll av de som kommer, att ha vårt IS inpå knutarna. Radikaliseringen av unga muslimska pojkar sker här, på hemmaplan.

Till skillnad mot radikaliseringen av svenska pojkar, så är de som rekryteras i speciellt Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge, från välbärgade och välutbildade miljöer. De möts i nätverk och kommunicerar via sociala medier. SvD

Svenska killar (och några tjejer) kommer ifrån familjer med låga inkomster och dålig eller ingen utbildning. Kanske inte så konstigt eftersom en majoritet av de muslimer som asylinvandrar idag är från de fattigaste länderna i världen där knappast en akademisk examen hjälper folk att hålla sig vid liv. Istället är en mycket stor del analfabeter och har aldrig tagit i en penna.

Forskaren på extremism, Joseph Carter vid King's College i England, säger:


Omkring 2 000 utländska jihadister strider nu med Islamiska staten, IS, i Irak och Syrien. Flertalet är från Storbritannien, Tyskland, Sverige, Frankrike och Belgien. Tidigare reste många dit för att skydda syrier eller irakier. Nu lockas allt fler av tanken på att skapa en islamisk stat.

Alla de, och de är många, som har varnat för att islamister har världsherravälde som mål, har avfärdats som islamofoba rasister. Och det låter otroligt. IS har i alla fall som mål att lägga hela Mellanöstern under sig, det är ingen skröna.

Numer mördar och torterar helt västerländskfödda muslimer varandra och det har aldrig inträffat tidigare, enligt Carter. Från att tidigare har varit inriktade på ideell hjälpverksamhet för t ex sunnimuslimer, så har dessa killar brutaliserats i sitt samarbete med IS.

De allra flesta rekryter till IS kommer från Europa i storleksordningen Storbritannien, Tyskland och... Sverige. USA har i proportion till sin folkmängd få IS-krigare. Det är ju betydligt enklare för araber att ta sig till Europa men antagligen är det inte hela förklaringen. USA har ju som policy att i huvudsak släppa in invandrare med utbildning och kompetens som passar den amerikanska marknaden. På detta sätt skapas inte områden befolkade med isolerad analfabetisk underklass från dysfunktionella arabländer. USA har nog med segregation ändå och jobbar för att de inte ska bli mer.

Den aningslöshet(?), flathet, dumhet, konflikträdsla, feghet och brist på regelverk som asylhanteringen präglas av, har skapat ett Sverige fullt med motsättningar, segregation, och våld. Utan kontroller, eller ens ekonomiska medel att utföra sådana, har de beslutande låtit en sjuhövdad hydra växa upp. Det är ur denna som IS-trupperna skapas. Det mångkulturella experimentet har skapat en egen kultur bortom kontroll för det demokratiska systemet och civilsamhället har drunknat i sin egen oförmåga att tackla saker man inte förstår.

Jag är ingen rädd människa, men t o m jag upplever ett obehag när jag ska gå mörka gång- och cykelvägar i stadens utkanter. Man ser gängen stå och hänga och vänta på att något ska hända. Det är alltför ofta man hör att någon helt oprovocerat blir anfallen, misshandlad och strippad på mobil, plånbok och nycklar. Det är oftast gängen som står för dessa överfall. Det är ur dessa gäng IS rekryterar sina soldater.

"Mer resurser måste satsas på att stoppa radikaliserade muslimer innan de åker, exempelvis genom bättre analyser av jihadistnätverk i sociala medier. När de väl har åkt är det försent. Då är de i händerna på världens nu mäktigaste terrorgrupp, och där når man dem inte."
Enligt Carter.

Och gör vi det i detta "aningslösa" land? Säpo som de senaste 20 åren har koncentrerat sig på de max 200 terrorister och extremister som sägs leva i vårt land, säger ändå att militant islamism är det allra största hotet. Hotet mot Sverige är betydligt större än i många andra västländer. Bara för två veckor sedan rapporterade Säpo att de avstyrde två attacker, begångna för en tid sedan. Det var inte hemvändande från Syrien men väl s k våldsbejakande islamister i Sverige som avreagerade sig.

Men vad hände sedan med terroristerna ifråga?? Vi har inte fått höra något om några rättegångar eller andra åtgärder. Det luktar skunk. F d partiledare för Piratpartiet, Christian Engström undrar detsamma. Vad händer egentligen bakom dörrarna till Utrikes- och Justitiedepartementet? Enligt den svenska offentlighetsprincipen ska relevanta domar kunna läsas. Som bloggaren brukar skriva; vi är så totalt fucked up att det är mest synd att vi inte förstår det.

När islamistisk terrorism kommer i fokus för den svenska debatten får vi höra att muslimer i allmänhet känner sig kränkta och rasifierade, utsatta för rasism och islamofobi.

Den s k Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (har inget med FN att göra, påhitt) skriver islamism mellan " " och för en diskussion om att muslimer i gemen känner sig utpekade som potentiella terrorister genom all fokusering på radikaliseringen av svenska muslimer. Det är naturligtvis ett brott mot de mänskliga rättigheterna att påtala att islamistisk terror är det största hotet vi har i Sverige. Man är utsatt för "strukturell rasism". Förmodligen är de "rasifierade" också. Offerkoftan är rena pälsen. 

På den webbaserade tidning The American Thinker, skriver Raymond Ibrahim att det är det västerländska idealet om yttrandefrihet, personlig frihet att välja, välstånd och demokrati, som i sig triggar igång radikalisering. Och det är framför allt andra generationens muslimer som radikaliseras.

Medans amerikanska muslimer anpassar sig, assimileras till The American Dream och också uppnår alla de fördelar som samhället erbjuder, så har vi i Europa det motsatta. Sverige är för övrigt det land som har allra sämst integration därför att vi satsar på just integration och inte införlivande, assimilation. Integration är nyckelbegreppet för det mångkulturella samhället och som uppenbarligen inte fungerar någonstans.

Raymond Ibrahim skriver:


"Some already known that Western concessions to Islam – in the guise of multiculturalism, “cultural sensitivity,” political correctness, and self-censorship – only bring out the worst of Islam’s “schoolyard bully.” --------Western notions of human dignity and pride, when articulated through an Islamic paradigm (which sees only fellow Muslims as equals) induces rage when Muslims – Palestinians, Afghanis, Iraqis, etc. – are seen under Western infidel dominion." 

Alltså, allt daddande som social-Sverige håller på med, alla nickande förståelser, allt lyssnande, dialoger och korvgrillning, får bara de små muslimska grabbarna att förakta det svenska samhället. Här tror jag faktiskt att jag förstår dem. Men varför tutta på skolor p g a detta? Och som sagt, varför välja att utvecklas till Jihad-krigare, mördare och terrorist? Observera "väljer"; man "blir" inte bara. Och till skillnad på hur svenska institutioner resonerar i termer av socio-ekonomiska faktorer och utanförskap; så skriver Ibrahim den enklaste förklaringen av dem alla. De västerländska Jihadkrigarna hatar Väst och allt vad vi står för. Man biter av den hand som föder en. Hur långt ska det gå innan även Välfärdsstaten inser och står för detta?


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn