Värderelativism maskerar både dumhet och feghet

Lena Andersson, författare och journalist fick förra året Augustpriset för sin självutlämnande roman Egenmäktigt förfarande. Dessutom erhöll hon Publicistklubbens Guldpennan.

Andersson är skarp - och uppenbarligen sårbar. Hennes kolumner i SvD kan vara snåriga att ta sig igenom, vi är ju inte vana att anstränga oss. Men om man gör det, så får man en intellektuell tripp. Hennes bataljer mot kristendomen är många och bitska. Men hon är konsekvent i sin religionskritik. Att hon sedan ägnar så stor möda på att förklara varför kristendom är vidskepelse, sagor och fördummande, ger en känsla av att religion är väldigt viktig för henne. Och att det finns en slags sorg över att hon själv inte har förmåga att tro på något.


 I ett direkt angrepp på Svenska kyrkans allt tilltagande trosrelativism, med nya ärkebiskopen Antje Jackelén i direktfokus, skriver hon så att tangenterna blöder: "Med Gud in i tankelättjan".

I en postmodern värld går allt att relativiseras. "Himlen är blå"; "Blått finns i allt". "Jesus är som Muhammed; Gud är större, Allah Akhbar". Ingenting är absolut, konkret eller självklart. Allt ligger på ett gungfly. Och ingen behöver ta ställning. Värde- och kulturrelativism är fegt undanglidande, kunskapsmässigt låg och är ett effektivt sätt att maskera intellektuell kvalitetsbrist. Med andra ord: Hariga dumskallar med låg bildningsnivå.


Hur kan dessa ha tagit ett sådant fast grepp om Sverige? En förklaring är att det finns ett kunskapsförakt; en annan att vi är slöa och inte orkar hålla oss uppdaterade. En konsekvens av sossefieringen där ingen är förmer. Likställdhet tillåter inga genier. Jämlikhet sätter ribban lägre och lägre för att "alla ska med" (Allah ska med). Jämställdhet tillåter inga skillnader.

Lena Andersson skriver att kristendomen i dagens Sverige har funnit en ny väg till kväsning av kunskapstörst och tankefrihet. Utan att hon skriver det rent ut så är detta något som präglar hela samhället.

"I dag har de utsett en annan form av andlig synd som orsak att fördela skam, skuld och låghet – den intellektuella synden att hävda att något i verkligheten förhåller sig på ett visst sätt snarare än på ett annat,"

"Begår man (dessa) fel har man enligt det nya syndaregistret brister i sin mentala utrustning. Man lider av svartvitt tänkande, man är fyrkantig, tvärsäker och har en torftig livstolkning. Liksom med den forna synden ges inga argument, utan man går direkt på personens okänslighet inför att saker ”inte behöver vara antingen eller utan kan vara både och”.

Hur sant är det inte? Relativisterna anklagar kunniga människor för att vara enkelspåriga och enfaldiga. Men om världen skulle ha skapats av relativisterna så skulle fortfarande livet bara finnas i vattnet med kvastfeningen som enda livsform. Så illa är det.

Värde- och kulturrelativisterna har helt tagit över definitionen av kunskap. Allra värst är vänsterfeministerna som inte ens accepterar de grundläggande vetenskapliga principerna i fysik, kemi, biologi och matematik. Man har infiltrerat hela universitetsvärlden och Sverige kommer att dö sotdöden om dessa hoppetossor lyckas i sin slakt av kunskapssamhället. Och kvastfening relativiseras säkert till "vattendjur", d v s om de överhuvud taget vet vad det är.

Till syvende och sist handlar relativiseringen om att undvika konflikt. Lägger man sig ner och spelar död anfalls man inte , sägs det. Värderelativisterna är så fega att de i ett samtal, diskussion och debatt, upprepar orden "mänskliga rättigheter" och "allas lika värde" c:a 30 ggr i minuten. Då är man på riskfri mark. Ju mer konkret man är och ju mer man avslöjar av sin kunskapsbank ju mer misstänkliggörs man.

Bloggaren har själv utsatts för detta. Nedvärderande och föraktfulla, mest män, slår ner som en falk och försöker kapa ämnet. De är bara en millimeter från att säga "håll käften, kärringjävel". Fast annars är värderelativisterna mest kvinnor. Det är säkert så att kvinnorna saknar mäns självförtroende att stå upp för sig själv och de egna åsikterna. Rädsla är kunskapens värsta fiende, hur konstigt det än låter. I alla fall i Sverige där man är på betydligt säkrare mark om man döljer vad man kan.

Värderelativisternas verkliga fiende är värdekonservatism. Här finns allt, precis allt det som värderelativisterna hatar, på djupet för en gångs skull.

"Värdekonservatism är uppfattningen att samhället bör bevara och förstärka en viss etik (vissa värderingar) eftersom man anser att den är nödvändig för ett gott samhälle. Värdekonservativa identifierar vanligtvis västerlandets traditionella kristna etik som den etik som bör vara vägledande i samhället. Personalismen är en teoribildning inom värdekonservatismen som tar ställning mot socialismens kollektiva lösningar, såväl som mot liberalismens betonande av individualism."

Det är inte alla som går i taket över detta. I själva verket är det en ganska självklar uppfattning från de som man betecknar "vanligt folk".

"Vanligt folk" är fast i relativisternas garn genom att dessa stoppar förmedlingen av all baskunskap; kunskapsförmedling är förlegad och hindrar ett "kreativt och kritiskt" tänkande. Det "kreativa och kritiska" tänkandet är se (o)kunskapen genom olika typer av glasögon: Normkritiska glasögon och genusglasögon är förstås de vanligaste numer. D v s glasögon som förvränger och grumlar alla utblickar.

Världens mäktigaste kvinna är för övrigt värdekonservativ: Angela Merkel och hennes CDU. Undrar vilka glasögon Merkel har. Inga av de ovanstående i alla fall.

Värde- och kulturrelativisterna kan aldrig nå makten. Helt enkelt p g a kunskapsbrist, socialistiska värderingar, feghet och dumhet. Dessutom tycks det inte finnas några behov av en utvidgad kunskap. Kunskap förhindrar ju "ett kreativt och kritiskt" tänkande.

Lena Andersson igen:

"I teologisk dunbolsterdiskurs ska man inte använda språket för att förmedla en klar tanke, det som brukar vara en av dess viktigare funktioner. En klar tanke är nämligen en begränsande tanke, en tanke som föreslår att något är på ett visst sätt och som därför riskerar att utesluta andra möjligheter eller möjligheten att allt kan vara hur som helst."

Dumhet eller möjlighet?

Annika Borg är präst i Svenska kyrkan och har retat gallfeber på de socialistiska prästinnorna som bara predikar anti-rasism, mänskliga rättigheter och "allas lika värde" tills man kvävs. De slår oavbrutet varandra i huvudet med sina värderelativistiska tolkningar som just utmärks av att det inte finns några tolkningar. Man har istället gjort kyrkan politisk.

Så här skriver Borg om den svenska kyrkans förfall:
"Ett av skälen till att debatten havererar innan den ens har börjat är att det postmoderna paradigmet i dag är förhärskande inom stora delar av teologin. Ställer man frågor om hur det förhåller sig med Jesu frälsande funktion, om Jesus är Guds son och uppstod från det döda, får man en respons som har sitt ursprung i ett relativiserat sanningsbegrepp. Det finns bara "hur jag förstår det hela", eller "hur du förstår det", inte någon objektiv sanning utanför mig själv. Och precis som i många andra sammanhang där postmodernismen brett ut sig blir det relativiserade sanningsbegreppet paradoxalt nog en dogmatisk Sanning."

Hur sant är inte det? Värde- och kulturrelativisterna har norpat åt sig tolkningsföreträdet och har skapat de senaste decenniernas "fördumningsindustri" (Tanja Bergkvists term). Det är en industri som förstör miljarder av våra pengar. Och vem frågar oss om vi anser att det är något fantastiskt?

Ingen frågar sig egentligen om hur våra pengar spenderas och det faktum att vi inte har någon beslutanderätt om vart pengarna går. Det är skrämmande. Mer än skrämmande.

I det svenska valet i september lägger jag ner min röst. Jag skriver på ett blankt papper: "Allt jag begär är att jag och mina pengar blir tagna på allvar".
Kommentarer

Anonym sa…
VÄRDERELATIVISM som VAPEN
Värderelativismen är vänsterns vapen i kampen för att krossa västvärlden. Om västerlandet skulle jämföras enligt samma måttstock som andra kulturer och samhällen så skulle väst vinna på KO i första ronden. Det vet vänstern. Men vänsterns mål är krossa ...

När kommer vänstern att ge oss en analys av sharialagstiftningen utifrån ett sekulärt, feministiskt, HBTQ-perspektiv?

När får Sverige den första genuscertifierade moskéen?

NÅGRA FRÅGOR TILL RELATIVISTERNA
* Vad är bra med det sekulära, jämställda Sverige?
* Vad är dåligt med det sekulära Sverige?
* Vad är bra med Islam?
* Vad är dåligt med Islam?
* Vad är bra med Sharia?
* Vad är dåligt med Sharia?
* Blir det sekulära Sverige bättre eller sämre med mer Islam?
* Vill du att etniska sekulära svenskar skall förbli i majoritet i Sverige?
* Vilka muslimska länder tycker du bäst om? Det finns 56 muslimska länder att välja på.

kung_och_fosterland


Anonym sa…
VÄRDERELATIVISMENS NÖDVÄNDIGHET

Utan värderelativismen så skulle vänstern vara tvungen att erkänna att kapitalism är överlägsen kommunism! Och att västerlandet är den den överlägset mest framgångsrika civilisationen i all tid.

Det kommer aldrig att inträffa. Vänstern är hatdriven och kommer så att förbli så länge som vänstern förhindras att skörda vad den sår.

kung_och_fosterland

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn