Ett Sverige med Gudskomplex

Att ha en fast övertygelse om sig själv som ofelbar  och överlägsen andra och med en fast tro på sin egen fullkomlighet och att man därför aldrig kan ha fel trots att man motbevisas med fakta, kan mycket väl ha ett Gudskomplex Det som måste tillkomma är också att man uppbär en "kallelse" av att vara utvald.

Detta är ingen psykiatrisk åkomma och finns inte med i diagnosbibeln DSM. Att personen är psykiskt frisk innebär att vi kan döma ut henne som en ovanligt obehaglig och outhärdligt självgod skapelse. Att råka ut för en människa som tror på sin egen outsinnliga godhet och ofelbarhet är en påfrestande upplevelse. Som tur är är de ovanliga företeelser.

Men när det gäller de svenska makthavarna och myndigheterna tycks det finnas ett kollektivt Gudskomplex. Att bara omnämna sig själv som en "humanitär stormakt" kan få vilken psykdoktor som helst att sätta sig käpprakt i stolen. Det finns tydligen nedärvt i generna att Sverige en gång var en såväl geografisk som ekonomisk stormakt.

Nej, i det nuvarande Gudskomplexet ingår inga drömmar om ekonomisk rikedom eller expansion på annat sätt förutom ett: Sveriges portar står öppna för en expansiv befolkningstillväxt av historiskt slag. Det saknar motstycke i den västerländska världen.

Trots alla larmsignaler från Sveriges nästan samtliga kommuner; skriande bostadsbrist för de egna invånarna, djupa, oblickbara hål i kommunernas budgetar, brottslighet och bränder som accelererar. Inget stopp. Inte ens en enda reservation om en minskad mottagning eller färre uppehållstillstånd.


Såsom en någorlunda bra människokännare så måste bloggaren fråga sig: Vad har man för avsikter med att frivilligt störta ett land i bostadslöshet och fattigdom? Allt vad människan än tar för sig har hon en avsikt. Vi skulle aldrig ha överlevt som art om vi inte hade haft speciella avsikter med vårt handlande.

Allt vad vi gör i vardagen har en avsikt. Människans ofantliga förmåga till överlevnad beror på en sällsynt begåvning för att förutse konsekvenser av sitt handlande.

Människor med grandiosa föreställningar om sig själva anser sig stå över oss vanliga dödliga:

"Grandiosity refers to an unrealistic sense of superiority - a sustained view of oneself as better than others that causes the narcissist to view others with disdain or as inferior - as well as to a sense of uniqueness: the belief that few others have anything in common with oneself and that one can only be understood by a few or very special people.[1]"

Av detta kommer ett förakt för andra människor som inte är lika högtstående som man själv. Det behövs en särskild begåvning och förmåga att förstå det som inte är synligt för de underlägsna individerna.

Om vi jämför det med den klassiska formen av rasism; att en viss ras är överlägsen och mer värd än andra raser, så ser vi att likheten är stor.

Gudskomplexet och den grandiosa, narcissistiska människan liknar varandra. Skillnaden är att de med Gudskomplex också agerar enligt en övertygelse om att man har ett speciellt och unikt uppdrag som ingen annan är kapabel att utföra.

När det gäller de svenska makthavarna och hur de agerar när det gäller flyktinginvandringen så ligger antaget nära att de har ett Gudskomplex. Det finns ingen rimlig samhällsekonomisk vinning, det finns ingen uppsjö av spetskompetens bland de som kommer hit. I själva verket har dessa människor helt krasst ingenting att tillföra landet. Utom den att öka befolkningen vilket enligt statsministern är en stor bidragande anledning till hans och övriga ansvarigas inställning till att invandringen ska fortgå i en accelererande takt.

Nu är det ju så att Sveriges befolkningsmängd om inte exploderar så åtminstone ökar kraftigt. Om något decennium är vi 10 miljoner invånare. Sett ur ett annat perspektiv så är det ju ett faktum att invandrarna från outvecklade länder föder många barn så det lär inte ligga någon högre risk i att Sveriges befolkning skulle minska.

När det gäller argumentet att invandrare kommer att behövas för att "klara välfärden" är det till viss del sant. Asylinvandrarnas behov av anställt folk i hela den offentliga sektorn ökar ju denna personalgrupp med blixtens hastighet. Hur många som har och har fått jobb i asylfabriken kan man ju bara spekulera om, men sannolikt är det fråga om tiotusentals kanske hundratusen jobb eller mer.

Då hamnar man ändå i läget att makthavarna räknar med att dagens underutbildade flyktinginvandrare bara blir en grupp som ska betjänas, inte tjänas på. I den skattefinansierade offentliga sektorn blir skattekronorna allt tyngre.

40-talisterna har skaffat sig själva de bästa förutsättningarna för lägre skatter naturligtvis. Istället har man lagt alla höga skatter för en svällande offentlig sektor på de senare generationerna (med början 1950!).

Det mest framträdande hos de grandiosa människorna är föraktet för andra "lägre stående". Det är väldigt tydligt när det gäller de som är kritiska mot massinvandringen men också alla "lantisar" som talas om som halvimbecilla.

Ett typexempel är Katarina Mazettis uttalande i ICA-kuriren om den svenska kulturen i allmänhet och landsbygdens kultur och folk i synnerhet. Där ingick också ett remarkabelt uttalande om SD:are:

"Han (arrangör) påminde mej om ett gäng Sverigedemokrater som kom till folkmusikfestivalen i Umeå för några år sedan. Med aggressivt framskjutna hakor hävdade de att den svenska folkmusiken borde hållas Ren, ingen jäkla mångkultur...../....Den enda rent svenska folkmusiken är väl näverlur och kohorn, och att kula eller köla – det vill säga ett sångsätt som går ut på att med gäll röst vråla hem korna."
"Kanske borde någon grävande journalist snoka lite i Sverigedemokraternas stamtavlor, de har ju själva begärt en sorts etnisk rensning i riksdagen. (Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sej i generationer och bara gifter sej med varann. De sitter där gravt inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70)".

Ack, vad hon har rätt Mazetti. Den samlade kultureliten är så inavlad att den knappt har några individuella särdrag kvar. Med hängande läppar och en kraftigt reducerad perception och realitetstesting, sitter de inklämda tillsammans i Stockholms innerstad.

En mindre grupp av dessa anser sig också ha en mission och har en orealistisk bild av sin egen makt till förändring.

Herrar som Mattias Gardell, Per Garthon och Henning Mankell brukar därför ge sig ut på seglats med sitt Ship to Gaza. En fulländad frälsarmission att förse Gaza med varor som man tror kan behövas  i den ständigt (eget förorsakade) fattiga provinsen. Fast det hela är egentligen en täckmantel för att "komma åt" Israel, eventuellt utplåna den judiska staten, vad vet jag? Vem vet vad som rör sig i hjärnan på herrar med Gudskomplex?

Likt Gardell et al. fungerar våra makthavare med huvudsäte i Fredrik Reinfeldt. Han tycks tro att han har ett helgonlikt skimmer över sig där han har makt att döma levande och döda.

Olyckligt nog har den grandiosa Gudspersonen en annan sida. Så är det alltid. För att upprätthålla den gudalika personligheten måste man ringakta andra, de som är tillåtet att ringakta. I själva verket saknar den grandiosa människan empati med de mindre lyckade människorna. Det blir hans sätt att kompensera för egna tillkortakommanden och brist på självkänsla. För så är det. Inuti är man så liten, så liten.

Sveriges litenhet på jorden har man kompenserat med att fungera som hela världens frälsare. Men det har aldrig varit som nu. Det hela har glidit in i ett tillstånd av totalt vansinne. Och i gatumiljöerna härskar våldet som ett normaltillstånd. Bloggaren tror inte det finns många svenskar som känner framtidstro och tillförsikt när det gäller barnens framtid. Istället finns ett osunt förtroende för "samhället" som man har låtit gifta sig med staten.

Det är detta som gör bloggaren helt illusionslös när det gäller svenskarnas förmåga till uppror. Om makthavarna beter sig som folkföraktande svin är det  helt obegripligt att folket bara tiger still. En undersökning från EU visar att svenskar är det europeiska folk som rankar religion och dess institutioner allra lägst, medan förtroendet för stat och myndigheter är högst.

Så när svenskarna accepterar makthavare och stat som Gud, är det inte konstigt att de senare också har tagit på sig den rollen.

Ett galopperande vansinne har samma egenskap som tröghetslagen. Något måste stoppa det´. annars fortgår det för eviga tider. Om nu folket har avväpnats och tappat sin känsla och ansvar för landet de ärvde, vad återstår?

Det blir extremisterna; de som har tagit över våra gator med våld och förstörelse. Dessa föraktar de Gudsmän - och kvinnor - som nu befolkar maktens korridorer.

Extremisterna: de från vänster och de från höger har redan fångat in ett stort antal missnöjda väljare. Och de kommer att fortsätta att göra det. Vänsterextremisterna i V, MP, F! och t o m SSU har lika få skrupler som någonsin SvP och Svenska motståndsrörelsen. Men vänstern vill inte ha blod på sina händer utan har sina gatuarméer i AFA och Revolutionära Fronten. Därför protesterar man aldrig mot det vänsterextremistiska våldet. Det tjänar deras sak. Och de som känner sig utvalda för att de tillhör en speciell ras, oavsett vilken, har också sina potentiella, lejda mördare minst en armslängd ifrån sig själva.

När en grupp har placerat sig själva högt upp på himlavalvet och förstrött blickar ner på sina imbecilla undersåtar så får man räkna med att där nedanför mobiliserar sig en fiende som inte är vare sig känslomässig eller ansvarsfull.


Kommentarer

Anonym sa…
En cykeltur erbjuder härlig motion, i synnerhet i det väder som nu vederfares oss i Svedala. Men snälla Maj, innan du kliver över nationsgränser och in i andra världsdelar, tag reda på vad du talar om. Angående Palestina är du helt ute och cyklar. Du har tydligen inte en susning om vad konflikten handlar om.
En rekommendation till läsning är Ingmar Karlssons "Bruden är vacker, men har redan en man"
MvH/J_B
Maj Grandmo sa…
Tror inte min kommentar publierades. Jag skrev att Mellanöstern är ett stort minfält att diskutera omkring. Men att jag ska försöka få tag i boken på nätet.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn