Sverige har upphört som rättsstat

Nu är det nog! Ytterligare en gängvåldtäkt där gärningsmännen går fria! Men med tanke på att den svenska tillämpningen av straffskalan är rena skämtet så spelar det praktiskt sett ingen roll om de blir dömda eller ej.  Däremot är en helt friande dom en signal till de små lymlarna med arabiskt klingande namn. Här finns samtliga namngivna. Även om tjejen säger nej så behöver man som kille inte ta någon hänsyn till detta; det ligger inom lagens råmärken att sätta på en brud även mot hennes samtycke.

I andra mer utvecklade länder så ingår en samtyckesparagraf i lagen om våldtäkt. De här punkterna i våldtäktsmål föreslog FP:s landspartimöte redan 2009:

  • Förundersökningsledaren vid sådana brott ska vara skyldig att begära att målsägandebiträde förordnas redan under förundersökningen. Genomför därför i den delen Målsägandebiträdeutredningens förslag.
  • Rätt till självbestämmande:
"I Sverige har under 2000-talet generellt cirka 1 av 10 anmälda våldtäkter gått till lagföring (Diesen 2009), det vill säga att förövaren fällts för brott. Enligt nuvarande lagstiftning krävs det våld, hot eller vanmakt för att en våldtäkt ska anses ha förelegat. Många våldtäktsmål innehåller ofta en så kallad samtyckesinvändning från den tilltalade. Finns det en sådan samtyckesinvändning från den påstådda förövaren måste det som huvudregel finnas bevis om skador eller medvetslöshet för att brottet ska kunna styrkas. Man kan med rätta hävda att lagstiftningen i Sverige i dag utgår från att en person är tillgänglig för sex tills dess att hon/han gör motstånd."


"För att stärka individens integritet och för att skapa en normativ lagstiftning som troligen på längre sikt kommer att minska antalet våldtäkter behöver våldtäktslagstiftningen bygga på antagandet att en person är tillgänglig för sex först när denne givit sitt samtycke. Det innebär att gärningsmannen ska kunna dömas för våldtäkt eller sexuellt utnyttjande om åklagaren kan bevisa att samtycke inte lämnats. Frågan som domstolen då kommer att fokusera på blir Hur visste du att hon ville ha sex? i stället för att, som i dag, fråga brottsoffret Vilket motstånd gjorde du för att visa att du inte ville ha sex?


"Det enda rimliga – för att hävda individens sexuella självbestämmanderätt och integritet – är att skapa en lagstiftning där sexuella handlingar som sker olovligen är straffbara".

Madeliene Leijonhufvud, still going strong, skriver på SVT Debatt ganska sarkastiskt om den svenska våldtäktslagstiftningen:
"Problemet, som allt fler nu ser och som måste betecknas som en skamfläck för det jämställa och upplysta Sverige år 2013, är att lagen fortfarande bara förbjuder klart oönskat sex under speciella ytterligare förutsättningar".


 "Signalen detta ger är förödande – det ser vi i Tenstafallet.  Killarna hävdade att de inte uppfattat att hon inte var med på det de gjorde. Men de tillfrågas inte i domstolen om hur de gjorde för att försäkra sig om att hon var med på det – alltså om var och en när det var hans ”tur” hade någon som helst ögonkontakt eller talade med flickan som låg där."Det är just det sistnämnda som brukar fria våldtäktsgrabbarna som bara ville ha lite kul. Att "de inte förstod" att tjejen inte ville. Om tjejen ändå sade nej men inte uppförde sig som om hon inte ville; d v s började göra motstånd, alternativt befinna sig i ett s k "hjälplöst tillstånd", så "förstår" killar inte att inte tjejen vill. Och eftersom det inte betyder ett dyft om tjejen säger att hon inte vill. Alla 'nej' betyder ändå i slutändan ett 'ja'. Och detta understöds alltså av den svenska våldtäktslagstiftningen. Gamla unkna fördomar blandat med moralistiska föreställningar om lättklädda tjejer och en lätt "tyck-synd-omattityd" mot "unga, omogna pojkar, som inte förstår bättre".

Så att Sverige toppar våldtäktsstatistiken är även ur denna aspekt, inte förvånande. Våldtäktsmän får förståelse, offret negligeras eller i värsta fall görs till ansvarig för övergreppet på sig själv.

Hur är detta möjligt i "världens mest jämställda land"? Därför att vi inte är jämställda, bara i ynkliga fördelningar och 50/50-tänkande visar hur lite man förstår vad äkta jämställdhet är. Det förstår man om inte annat när gapiga feminister tycker att löneskillnader är det största problemet i förhållandet man-kvinna.

För var finns de hucklebärande feministerna nu? Varför står de inte upp mot de verkliga brotten som begås mot kvinnor i Sverige, våldtäkt inkluderad. Hedersförtryck och våld, "balkongflickor" och hänsynslösa rån mot äldre kvinnor.

Har man ersatt "Rätten till min kropp" med "Rätten till min sjal"? Samma sjal betyder ju att kvinnan ska dölja sig för att de är männen i familjen som har "Rätten till hennes kropp". Alla döljande plagg inom islam syftar till att mannen ska kontrollera kvinnans sexualitet.

Samma feminister som fanns i "Kvinnorörelsen" och "Kvinnans frigörelse", befinner sig nu i samförstånd med den mest patriarkala strukturen världen känner. Det är så koko. Man förstår Bruce Bawer när han frågar sig: "Vad är det med det svenska folket som driver fram denna idioti?"

Det enda som står lägre än dumheten är fegheten. Det är feghet som ligger till grund för all den idioti vi ser i Sverige av idag. I Sverige sover makten med fienden. Det har de senaste hundra åren visat sig vara det perfekta försvaret. Den effektivaste säkerhetslösningen är helt enkelt att liera sig med fienden.

Att det svenska rättssystemet så totalt har havererat beror till stor del på att det är politiker som sitter i juryn; eller nämndemän som de kallas i sammanhanget. Detta betyder i klartext att både den beslutande och dömande makten sitter i knäet på varandra, ytterst något som man observera i diktaturer.

Politikerna i "juryn" är i direkt fas med hur många mandat de har i respektive fullmäktige. 30 procent sossar i kommunen, betyder 30 procent sossar i domstolarna. De har den dubbla funktionen att både vara dominerade av partipiskan och å andra sidan stå till svars för de (ofta horribla) domarna.

Så "snällismen" hos sossarna blir "snällism" i rätten. Kommunisterna med sin "internationella solidaritet" vurmar för brottslingar från MENA-regionen och betraktar dessa som enbart offer för amerikansk imperialism och svensk rasism. Frustration och desperation framkallar de förtvivlade våldtäkterna som enda gången man får demonstrera makt.

Miljömupparna har kanske minst anledning att befinna sig i en rättssal. De tenderar att se allt som klimatbaserat och kan då med rätta inte anses vara kapabla att se individen som utsatt för brott. De vill ju snarare att individen ska utplånas.....

Oavsett hur man raljerar omkring nämndemännen så är det ett faktum att deras politiska agendor leder till bias. Därtill kommer så alla de hot som drabbar dem om de inte "röstar rätt". Övergrepp i rättssak är idag så vanligt att stora polisstyrkor är tvungna att närvara allt oftare vid stora mål med många inblandade.

Efter en långdragen misshandel på en mörk bakgata anmälde jag och min kompis vår baneman. Veckorna innan rättegången var vi konstant utsatta för hot på stan. Om vi inte skulle ta tillbaka vår anmälan så var "vi död". Men vi var så förbannade så rättegången gick av stapeln utan några missöden. Afrikanen dömdes till 3 månaders fängelse och utvisning. Vi fick höra både det ena och det andra från såväl läkare som annan personal på rättsmedicinska.

Så orsaken till de ofta löjligt låga straffen kan mycket väl vara rädsla. Eller snarare feghet och harighet. Det har inträffat många ggr att nämndemän har fått sina hem vandaliserade, eller som en åklagare (kvinnlig) höll på att få hela sitt hem bombat. Det är klart att effekten blir rädsla eftersom de här gärningarna inte är något annat en ren och skär terrorism. Det spelar ingen roll hur mycket man säger att vi inte ska ge efter för terror. Det är vad samhällets kanske viktigaste institution gör varje dag: Lägger sig platta och spelar döda.

När man inte kan ta krafttag mot de mest extrema krafterna i samhället så blir så småningom det hela en form av anarki men i snygg kostym. Vi ser redan hur de samhällsbärande funktionerna eroderar och förlorar mark för varje dag som går.

Det är då som medborgargarden bildas. Det är då vi normalt sett lugna och tråkiga individer har fått nog och tar lagen i egna händer.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn