Demokrati modell Sverige måste avskaffasVilken generation är det som i huvudsak sitter vid makten 2014? Bloggaren bara gissar, men nog måste det vara 60-talisterna? Tätt följda av traumatiserade 70-talister.

Trots att de flesta borde ha gått i pension så sätter de fortfarande ner sina bockfötter i var mans trädgård. 40-talisterna, bloggarens allra största favorithatobjekt. Men det gäller förstås inte alla 40-talister, utan borgarbrackorna som utgjorde 68-vänstern. Att de var just rika akademiker bidrog till att mina, och andras, antipati ökade efterhand till avsmak.

De är den i särklass mest välbärgade generationen som Sverige har haft i sitt sköte. Så allt de sade sig stå för; kamp mot orättvisor och klassklyftor, kamp mot marknadsekonomi, profit och kapitalister, kamp mot maktstrukturer och hierakier, kamp för medbestämmande på universitet och högskolor, kamp för socialism och den marxistiska människan; förvandlade man till "dygder" som har försett dem med höga löner, karriärer, aktieplaceringar med oförskämda vinster, skrythus och täppor nere i Spanien. Samtidigt har Sverige trasats sönder i obegripliga familjekonstellationer där barn och ungdomar aldrig har mått så dåligt. Pengarna räcker aldrig eftersom minst hälften av inkomsterna göder expansionen av 40-talisternas"välfärdssamhälle".

Men allra mest förödande var att demokratibegreppet urholkades till att bara omfatta 40-talisternas definition om 50/50-representation på arbetsmarknaden och att "allas lika värde" var en följd av denna version om rättvisa och jämlikhet Det.satte sig som en trämask i svenskarnas huvuden, orättvisor sågs överallt där inte sakernas tillstånd var precis i jämvikt. Och det har inte gjort oss lyckligare....

Här är ett föredrag som hölls under den s k Freedom Festivalen i maj 2013. Frågan är om inte demokratin i dagens version har gjort sitt.Frank Karsten - Demokratins baksida from LvMI Sverige on Vimeo.
Eftersom sossarna var vid makten i ...60 år(?) skapades en samhällsuppbyggnad med tusentals byråkratiska överbyggnader, var och en med sina undergrupper, där alla var kopplade till alla. Det skapades en politiserad makt över människornas liv på alla nivåer.

Den tredje statsmakten, media är precis lika korrumperad som i vilken diktatur som helst. Man är bara en megafon för 40-talisternas kalla världsbild. Så intill perfektion är alla beroende av alla så att idag går det inte längre att bygga upp något alternativ till rådande system.

D v s om man inte är beredd att riva hela skiten efter Karstens recept.

Vi måste föra Sverige tillbaka till närdemokratin. Väck med den ohållbara byråkratiska överbyggnaden. Väck med 95 procent av politikerna. Väck med kommunerna och bilda små egenförsörjande enheter baserade på egen företagsamhet och ansvar inför väljarna. Kalla det vad ni vill; kibbutzer, kolchoser, socknar, gårdssamverkan, stadsdelsenheter, byalag eller anarki. Hela tanken bygger på att politik inte längre finns som en styrfaktor. Hela politikertanken måste helt enkelt bort. De behövs inte för att få demokrati att fungera. Demokrati och politik har egentligen inte med varandra att göra om man tänker efter. Åtminstone inte enligt den svenska modellen.

Vänstern har skapat hela denna koloss på lerfötter som har kommit att styras av mer eller mindre undermåliga individer. Titta bara på sossarnas Stefan Löfven och hans företrädare Mona Sahlin. Titta på kommunpolitikerna som inte kan skilja på upp och ner eller höger och vänster.

De bygger arenor för skattepengar som sedan går med förluster i mångmiljonklassen. De "satsar" på kulturen genom att köpa fula konstverk (som ingen har frågat efter), för flera hundra tusen. De köper nya stadsbussar varje år som går på biobränsle, vilket tar så mycket odlingsbar jord i anspråk att det blir en riktig miljöbov. De köper dyra bostadsrätter åt socialfall vilket underminerar invånarnas fria val av boalternativ.

Back to basics. Dagens Sverige är resultatet av ett monstruöst feltänkande om att "svälta räv" och bygga bort de värden som en gång skapade landet.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn