Språkpolisen: UppdateringInteriör: Uppsala Universitet


Detta inlägg kan fungera som en utvidgning av det förra, för det handlar om kvaliteten vid svenska universitet och högskolor.

Nyheten är att den europeiska byrån för kvalitetsmätning av högre utbildningar (ENQA) totalt sågar Sveriges mätmetod och utvärdering av högre utbildning. Det var en hel del bråk om detta för fyra år sedan när universitetskansler Anders Flodström avgick med buller och bång från utredningen som skulle ta fram ett sådant mätinstrument. 
Lunds Universitet

Utvärderingen om kvaliteten på universiteten kom att bli en mätning över hur studenterna lyckades med utbildningen. Enligt Anders Flodström så var det ett uselt mätinstrument och opponerade sig mot Högskoleverket. Kvaliteten i utbildningen måste ju mätas utifrån kursernas innehåll, menade Flodström (vilket väl är ganska självklart). Men regeringens forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz kastade detta förslag i papperskorgen.

I höstas kom första kallduschen. Inget av Sveriges sex största och mest ärofyllda universitet fanns med på Hot 100-listan över universitet och lärosäten med störst anseende i världen. Uppsala Universitet rasade mest, därefter Lund. Att Sveriges äldsta och uppenbarligen f d bästa universitet är på dekis är ingen nyhet. Det enda stora utbildningscenter som fanns med på listan var KI (Karolinska Institutet). Hur har det kunnat gå så illa?

Well, satsar man allt på en häst så är risken att förlora väldigt stor.

q
Genusvetarnas slakt av innehållet i grundläggande vetenskaper, genusanpassning, genuscoacher och genusutbildning av lektorer och professorer, är en skam för universiteten och är sannolikt den största bidragande faktorn för fallet.

Därefter är det studenternas kunskaper som långtifrån håller måttet. Vid varje årskulls inledningstermin måste förberedande kurser ges, dels för att fylla upp stora kunskapshål och dels för att studenterna ska lära sig hur man studerar!

Professor Bo Rothstein skrev redan 2007 att Uppsala Universitet borde förlora sin auktoritet för högre utbildning. Anledning: Eva Lundgrens "forskning" om män som stympade och ritualmördade barn nedgrävda lite överallt. Lundgren påstod också att hennes forskning visade att alla män är våldsamma och känslolösa, även de som inte är våldsamma och slår kvinnor och mördar barn. Det var bara en hake. Lundgren hade hittat på alltihop.

Rothstein förklarar:
"Risken är signifikant högre att vissa grupper av män utsätter sina makar för våld." Lundgrens egna data visade att risken att utsättas för våld är klart högre för kvinnor vars partner är arbetslös, inte är född i Sverige eller är drogmissbrukare, men detta hade hon inte redovisat."
Det Uppsala Universitet då gjorde, var vad de inte gjorde. De drog inte tillbaka Lundgrens "forskning" utan lät den vara. Ett frö draksådd var satt och utgjorde grunden för explosionen av genusvansinne. Året var 2007 och om jag får bedöma så tycker jag nog att polariseringen och åsiktsförtrycket har ökat i omfattning sedan dess. Speciellt gäller det "anti-rasism" och vänsterfeminism som har ökat sitt inflytande till att bli en statsreligion. Med rätt att döma.

Lundgrens fiktiva forskningsresultat är en del av den politiska bas som statsfeminismen vilar på. En uppenbarligen störd och identitetsförvirrad kvinna lägger grunden för ett lands utbildningspolitiska riktning. 

Nu kommer också ytterligare en bredsida mot den svenska utvärderingen av utbildningarnas kvalitet. Sveriges Universitetskanslerämbete (UKÄ), med sitt utvärderingsinstrument av kvaliteten på svenska universitet och högskolor, utesluts ur ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Det var ju denna träta som ursprungligen ledde till att universitetskansler Anders Flodström avgick medan Tobias Krantz (FP) minsann stannade kvar. Vad är det bloggaren brukar säga? Jo, bort med politikerna från alla betydelsefulla och beslutande församlingar och institutioner.

Här kan man läsa vad tidigare universitetskansler Anders Flodström och kollega Lena Adamsson själva skriver om det svenska misslyckandet.


"I september 2012 kom beskedet från den europeiska kvalitetsorganisationen ENQA att systemet inte lever upp till europeisk ministeröverenskommen standard. Underkännandet rörde såväl systemet som sådant som den helt oacceptabla politiska styrningen. HSV:s medlemskap sätts nu under granskning av den organisation man själv varit med att starta. Frågan har vid flera tillfällen varit föremål för interpellationsdebatter i riksdagen där vår utbildningsminister varje gång (liksom statssekreteraren i andra sammanhang) kompenserar sin okunnighet med gott självförtroende och meddelar att Sverige i själva verket leder utvecklingen i Europa. Sverige är föregångare och det kommer alla snart att förstå!"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn