Landet Bakom

Landet Lagom: Vart tog det vägen? Sverige har alltid spelat i en liga för sig. Maken till extremt land är svårt att hitta, åtminstone ibland västländerna. Genom att hela tiden hänvisa till lagomheten har vi trott att vi kommer undan. Men numer är vi inte bara extrema, utan också bakom (flötet?).

Sorgebarnet skolan har inte alltid varit en anarkistisk och okontrollerad cirkus utan har också befunnit sig i den andra polen.

När bloggaren gick mina sex första år i skolan så började dagen alltid med psalmsång och Fader Vår. Efter rasterna så ställde vi upp oss i snörraka led i bokstavsordning. Likadant var det utanför matsalen. Om det av någon anledning inte var tyst i ledet så fick vi inte gå in och äta.

Efter det att läraren hade rättat skrivningar så berättade hon alltid om vem som hade varit bäst. Jag trodde aldrig att "min" skola skulle te sig så extrem 40 år senare. Men som sagt, dagens skola är om möjligt ännu mer extrem så då verkar den gamla bara en aning otidsenlig.

Eftersom "alla ska med" så buntar skolan ihop alla elever under samma tak. Borta är Hjälpklasser, Obs-klasser och specialklasser. I det extrema bakom-Sverige finns inga biologiska skillnader mellan barnen. Det finns bara strukturer. Väldigt många strukturer. Strukturerna är odemokratiska därför att de skapar skillnader.

Det är inte så underligt om behovet av att sticka ut blir pockande. Åtminstone skulle jag känna så. Jag skulle börja sjunga "Tryggaräkan" och be en bön inför skoldagen.

"Demokratisk" har kommit att betyda "lika". Om allt är så lika som möjligt så är det demokratiskt. Att vara "anti-demokratisk" är också att vara "anti-feminist", "klimatförnekare" etc eftersom man då avviker från likhetsdiktaturen. Den kritiska punkten ligger i ett motsatsförhållande där diktatur är demokrati och tvärtom. (Jmfr Orwell 1984)

Sverige är ett av de få länder (kanske det enda?) som inte har en författningsdomstol. Det är existensen av en sådan som markerar graden av demokrati. Men ingen pratar om en författningsdomstol; allmänt så vet man inte vad det är.

Författningsdomstolens främsta uppgift är att övervaka att grundlagarna följs. Brott mot t ex yttrandefriheten skulle omedelbart bli ett fall för författningsdomstolen. Till skillnad mot de ordinarie politikerimpregnerade domstolarna så skulle författningsdomstolen enbart bestå av de insatta och professionella.


Avsaknaden av en författningsdomstol innebär att mycket av det som borde vara grundlagsskyddat, inte är det. , Samvetsfrihet är en sådan. Just nu pågår ett fall där en svensk barnmorska har förlorat 2 jobb för att hon har angivit samvetsskäl till att hon inte vill medverka i aborter. Ellinor Grimmark är pingstvän och anser att abortera friska foster är fel. Fallet kommer att behandlas i EU-domstolen för att klargöra om Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna genom sin diskriminering. Bloggaren gissar på en fällande dom. Vilket i sig inte betyder att Sverige inför en sådan. Abortlagen är en helig ko i det här landet.


En annan märklig omständighet hos de svenska lagstiftarna är att vi inte har en Samtyckeslag (allt sex utan samtycke är straffbart).

Båda lagarna råkar beröra feminismens domäner. Dessa tror ju som bekant inte på att våldtäkterna har blivit fler i Sverige. Det är bara en "följd av. den svenska jämställdheten där kvinnor nu vågar anmäla"!) En samtyckeslag skulle inte ändra något eftersom könen är fast i sina strukturer och normer. (Suck, vad ska man säga?).

Vänsterfolk är naturligtvis mot en samvetsfrihetslag. Stöveltrampen ekar över kullerstenarna.

Barometern skriver i en krönika mycket insiktsfullt och nyanserat om frågan om samvetsfrihet.

"Frågan om samvetsfrihet är komplex och de som har de mest tvärsäkra omdömena är många gånger svåra att ta på allvar. Debatten stannar ofta vid argument som att ”abortmotståndare vädrar morgonluft” eller att den ”kristna högern” flyttar fram sina positioner. Fast krav på samvetsfrihet vid exempelvis omskärelse av barn inom etiska minoriteter har också hörts från sekularister inom humanisterna."
"De vänsterskribenter som rakt av avvisar samvetsfrihet för vårdpersonal, stödde säkert möjligheten för svenska män att göra vapenfri tjänst – trots att det var ett demokratiskt fattat beslut att landet skulle försvaras av en värnplikstarmé. Så var det med den logiken och respekten." 

Så sant.

Kommentarer

Anonym sa…
Belgien är ett land i Europa som inte har en Författningsdomstol.Sverige är det andra landet som inte har detta.Undrar hur det är i USA , Canada eller SydAmerika?KATINKA GLAH
Maj Grandmo sa…
USA har ju en väldigt mäktig högsta domstol som skyddar deras författningar.

Canada har också en, men de sydamerikanska länderna...? Det borde vara Brasilien då.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn