Som om verkligheten är fiction

"What's wrong with Sweden", frågar sig NewYork-journalisten Bruce Bawer´när han samtidigt recenserar boken The Swedish Story, skriven av bloggaren, debattören Jon Sjunnesson.

Först och främst; Bruce Bawer har inte mycket till övers för "Den tredje ståndpunkten", den svenska formen av konsensussocialism. (Är det inte något obehagligt över sossarnas beskrivning av sitt samhälle mitt-i-mellan: tredje ståndpunkten?)

Samtidigt som Bawer avskyr den svenska överlägsenheten och dubbelmoralen i den förmenta "godheten", så är han fascinerad av att det tydligen går att få en svensk till i princip vad som helst. Bara det är en skvadron av politiker och myndigheter bakom. "Staten är god" i Sverige. Läs vidare


Hans massaker på "den svenska modellen" och dess hjärta, Välfärdsstaten, ger för bloggaren ett något skamset välbefinnande. Inympad som man är av likhetsdiktatur MEN att vi ska gilla olika. Inga skillnader är tillåtna, inte ens könsskillnader. Samtidigt talar sig makthavarna höga för sin multikulturalism i vilken vi ska vara tacksamma för alla impulser utifrån som ska berika oss barbarer.

Svensk logik, saknar det lilla extra för att den ska vara ologiskt. Det blir bara ingenting. + och - tar som bekant ut varann.

Bawer skriver om den svenska skolan som en social uppfostringsanstalt, där det s k kritiska tänkandet bara förmodas leda fram till en socialistisk lösning. Kunskap blir underordnad och vi ser ju nu hur skolan förhåller sig till andra länders.

"Kritiskt tänkande" låter positivt och konstruktivt. Jämför med "indoktrinering" och hur de negativa vibbarna vaknar. Men det är indoktrinering skolan handlar om. Det ges inga alternativ till de icke-socialistiska idéerna.

Den s k Värdegrunden skapades i början av 90-talet som ett socialt fostringsverktyg i skolan: från förskola till gymnasieskolan. I samma veva genomfördes kommunaliseringen trots en enstämmig protest från Sveriges lärarkår.

Svenskt utbildningsväsen och "det kritiska tänkandet" föder inte fram några vetenskapsmän och experter i fysik, kemi och bioteknik t ex. Naturvetenskapen har totalt pressats tillbaka till förmån för "samhällskritik".

Bawer har en otäck förklaring till varför det förhåller sig så. Eftersom intelligenta och specialbegåvade elever pressas tillbaka och hindras i kunskapsinhämtning, så kan systemet skyddas från medvetna fritänkare som annars skulle utgöra ett hot mot det socialistiska systemet. Innovativa och kreativa lösningar som blir bekräftade i empiriska studier, förhindras effektivt av att enbart social kunskap premieras. Med tanke på att universitet och högskolor har enorma budgetar så är resultatet magert. Såväl grundskolan som gymnasiet är undermålig och numer måste studenterna i de eftergymnasiala utbildningarna gå i inledningskurs i hur man studerar!!!

Och hela tiden växer kostnaden för den offentliga sektorn, faktiskt helt av sig själv. Omkring milleniumskiftet var kostnaden 1 biljon 200 miljarder till det offentliga finanserna. År 2012 hade kostnaden stigit till 1 biljon 700 miljarder. Och då har ändå regeringen Reinfeldt sänkt skatterna.

De höga skatterna, skapta för inkomstfördelning genom bidrag, blir smått parodiskt när man tänker på att systemet först skinnar arbetsstyrkan på två tredjedelar av inkomsten, för att sedan denna ska ansöka om att få pengarna tillbaka. Genom bidrag.

Men egentligen är inte det så humoristiskt. Staten lurar av befolkningen dess tillgångar och den kommer därför att bli beroende av systemet eftersom bidragen blir nödvändiga för överlevnaden. Systemberoendet gisslar befolkningen och hindrar den att investera i tex egna projekt, företagande och skapa alternativ till den sargade svenska skolan.

Och hur en amerikan ser på det svenska förbudet mot hemundervisning:
"Parents who don’t put their kids in day care are often suspect in the eyes of social authority. As for home schooling, it’s forbidden under a 2010 law (the only such legislation in the EU aside from a German ban enacted in 1938 because “the Nazi party did not want anyone else to school the young”). In any event, the cause of home schooling hasn’t gained much traction among Swedes, who have been efficiently trained to view any expression of unease over state-run education as “deranged” and to accept the socialist proposition that children belong not to their parents but to the state."
 
Slutligen ett exempel på hur beslutsfattare lägger sig platta inför islam:
 
"Earlier this month, on a visit to Lagos, Nigeria, Sweden’s Minister of Finance, a fellow named Anders Borg, made one of those staggering comments, drenched with contempt for one’s own nation and culture, of the sort in which Swedish officials excel. Paying tribute to the beauty of Nigerian women’s colorful attire, Borg couldn’t just leave it at that; he felt compelled to use the occasion to complain that his own countrywomen too often wear dull, black outfits. Speaking with a reporter for Expressen, he expressed the hope and expectation that in ten years’ time his own country, and Europe generally, will look far more like Africa."
 
Go'natt

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn