Nyordssvenska - en makalös manick. Om dekonstruktion

Kan inte låta bli att kommentera artikeln av Torben Mark Pederson som Avpixlat har publicerat med tillstånd av Disp International. Den var nämligen en av de bästa jag har läst i ämnet. Välfärdsstaten kan inte rädda Sverige eller Danmark, det är den som har möjliggjort samhällenas förstörelse. Från det individualistiska bondesamhället till kollektivistisk masspsykos som vi har vant oss vid att kalla för Välfärdssamhället. När Fredrik Reinfeldt skrev Det sovande folket förstod han också detta.

Den kulturella omvandlingen, rättsstatens långsamma anpassning till nya typer av lagar, normernas uppluckring och den upplösta identiteten. Detta låter vi passera, inget kan ändå hota min egen bil, sommarstuga, Thailandsresor och fredagsmys. Den kollektivisering som Välfärdsstaten har lett till, gör oss extremt sårbara för yttre påverkan. Allt ansvar för vårt eget leverne, våra barn, våra föräldrar har övertagits av samhället.Som ensam individ är du bara ensam. Ensam och utelämnad. En individ betyder nada i Välfärdsstaten, den är bara en irriterande fluga som jagas bort från köksbordet där gruppen sitter.

"Den muslimska kulturen, moralen, sedvänjorna, tron och rättspraxisen är kollektivistisk från början till slut, och därför är den i grunden oförenlig med ett liberalt samhälle – och därmed oförenlig med ett multikulturellt samhälle. Det är också därför vi ser att överallt där islam vinner terräng, blir multikulturella samhällen omvandlade till monokulturella".

skriver Pedersen.


Så är då Välfärdsstaten också oförenlig med ett mångkulturellt samhälle? Ja, titta bara på segregationen som inga "nystartzoner", "nystartsjobb" och "etableringslotsar" kan avhjälpa. Det är inte mångkultur. Det är olika kulturer i parallella samhällen. När så två olika kollektivistiska kulturer möts är det den starkaste som vinner. Och den muslimska kulturen är starkare än den svenska.

Våra kära makthavare gör ju sitt bästa för att skynda på omvandlingsprocessen. Det handlar om "dekonstruktion" av våra uppfattningar och fördomar (får man förmoda). Adam Hedengren skrev en debattartikel i UNT, Agenda för ett bättre Sverige.

Och JAA!! Hedengren har hittat allas vår lösning: DEKONSTRUKTION.

Den här artikeln har redigerats efter mitt eget svar på denna (som inte publicerades). Hedengren använde nämligen uttrycket "dekonstruktion" redan i början av artikeln. Vår syn på Mellanöstern som en bedrövlig krigszon med förtryck, terror och inbördeskrig är inte sann. Vi ska därför "dekonstruera" vår syn på Mellanöstern liksom vi ska "dekonstruera" vår syn på islam. Det innebär att också vi ska "dekonstruera" vår egen kultur.

Hedengren är Miljöpartist vilket är lite märkligt. Miljön ska väl inte dekonstrueras, den ska väl rekonstrueras. Men visstja, MP bryr sig inte längre om miljön. Nu är det folkombyte som är modellen.

"Dekonstruktion" kan översättas med nedmontering. Läs ovan med ordet "nedmontering" istället. När man nedmonterar ett Lego-bygge så förvandlas hela bygget till klossar utan någon relation med vad det nyss var. En nedmontering är något helt annat än ombyggnad, rekonstruktion. Man river ner de gamla och trygga till oigenkännlighet. I en sådan värld mister allt och alla sitt fotfäste, sin jordkontakt och kommer att cirkulera omkring i en tom rymd.

Det är inga behagliga vibbar som strömmar ut från Sveriges mest extrema parti. Konstigt, bloggaren röstade en gång i tiden på dem.

Och så naturligtvis det senaste i den nyordssvenska traditionen: "Nyanlända svenskar"!! T o m PK-skribenter hoppar av tåget. "Nyanlända svenskar" är ett klart exempel på en dekonstruktion. När människor som vare sig har något släktskap, eller ännu mindre, någonsin har varit här, är svenskar, undrar man vad som kommer härnäst. Kanske att kackerlackor är "nyanländ svensk kultur."Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn