God, glad eller trevlig?Ja vad önskar man andra människor på Sveriges nationaldag 6 juni? Trevlig nationaldag låter stelt och (o)roligt och ingenting man kan identifiera sig med. Och såväl god som glad är direkt kontraproduktiva. Det finns ju inget land att glädja sig åt. Svenskar existerar inte, svensk kultur skrattas det åt, nationaldagen firar för övrigt inte Sverige. Istället har vi välkomstcermonier för de invandrare som har givits medborgarskap under året. Vad nu detta är att firas, svenskar finns inte och därmed blir ett medborgarskap bara ett papper som möjliggör att man kan rösta. Vad nu detta innebär.

Slår på TV:n. Fyran har bjudit in Loreen som pratar om samer och den fula nationalismen. Så går man över till de "fina värderingar" och SD som numer kallas för  "anti-demokratiska". Det är alltså det vanliga klyket. Tröttnar man aldrig?

Tittar man på det "anti-demokratiska" så är det ett relativt nytt begrepp. På sidan synonymer.se kan vi läsa att 'antidemokratisk' är ett annat ord för 'diktatorisk', 'totalitär' och 'fascistisk'. Det är alltså så man definierar SD. Gäller det i sådana fall inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet vars rötter är långt ifrån demokratiska? Faktum är att båda är extrema och bygger sin politik på utsätta folket för ekonomiska och sociala syrmedel samt indoktrinering och hjärntvätt av barn redan på dagis. För att begränsa individers handlingsutrymme inför man skyhöga skatter.


Det verkligt antidemokratiska är emellertid att man har definierat om demokratin. 'Folkstyret' har idag vridits 180 grader till att betyda "alla likas värde". Den gemensamma värdegrunden har också övertagit själva grundlagarna.

Hans Bergström var för över 10 år sedan chefredaktör på DN. 2003 flyttade han till USA efter det att han hade degraderats  till kolumnist. Han har fortfarande modet att sticka ett svärd rakt in i solar plexus på de svenska politikerna och journalisterna. Han vänder sig främst mot hur Sverige i allmänhet och skolan i synnerhet har lyckats genomdriva ett likhetstänkande som nu antar groteska proportioner.

På en gammal nättidning; DSM, intervjuas Bergström där han uttrycker att Sverige är en enpartistat och att ingen verkar fatta det. Man får helt enkelt inte sticka ut ur likhetssamhället utan att det kan orsaka negativ konsekvenser på jobbsidan och bostad. Absolut konsensus måste råda. Ungefär som på cirkus: Största möjliga tyyysssstnad...

Där andra länder genomgick 68-generationen utan någon större skada, så fastnade Sverige i denna diktatoriska jämlikhetsdiktatur. Att en viss Olof Palme som utbildningsminister skapade flumskolan genom lgr-69, så är han ansvarig för att flera generationer skolbarn fått en politiskt korrekt fostran baserad på värdegrunden istället för på kunskap.. Numera säger man det rent ut. Skolan ska finnas till för att förmedla, inte kunskap utan skolans värdegrund. Det sociala fostringsverktyget.

Att den svenska skolan skulle vara segregerad p g a det fria skolvalet är verkligen första klassens tillrättaläggande av sanningen efter egen ideologi. Och att ständigt hänvisa till att "svaga" elever är förlorare är faktiskt riktigt. Fast på ett helt annat sätt än latte- och rödvinsvänstern påstår.

I artikeln Skolverket ger falsk bild av enig forskning  ( konstig satsbyggnad) skriver Bergström om att den svenska skolan enbart utgått från de sämst presterande när man har konstruerat systemet. 27 procent av de svenska eleverna är lågpresterande. I Singapore är de 8 procent och i Finland 12 procent. Återigen är likriktningen och jämlikhetsdiktaturen vinnare på bekostnad av alla, särskilt "svaga" elever. Vi är alla förlorare i Sverige. Men det är i alla fall jämlikt.

I fortsättningen ska han, förutom att dyka ner i det alltmer socialistiskt präglade Sverige även diskutera omkring kultur. Hans nästa projekt gäller den muslimska kulturen.
"Det andra projektet gäller den muslimska världen och hur en hel kultur förnekar modernismen och vilka följder detta fått och i än högre grad hotar att få - inte bara globalt ekonomiskt utan i alla olika avseenden. Vad det ytterst handlar om är demokratin och det öppna samhället, som inte längre hotas av vare sig kommunismens eller fascismens ideologier utan av religiös fundamentalism. Plötsligt har tankar och föreställningar med förankring i 600-talet fått ett slags folklig legitimitet samtidigt som detta kommit att hota hela Västvärlden."

Tino Sanandaji, den frispråkige liberalen har uppdaterat den s k Utanförskartan, Att denna rapport inte har fått någon större spridning förstår man när man har läst den.

Några punkter ur den:
  • Mellan 1990 och 2006 ökade antalet utanförskapsområden från tre (3)stycken till 156 stycken. Sedan ville inte Alliansen mäta längre. Nu när Tino Sanandji har ryckt tag i "råttan ur berget" som han skriver, så visar det sig att 2012 hade dessa områden ökat till 186.
  • Samtidigt har antalet som jobbar sjunkit till c:a 50 procent medan i de typiska svenska områdena låg på drygt 78 procent.
  • Samma fenomen återupprepas i skolan. 50 procent går i utanförskapsområden ut skolan utan fullständiga betyg. Men nu är siffran också hög i typiska medelklassområden. Omkring 20 procent har misslyckat att få fullständiga betyg.
Utvecklingen i Sverige är bisarr. Varför fortsätter Alliansen på den inslagna vägen och t o m jobbar för att släppa in fler och fler flyktingar? Var finns haken?

Under sossarnas regeringstid hade man svårigheter att driva igenom budgeten uttan stöd från något annat parti. År 2006 utpressade Miljöpartiet S att man skulle stödja den kommande budgeten om regeringen sade ja till den flyktingamnesti som MP hade lobbat om. S och M hade sagt nej till en sådan amnesti men nu tvingades alltså regeringen till att 25.000 "gömda" och "papperslösa" från företrädesvis Mellanöstern och Afrika att få uppehållstillstånd.

Den sittande regeringen Reinfeldt har också varit beroende av ett annat parti för att driva igenom sina propositioner. Och vi kan se att MP har varit lyckosamt även här. Detta lilla extremparti är det som i praktiken styr Sverige genom utpressning och mutor.

Migrationsverket är en myndighet och har ingen befogenhet att ta avgörande beslut som t ex att öppna gränserna för alla syrier som styr kosan hit. Att myndigheter agerar domstolar och exektuv makt är om något ett tecken på att det står väldigt illa till i konungariket.

Så vad ska man säga? Glad nationaldag?

 
'

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn