Konsten att bli en alternativmänniska

På Idag-sidan i SvD så har man haft en artikelserie om Olika. Och då inte att "vi gillar olika".  Tvärtom. Det är oerhört svårt att vara Olik. Bloggaren tror att det kan vara extra svårt i ett konsensus och kollektivpräglat land som Sverige. Det Olika blir också en avvikare. Och detta utan att något skäl egentligen finns.

Att vara "känslig" är en negativt laddad egenskap. Men Elaine Aron vid ett av New Yorks universitet forskar på s k högkänslighet och anser att det många gånger är en utmärkt egenskap. Tunnväggighet och hudlös brukar associeras med personlighetsstörningar. Men Aron framhärdar att det är en del av en människas personlighet som gör att man har tre meter långa känslospröt. Det kan jag definitivt skriva under på. Det är en oerhörd tillgång att känna av vibrationerna i omgivningen. Men också en källa till mycket ångest och ältande.

Högkänslighet innebär att alltid befinna sig högre upp med ett annat perspektiv än de s k vanliga människorna. Att betrakta, läsa av och därefter reagera känslomässigt har fördelen av att man inte så ofta gör bort sig. Men nackdelen är att man stänger till om de egna signalerna. Men de flesta egenskaper har en positiv och en negativt laddad pol. I sitt inre har en högkänslig ett rikt liv.

Det som är olika och annorlunda blir en källa till misstänksamhet hos en oförstående omgivning. Men tänk om man kan se denna olikhet som något positivt som snarare betyder Speciell, ett betydligt mer positivt laddat uttryck.


Att vända något som tidigare har varit en källa för mobbing och utanförskap, är inte alla givet. Det är svårt i unga är när man behöver så mycket bekräftelse och gruppidentitet. Men med åren växer självkänslan genom att man kan acceptera sig själv genom att vända hela kakan och bre grädde på undersidan istället.

Två exempel på att vända det negativa till personlighet är att det tidigare föraktfullt uttrycket "bög" har övertagits av bögarna själva. På detta sätt har ordet "bög" snarare vänts till något positivt. Likadant är det med "blatte" där "blattarna" nu kallar sig själva för detta.

En människa kan vara olik och annorlunda på hundratals sätt, ja snarare tusentals sätt. Kanske svårast är det att vara olik sina föräldrar och då mest uttalat från föräldrarnas sida. Har jag som barn ett annat utseende, beteendemönster och egenskaper än föräldrarna uppstår spänningar. Det annorlunda barnet känns som en främling, en från BB utbytt. Att vara olik föräldrarna skadar inte barnet i sig, det är snarare så att det stör föräldrarna i så hög grad att man har svårt att acceptera och älska det annorlunda barnet.

Alternativt skadar föräldrarna sitt barn oerhört mycket mer om man sätter in alla klutar på att förändra barnet, försöka prägla det för att tvinga barnet till ett slags underkastelse och tillverka en spegling av sig själva. Ingenting, absolut ingenting kan tvinga fram en identifiering som inte har någon bas från början. Elementärt min käre Watson. Den enda lösningen är acceptans. Detta öppnar upp för att barnet ska bli älskat.

Att sedan osäkerheten börjar härja i tonåren och utanförskapet innebär ensamhet, är svårt att hantera för en ung människa. Det finns ingen självskriven grupp för den Olika. Vare sig tatoo.ligan, lixom, med tjejer som leker Stureplan med accentuerade AA och ÖÖa och vinande III., eller svenskt grå och obemärkta. Det enda alternativet för den Olika är att bli individualist. En alternativmänniska.

En alternativmänniska är någon som inte är helt vanlig, men inte helt ovanlig heller. Så att flacka omkring mellan hötapparna kan bli ödestiget. Att skaffa sig en nisch, en alldeles egen form av livsstil är klokt och dessutom att meddela omgivningen att det inte är någon idé att försöka rubba detta bo

Apropå nisch så höll en typisk alternativmänniska, Babben Larsson, en monolog om värdet av en egen nisch. Det var på 80-talet och flera kändisar dog i aids, bl a Sighsten Herrgård. Man sade då att Herrgård hade "givit aids ett ansikte".

Babben hade då fått snilleblixten att ge clamydia ett ansikte ;)) Ja, varför inte??

När alternativmänniskan har skapat sin nisch, sin egen vrå i tillvaron, så öppnar sig världen. Från Olikt mobboffer så tar alternativmänniskan kontrollen över spakarna. Och det är det det handlar om:

1. Acceptans 2. Individualism 3. Alternativtillvaro och 4. Kontroll


Förresten så är alternativmänniskan roligast att umgås med. Kanske för att jag själv är en alternativmänniska.

   

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn