Värdegrundsarbete - En god affär för skojare

Nog är det nästan hysteriskt roligt, i alla fall svart humoristiskt, att det här med värdegrundsimplementering utnyttjas av fifflande företag som bara kammar in pengar på att samhällets olika institutioner MÅSTE trumma in Värdegrunden hos det trilskande folket som inte förstår andras bästa.T ex Försvarsmakten. År 2009 började marken bränna under fötterna på generaler och sergeanter. Orsak, de små soldaterna undslapp sig små förbjudna ord som: blattar, packistan, berikare "påsken är slut" o s v. Dessutom förekom det missaktning mot militanta feminister eftersom Försvaret nu även släpper in kvinnor till soldatyrket.Man anlitade ett konsultföretag som gick under benämningen Bikupan (Också namnet på en klubb för bisexuella!). I princip består företaget bara av en person; Bi Puranen (Bi + Kupa = Små bröst). Hon har en titel som Docent i Ekonomisk Historia (Låter suspekt; hur man har lurat folk sedan tidernas begynnelse?). Som gammal räv på stiftelsen Institutet för Framtidsstudier  sysslar hon och medarbetare med omvärldsanalys, en tydlig markör för att avgöra vilken marknad som är mest lönsam att satsa på. Denna stiftelse sponsras delvis av oss - skattebetalarna
 Läs mer


Puranen har sina fingrar "in everyone's pie",. Värdegrundsarbete drivs också internationellt genom World Values Survey Association, bl a genom Puranen som är Secretary General. Denna organisation spänner över 80 länder(!!) och om:

"Hur förändras våra värderingar när vi passerar olika faser i livscykeln? Vilken betydelse har flytten från föräldrar, passerandet av olika skolnivåer, partnerskap,föräldraskap, resor osv för vårt sätt att se och tänka.

 • Synen på miljö- och energifrågor
 • Arbetslivs- och teknikfrågor
 • Mobilitet och globalisering
 • Säkerhet och Försvar"

 • Här avslöjas Bikupans agenda på det mest ruggiga sätt.
  Värderingar som styrmedel.

  I fallet med den svenska Försvarsmakten så bedrevs ett dyrt värdegrundsarbete. Kostnad: 115.000.000 (115 miljoner). Men det var Bikupan som åtog sig uppdraget, inte WVSA. Pengarna gick alltså direkt ner i Bi Puranens fickor.

  Överenskommelsen med Försvarsmakten var att uppdraget för Puranen skulle kosta 15,2 miljoner. Hur kunde man detta arbete fortgå när man såg att det inte ledde någonstans, förutom stöld av skattebetalarnas pengar? Värdegrundsarbetet blev alltså en uppvisning i bedrägeri och skenhelighet!!!

  Men Försvarets Ulf Bengtsson hävdar att "det var väl använda pengar"! Bloggaren, som skattebetalare, håller inte med. Vems pengar tror de att de egentligen bollar med, det är så otroligt släpphänt och fullt av folkförakt, att hänvisa till att "bra använda pengar".  Vi är många som inte vill lägga ett öre, vad har vi egentligen att säga till om?

  Värdegrunden har kommit att dominera hela samhället och alla politiska partier sedan 90-talets början, då den var hårt kritiserad för att hjärntvätta barn. "Socialt fostringsverktyg" var den egentliga benämningen när värdegrunden först användes. Det är också så man kan resonera omkring de punkter som ingår under de svenska värdegrunden. Det hela handlar om Fostran. Vi ska Fostras. Nu på alla samhällsnivåer.

  Det kryper utefter ryggraden när man också vet att Sverige är det enda landet i hela västvärlden som har ett ord som innefattar "social fostran": värdegrund. Norge har ordet, men det praktiseras inte i den form som i Sverige.

  I Sverige har faktiskt värdegrunden övertagit grundlagens demokratiska postulat. Det finns nämligen inget demokratiskt i Värdegrunden. Den är tvingande. Avsteg från Värdegrundens högtidliga och högmodiga påtryckningar på individen som kollektiv; kan resultera i godtycklig särbehandling på arbetsplatser och bomarknaden.  Man anklagar stora kollektiv för att vara rasister och anti-demokrater om man inte ger läpparnas bekännelse på "allas lika värde". "Allas lika värde" har blivit ett mantra, t o m ett axiom. Utan att folk förstår det, så representerar uttrycket "allas lika värde" en uppmaning till en kollektiv utslätning av varje individs särdrag. Vi Fostras för att förstå att jag som enskild, inte har någon makt eller inflytande.

  Den "morgonsura", men mångsidiga Magnus Ernström (säkerhet, försvar och rättssystem) har skrivit mycket om värdegrunden. T ex:


  "Idag känns det som om de flesta statliga myndigheter istället lär ut att det inte är någon idé alls att försöka förstå eller respektera andra människor som inte ‘tycker rätt’. Det finns ingen anledning att intressera sig för vad som gjort dem till dem de är – och vad som gett dem deras värderingar. Inte heller är det någon idé att försöka bjuda in dem i gemenskapen, samarbeta och utvecklas tillsammans, och därigenom förhoppningsvis påverka dem att bli mindre extrema och börja umgås med oss i mittfåran igen.
  Rätt sätt i vår nya tid är att sortera bort de som inte passar in i mallen och således inte är önskvärda – i sann modern dokusåpa-anda. Rösta ut dem som inte tycker rätt. "

  I grunden handlar värdegrunden om rädsla. Harigheten, konflikträdslan och beröringsskräcken måste tyglas. Och vad är då det bästa om inte att skrämma och åsiktsregistrera sina medmänniskor? Det förvandlas till en olöslig dubbelbindning där allt man gör är fel oavsett i vilken ände,man börjar.

  Någonstans har ett stort problempaket växt och växt. Är värderingar detsamma som åsikter? Är uppförande och respekt för andra samma sak? Förutsätter tolerans den "rätta tron", d v s värdegrund? Eller är toleransen beroende av personlig vidsynthet snarare än av åsikter och värderingar?

  När man på detta sätt börjar ställa de helt självklara frågorna så inser man vad som är "wrong with this picture"? Det är värdegrundens begränsande ramar som begränsar människans förmåga och handlingsfrihet. Den kollektivistiska synen på människan bäddar i själva verket för såväl intolerans som mobbing. Sedan spelar det absolut ingen roll hur mycket man "ställer upp för värdegrunden". Det är alltid våra fysiska handlingar som räknas till syvende och sist. Och allt det som man inte gör, tyvärr.

  Kommentarer

  Anonym sa…
  http://www.upworthy.com/stephen-fry-somehow-makes-sense-of-racism?c=ufb1

  Populära inlägg i den här bloggen

  Vad är människosyn?

  En våldtäkt av många

  A-barn, B-barn och C-barn