Sjuk i Sverige ska man inte vara

Oavsett hur mycket och hur ofta "experter" hävdar att svensk sjukvård ligger i världstoppen, så dyker det ständigt upp besvärande jämförelser med övriga länder. Nu senast ECHI:s mätning över sjukvårdens kvalitet i Europas 35 länder. (ECHI = Euro Health Consumer Index 2013).

Och ja, Sverige halkar ner, långsamt men säkert. Från plats sex 2011 till plats 11 i år. 11 av 35, jamen, det är väl bra?

Före oss i rankingen ligger i tur och ordning:

1. Nederländerna 2. Schweiz  3. Island  4. Danmark  5. Norge  6. Belgien   7. Tyskland  8. Luxemburg   9. Frankrike    10. Finland
Läs vidare

Strax efter Sverige hamnar Österrike och Storbritannien. Precis som den svenska sjukvården är dessa länders vård skattefinansierad. Problemen där är likartade som hos oss. Österrike har försökt att kopiera välfärdsmodellen. Storbritannien har hög arbetslöshet och stor social oro i invandringens spår.


(Apropå våldtäkter så hörde bloggaren en kommentar på radio i anslutning till det faktum att Sverige ligger i världstoppen. Det hette "Sverige är det land där väldtäkt anmäls mest i Europa. Troligt är att det beror på den goda sexualundervisningen").......(Nästan värre än när Nina Lekander tyckte att de höga våldtäktstalen var ett resultat att svenska kvinnor är så jämställda att de vågar anmäla....!)

Kommentarerna omkring den blygsamma placeringen i ECHI-mätningen, är på ett likartat sätt en kejsares försvarstal om sina osynliga kläder.

Dr Arne Björnberg, styrelseordförande och utredningschef på det svenska undersökningsföretaget Health Consumer Powerhouse, har sedan 2005 tagit fram EHCI:

.".....andra länder förbättrat sig mer.  För att värdera resultatet rätt ska man också vara klar över att vi utökat antalet indikatorer, vilket påverkar rankingen. När det gäller behandlingsresultaten ligger Sverige fortfarande i topp."

"Om indikationerna blir fler". Så ju fler faktorer som spelar roll ju sämre ter sig den svenska sjukvården? Behandlingsresultat och kvalitet, är det skilda saker? Kan man ha världens bästa behandlingsresultat men ändå landa som nummer 11 när det handlar om kvalitet?

Det absolut största felet med svensk sjukvård är att människor inte har tillgänglighet till vård. Som tidigare, inget annat land har så få vårdplatser. Inget annat land satsar för övrigt så mycket skattepengar på vården. Och så, tillsammans med Malta och Bulgarien är Sverige ensamt om att inte ha en patienträttighetslag. I Sverige finns visserligen lagstiftning men de har fokus på sjukvårdspersonalens skyldigheter

I de Mänskliga Rättigheternas hemland, där Alla har samma Värde, har alltså inte patienter i svensk sjukvård några rättigheter enligt lag. Här är en tydlig markör för hur dessa brakskitsord inte betyder (just det) ett skit.

Trots otaliga försök att påverka Riksdagen i ämnet så har alla slagit i sten. Nu försöker Maria Obminska, M i Uppsala län, åter att väcka det sovande Knapptryckarkompaniet.

Nog är det lite typiskt att fokusera på att jobbet sköts istället för att titta på resultatet. Det är säkert OK på fabriken Sunlight när man ska stoppa ner en skopa i varje paket tvättmedel. Men skopor har väl inga mänskliga rättigheter? Eller har jag missat något?

Som en konsekvens av ett sjukvårdssystem som är helt och hållet skattefinansierat under Landstingets läckande tak, har vi så långa väntetider till specialistvård (även cancersjuka) att folk faktiskt dör i köerna. Ju större länder desto mer ohållbart blir ett sådant system. Sverige med sina snart 10 miljoner invånare har nog passerat gränsen för vad den skattefinansierade sektorn orkar med.

Andra faktorer som sänker kvalitetsparametrarna är de mycket höga aborttalen (varje ingrepp är ett risktagande, dessutom görs aborter som preventivmedel) och (naturligtvis) den katastrofala psykvården. Här pekar man på något som fungerar som mätinstrument; den otillräckliga vården och medicineringen av schizofrena. Om nu detta är så typiskt för en havererad psykvård, så undrar bloggaren vad som utmärker alla de patienter som helt slentrianmässigt bara får ett recept hos husläkaren (i bästa fall) och sedan bara lämnas åt sitt öde.

Schizofreni är en fruktansvärd sjukdom som man nog inte önskar den värste fienden. Men det är bara c:a 1-1½ procent som kan sägas ha en säkrad diagnos. Psykisk ohälsa i någon form drabbar bortåt 25 procent och då utgör ungdomar en allt ökande andel. Dubbelt så många tjejer som killar blir deprimerade och har ångest. Men killarna begår mycket oftare självmord. Självmord hos äldre talas det tyst om, men bland vita män över 85 år är det den särdeles vanligaste dödsorsaken.

Men i grunden ligger en cynisk syn på människor som enbart kolenheter som krävs för att driva välfärdsmaskinen. Var och en är lika utbytbar som strumpor.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn