Ett land av medelmåttor: DDR och Sverige

På "hatsiten" Avpixlat går en spännande artikelserie om "Praktisk socialism i Sovjet, DDR - och Sverige".

Rysningarna fortplantar sig ganska snart utefter ryggraden. Det är något så förbaskat välbekant med beskrivningen av hur kommunismen fungerade i såväl Sovjet som DDR.

"Men kommunismen är varken folkrörelse eller parti, det är en livsstil. Den tolererar inte mångfald eller kreativitet annat än då det gäller att manipulera, dupera och förtrycka. Den har en blind tilltro till den sociala ingenjörskonsten med dess allomfattande regelverk. Folket skall lyda för sitt eget bästa annars går det dem illa. " 
"Vad som fattades ryssarna var professionell duglighet på alla nivåer. Kompetensen hade ju flytt utomlands, dödats eller skrämts till tystnad. I styrande positioner satt nu personer med rätt politiska kvalifikationer, men utan yrkesmässigt kunnande. Så inleddes den totala likriktningen ledd av medelmåttor. "
Som jag möjligen har skrivit tidigare så sker just nu den största utflyttningen från Sverige i historien. Det är inte 50.000 eller ens 100.000, det är flera hundratusentals välutbildade och hungriga yngre människor som inte nöjer sig med ankdamm och 25.000 kr/mån efter fullgjord akademisk examen .

Bara om några år kommer antalet ålderspensionärer överstiga antalet unga som tänks starta sitt arbetsliv. Vi vet ju att 25 procent av de unga faktiskt är arbetslösa och att vi berikas varje år med lågproduktiva människor från primitiva länder. Och till detta kommer så att kompetensen flyttar ut.
 
Det säger sig självt att detta inte är hållbart. För att gå tillbaka till de två citaten ovan: ..."den tolererar inte mångfald eller kreativitet annat än det gäller att manipulera, dupera och förtrycka"..."stor tilltro till den sociala ingenjörskonsten med dess allomfattande regelverk." Det handlar då om DDR.

Bloggaren tycker det lika gärna kunde vara en beskrivning av Sverige. Kreativa och begåvade trycks ner i skorna för att skolas in i mainstream-ledet. Våra ledare vill inte ha några kompetenta och fritänkande individer. Man vill ha en flock av okunniga och medelmåttiga får, så att man kan få fria händer att fortsätta sitt destruktiva samhällsbygge. Våra folkvalda i riksdagen är EU:s lägst utbildade. Fördumningen måste ju börja någonstans.

Det trummas in i allas öron; samma formuleringar med samma budskap, gång på gång på gång. Dag, efter dag, efter dag. C:a 500 myndigheter har specialister anställda som arbetar fram de lämpliga uttrycken och fraserna.  Eller också har man en strateg som står nära regeringen; Per Schlingman, moderaternas förra partisekreterare var en sådan. Hjälporganisationer som Rädda Barnen hjälper till för att skapa den "rätta" bilden för det svenska folket.  En okunnig flock av medelmåttor som har gått i skolan för att inte tänka själva, sväljer hela kroken med agn och allt.

Den stora frågan är naturligtvis varför? Precis som i DDR eller för den delen Rumänien så handlar det om att vidmakthålla ett existerande politiskt system, baserat på ideologiska föreställningar om hur samhället ska fungera och se ut. Det är ett idébaserat system som syftar till att skapa likriktning till varje pris och sedan kalla det för jämlikhet. Jämlikhet är ett fint ord som alla kan ta till sig.

Jämlikhetsideologin lider emellertid av det totala föraktet och förnekandet av individen. Det mest flagranta exemplet är nog könsneutraliseringen, eller genusneutral som man kallar det för. Kan man gå längre än att förvägra människor sitt eget kön?

Man kan tycka det är "en fin tanke" att samhället strävar efter ekonomisk likställdhet med så få klyftor som möjligt. Fast det hela är förankrat på den felaktiga uppfattningen om att när den ena får det bättre får den andra det sämre. Om så inkomstskillnaderna är så få och så små så är det svårt att motivera en studiebegåvad att studera i fem år med en halv miljon i studieskuld för att sedan börja arbeta för 25.000 kr/månaden. Samtidigt tjänar en städare 21.000 kr/månaden och behöver inte ha några skulder som ska betalas tillbaks. Det är då de välutbildade och motiverade flyr Sverige. Kvar står vi med en jäkla massa städare. Och så c:a 90.000 underutvecklade och underutbildade fåraherdar och mattknytare varje år i utbyte.

När man sedan inser att det hela bygger på en stor brakskit till hyckleri, vill jag också sticka.. För under all förgylld retorik ligger en beräkning baserad på sträng marknadsekonomi, eller kapitalism om man så vill. Man VILL ha en arbetslöshet på c:a 7 procent. Annars så drivs ekonomin in i inflation. När Sveriges valuta blir mindre värd än omvärldens kommer våra exportvaror bli för dyra för att konkurrera med andras. Det är summasummarium av inflation. Våra företag går i konkurs. Och eftersom företagen är det enda ekonomiska bidrag som ger ett tillskott till statens budget, så är de oerhört viktiga att behålla inom landets gränser.

Men företagen emigrerar i alla fall. Det är helt enkelt olönsamt att driva företag i Sverige med de höga skatterna och den svaga inhemska marknaden. När merparten av det svenska folket har inkomster som inte är i närheten av vad folk tjänar i andra länder (titta på Norge t ex), så drivs företagen på flykt. Och med dessa följer de innovativa och kreativa människorna som inte nöjer sig med att jobba på kommuuuun eller Landsting.

Med en allt mindre skattebas så går hela skutan i kvav förr eller senare. Sverige är inget välståndsland, knappt något välfärdsland heller. Men den effektiva indoktrineringen får folket att tro så. Det är som i Nordkorea där befolkningen svälter ihjäl. Man lyckas ändå få folket att tro att man lever i det bästa landet i världen.

Den gemensamma plattformen för alla socialiststater är att de föder fattigdom mer än något annat. Men den befolkning som finns kvar i länderna har aldrig behövt tänka själva och vet därför ingenting. Man har för dåliga kunskaper för att  genomskåda skådespelet. De som ändå finns kvar som avslöjar systemets konsekvenser, får finna sig i att schavottera i media och politiska angrepp. Man skjuter inte ner folk som i DDR, men man kan hur enkelt som helst förstöra en människas liv på lösa grunder.

I ett land av medelmåttor behöver man inte känna sig hotad. I ett land av okunniga behöver man inte känna sig underlägsen för den egna okunnigheten. Voìla! Jämlikhet. I ett land med brain-deads så blir den enda levande hjärnan kung/drottning. Dock inte i Sverige. Alla ska neutraliseras. Till ett intet. Eller "hen".Kommentarer

Anonym sa…
Instämmer till fullo.
Det är planerat sedan mer än 100 år tillbaka:
http://holywar.org/prot/sve/sve.htm
Maj Grandmo sa…
Sion den vises protokoll är en domedagsskröna som jag inte tror mycket på. Frimurare och Illimunati, det blir bara science fiction. Det låter som Dan Brown skulle ha skrivit det.

Att man ställer judarna till svars för det mångkulturella eländet är inte trovärdigt. Dom om några borde veta vad som kan hända när olika kulturer möts.

Här i Sverige satte hela karusellen fart i mitten av 60-talet. Det var journalisten(?) David Schwarz (som råkar vara jude) som bombade DN med artiklar om hur diskriminerade utlänningar var. Till slut nappade DN och en renodlad kampanj, med överinseende av Olof Lagerkranz, drog igång om behovet att integrera alla som kommit till Sverige under de senaste 20 åren. Det idiotiska var att dessa människor; från baltstaterna, gamla Jugoslavien, finländare och greker t ex, inte behövde någon statligt styrd integration. De integrerade sig själva, vilket torde vara det mest naturliga.

Schwarz hade kanske samma inre konflikt som Äggskallen. Att leva mellan två världar och en identitetsproblematik, men som säger mer om dessa personligheter snarare än det omgivande samhället.

Jag tror inte på att en religion eller en speciell kultur har en gemensam plan för att ta herraväldet över världens alla folk och tvinga in dem i samma kultur. I vilket fall som helst skulle det aldrig lyckas.

Den enda politiska ideologin vars antalet anhängare växer för varje år, är islamismen. Men med tanke på den låga utbildningsnivån och därmed förmågan att vistas på samma planhalva som den västerländska kulturen; det är dödsdömt. I sådana fall är det väl bara Sverige som lägger sig som knähundar inför Allah.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn